Min of meer toevallig kwam een aantal bewoners er achter dat er op 1 maart 2018 door het college van B&W het besluit is genomen om aan Bw Stook BV een vergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfsgebouw voor een houtstookoven.

Deze houtstookoven moet door middel van verbranding van houtkorrels warmte en stoom gaan leveren aan kassen.  Al snel werd erover gesproken dat er sprake zou zijn van een biomassacentrale waarbij dus ook organisch “afval” verbrand gaat worden. En waarschijnlijk wordt er nog wel meer energie opgeleverd dan door deze kassen wordt gevraagd.

Al snel werd facebook overstroomd met berichten van inwoners die zich hierover grote zorgen maken. Geeft dit geen grote uitstoot van fijnstof? Wat betekent dat voor de gezondheid van de inwoners?  Gaat het niet enorm stinken? Levert het niet heel veel lawaai op? En vooral hoe duurzaam is dit? Die houtsnippers moeten immers ergens vandaan komen (uit Scandinavië? Amerika) en dus vervoerd? En een boom is – zoals Arjan Lubach al zei- toch echt eerder verbrand dan gegroeid.

Eerlijk Alternatief maakt zich ook zorgen en wil dit goed onderzocht hebben. De veiligheid, het woongenot en de gezondheid van de inwoners mag niet op het spel gezet worden.

Wij hebben daarom ook direct contact gezocht met de omwonenden en de volgende vragen gesteld aan het college.

  1. Klopt het dat een houtstookoven valt onder milieucategorie 3.2., met een bijbehorende geurcirkel van 50 meter en een geluidscirkel van 100 meter?
  2. Klopt het dat de woning aan de Blokweg 1 gelegen is binnen deze cirkel? En zo ja, hoe wordt daarmee rekening gehouden?
  3. Waarom bevat de omgevingsvergunning geen voorwaarden ter beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof? Hoe is dat dan wel geregeld?
  4. Klopt het dat de op te leveren energie slechts voor een deel wordt gebruikt voor de verwarming van een kas en dat de overige op te wekken energie de markt op gaat?
  5. Zijn er binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp andere initiatieven waarbij gebruik gemaakt van bio massa en zo ja waar zijn deze gelegen en wat zijn de ervaringen?
  6. Wat zijn andere mogelijkheden om bio massa te verwerken?
  7. Op welke wijze is er onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden?
  8. Waar komen de houtsnippers vandaan? Is in de afweging meegewogen de negatieve gevolgen voor het milieu van het vervoer van de houtsnippers?
  9. Op welke wijze is onderbouwd dat het hier gaan om een duurzame oplossing aangezien bomen die voor de houtsnippers worden gekapt en weer vele jaren over moeten doen om tot volle wasdom te komen?
  10. Wat is de onderbouwing voor de stelling dat een houtstookoven valt onder het de bestemming Agrarisch Glastuinbouw? Is dit geen hele ruime interpretatie.

Wordt vervolgd…

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.