Verkeersveiligheid, meldt ons onveilige situaties en ideeën voor verbetering!

Eerlijk Alternatief is door inwoners al vaak benaderd over onveilige verkeerssituaties. Het gaat dan over te hard rijden, onoverzichtelijke kruispunten omdat er auto’s te dicht op de hoek geparkeerd staan of het riet te hoog staat, onvoldoende verlichting, slecht wegdek enz. Een belangrijk onderwerp, waar we allemaal mee te maken hebben. Daar willen we verder mee aan de slag.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een onderzoek laten doen naar verkeer(on)veiligheid en aan de hand daarvan een plan van aanpak toegezonden aan de raad.  Het onderzoek en het plan van aanpak zijn HIER te vinden.

Maar onze fractie is niet tevreden met het onderzoek.  Wij hebben daarom op 13 september 2018 het onderwerp verkeersveiligheid op de agenda van de raad gezet.    

Niet alle locaties in beeld
Ons belangrijkste bezwaar is dat het onderzoek alleen de locaties in beeld heeft gebracht waar ongelukken hebben plaatsgevonden waar de politie bij betrokken is geweest. Niet die waarbij de betrokkenen het onderling hebben opgelost of waarbij er ‘bijna’ ongelukken waren. Als je die wel meetelt, kunnen de cijfers wel eens heel anders uitvallen.

Wanneer is een weg veilig?
En wanneer is er sprake van een veilige verkeerssituatie?  Volgens het rapport is het voldoende als het aantal verkeersslachtoffers wordt teruggedrongen.  Wij stellen hier vraagtekens bij. Is het voldoende als er geen (dodelijke) slachtoffers zijn te betreuren? Maakt dat een weg veilig?

Veilig gevoel
Naar ons idee is het verkeer pas veilig als je bijvoorbeeld een kind alleen naar school kunt laten fietsen. En dus niet de auto moet pakken omdat het zo gevaarlijk is. Of wanneer je zelf met een gerust gevoel na het sporten ’s avonds laat naar huis kunt fietsen.

Ackerswoude en Keijzershof onveiliger?
Opvallend is ook dat er uit het rapport blijkt dat met name ook in nieuwbouwwijken als Keijzershof en Ackerswoude er een “gevoel” van onveiligheid is.  Wij vinden dat we dit goed moeten onderzoeken en daar lering uit moeten trekken bij de bouw van nieuwe wijken of bij herinrichting van wijken.

Verkeersveiligheid is meer
Verder spelen er allerlei elementen een rol als het gaat om de verkeersveiligheid, die niet of maar heel beperkt worden genoemd in het rapport. Het gaat namelijk niet alleen om de inrichting van de weg zelf, maar ook om de keuze van het materiaal van het wegdek, wel of geen paaltjes op het fietspad, hoeveel en welke verlichting, de begroeiing langs de wegen, zijn er veel kinderen of ouderen op de weg, wat gaat de techniek ons brengen? En wat kunnen we doen op het gebied van educatie en het beïnvloeden van gedrag?

Wij willen een initiatiefvoorstel voor beter beleid
Een goed samenhangend verkeersveiligheidsbeleidsplan zou hier allemaal op in moeten gaan. Wij gaan daarom een initiatiefvoorstel indienen om te komen tot een beter- meeromvattend- onderzoek om op basis daarvan te komen tot meer verkeersveiligheid.

Denk en doe mee!
Als u ideeën heeft wat in dat onderzoek meegenomen zou moeten worden of kent u nog onveilige situaties, laat het ons dan weten.

Mail via dit contactformulier naar onze fractie en we nemen contact met u op.

Alvast dank, Jolanda van Leeuwen (raadslid)

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.