Het Centrum van Pijnacker! Goed over nadenken wat we er mee willen!

Eerlijk Alternatief is blij met het besluit om voor het centrum van Pijnacker in overleg met ondernemers, inwoners en eigenaren van de panden een beeldkwaliteitsplan te maken. Wij zijn altijd van oordeel geweest dat het nodig is om de plannen voor het centrum  van Pijnacker in samenhang met elkaar te beoordelen en dit rustig met alle betrokkenen, ondernemers, inwoners en eigenaren, te bekijken. 

Het besluit dat donderdag 22 februari 2018 in de raad is genomen, geeft hiertoe goed de mogelijkheid.

Hoe was het ook al weer?

Afgelopen donderdag stond het bestemmingsplan Pijnacker Centrum opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Elke 10 jaar moet een bestemmingsplan volgens de wet worden herzien en nu is het centrum van Pijnacker aan de beurt.

Deze wettelijk voorgeschreven herziening werd gelijk aangegrepen om het centrum “levendiger” en beter voorbereid op de toekomst te laten zijn. Enkele ondernemers en particulieren hebben namelijk plannen met het centrum, maar ook de gemeente zelf heeft bepaalde ideeën hoe het beter kan.

Zo zijn er nu in het centrum panden waar volgens het bestemmingsplan “detailhandel” op zit, maar waar nu helemaal geen winkel (meer) zijn gevestigd. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de Oost- en Westlaan. Dit wordt de “papieren detailhandel” genoemd. Het voorstel was deze panden voortaan voor “Wonen” te bestemmen. Dit is ook volgens het beleid van de Provincie.

De winkels zelf zouden zo veel mogelijk geconcentreerd moeten worden in het hart van het centrum (Ackershof 1 en 2), om zo veel meer “loop” naar het centrum te krijgen.

Verder is het bijvoorbeeld de wens om de horeca rondom het Raadhuisplein te krijgen. Natuurlijk hoeven de bestaande restaurants en cafés niet van hun plek, maar als zij daar weg willen of er komt een nieuw horecabedrijf, dan het liefst aan het Raadhuisplein.

Maar in het ontwerp bestemmingsplan zitten nog meer plannen, zoals het bouwen van appartementen op de plek van Emmapark 1, de “herbouw” van het voormalige stationnetje voor een restaurant, het plaatsen van een fietsenstalling aan de Oostlaan,  woningen op de plek van het bedrijf van Kentie in de Stationsstraat en de uitbreiding van de huisartsenpraktijk aan het Emmapark 2.

En natuurlijk is er in het bestemmingsplan de nieuwbouw opgenomen voor het Rabobankgebouw.

Alles bij elkaar best heel veel. En als dat allemaal uitgevoerd gaat worden, kan het zo zijn  dat het centrum van Pijnacker er over 10 jaar heel anders uit ziet. In het bestemmingsplan werd het namelijk mogelijk gemaakt om veel te slopen en er nieuwe, hogere, panden voor terug te bouwen.

Is dat wel wat we willen? Hebben we daar in alle rust over nagedacht? Er zijn ook nog plannen voor de Diamant en de herinrichting van het Raadhuisplein zelf, hoe werken die uit? Gaan we nu niet te snel? Kan de nieuwbouw op de plek van de Rabobank niet veel beter en mooier? Is er geen betere uitstraling en vormgeving te bedenken?

In overleg met een aantal fracties is een oplossing bedacht. Ten eerste zijn alle vage plannen uit het bestemmingsplan gehaald. Die moeten maar als ze meer concreet zijn opnieuw aan de orde komen.

De al wat meer uitgewerkte plannen gaan verder de bestemmingsplanprocedure in en worden nu ter inzage gelegd. Iedereen is dan in de gelegenheid om daar nogmaals op te reageren (zienswijzen in te dienen).

Maar er wordt daarnaast ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het hele centrum. Een beeldkwaliteitsplan regelt het uiterlijk van gebouwen en openbare ruimte voor het gebied waarin ontwikkelingen gepland zijn. Dit plan wordt tijdens de bestemmingsplanprocedure opgesteld in overleg met bewoners, ondernemers en de eigenaren van de panden. Hiermee kunnen we rustig met elkaar nadenken over de vraag hoe we willen dat het centrum van Pijnacker er uit gaat zien. Niet alleen voor nu, maar ook voor vele jaren later. Hierbij kunnen ook zaken als groen, bouwstijl e.d. worden betrokken.

Door het aannemen van het amendement is nu afgesproken dat ALLE eventuele ontwikkelingen in het centrum van Pijnacker aan dat beeldkwaliteitsplan moeten voldoen.

Het amendement is ingediend door VVD, D66, PvdA, EA, CDA, GroenLinks, PvdD en CU/SGP, en had dus een ruime meerderheid, alleen Trots en Gemeentebelangen stemden tegen.

 

 

 

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.