Manuela Bijl is fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief en schrijft wat haar zoal bezighoudt in de wereld van alledag en de lokale politiek: 

“Afgelopen donderdag was de laatste besluitvormende raadsvergadering voor de zomer. Niet zo’n spannende want de meeste beslissingen zijn doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling in november of moeten nog op de raadsagenda geplaatst worden. De gemeenteraad neemt traditiegetrouw even pauze, er zijn dan geen vergaderingen in de maanden juli en augustus. Dat betekent niet dat het werk niet doorgaat. Het dagelijks bestuur, college van burgemeester en wethouders, zullen, net als de ambtenaren overigens, gewoon door moeten werken. Maar ook raadsleden blijven een oogje in het zeil houden want de berg aan te lezen en te beoordelen stukken stapelt zich ook gewoon op.

We hebben gekke maanden achter de rug. Eerst waren daar de gemeenteraadsverkiezingen waar we dankzij de kiezers vijf zetels mochten verdelen. Ook mochten we, nadat we met alle negen partijen een hoofdlijnenakkoord hadden opgesteld, een wethouder leveren. Dat werd natuurlijk onze Hanneke van de Gevel en zij kreeg de portefeuilles Sociaal Domein, Jeugd en Jongeren, Ouderenzorg, Gezondheidszorg, Afvalbeleid en werd lid van het Algemeen Bestuur van de GGD en Veilig Thuis en plaatsvervangend lid van het Bestuur van Avalex. Nog los van al dit moois werd haar ook nog de koninklijke onderscheiding, Lid van de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Een feestelijke tijd. 

Ook onze raadsfractie is flink veranderd. Deden we de afgelopen vier jaar eigenlijk alles met zijn drieën, met Jolanda van Leeuwen en daarvoor nog met Francine Horn, nu hebben we hulp in de fractie van de raadsleden Damiën van Herk, Ben Glaser, Nita Graafland en Marvin Hendrikse. Daarnaast schuiven Mieke van Veen en Duncan van de Sande ook nog regelmatig aan om mee te helpen aan het inhoud geven en koers bepalen van de fractie van Eerlijk Alternatief waar ik sinds mei als fractievoorzitter leiding aan mag geven. Al is leidinggeven een groot woord want we werken vooral veel samen.

De portefeuilles zijn bij ons opgedeeld. Zo werken Damiën en ik samen aan de onderwerpen die met financiën, economie en sport te maken hebben, Jolanda van Leeuwen en Nita Graafland delen Ruimtelijke Ordening en Marvin en Ben zijn onze ogen en oren daar waar het gaat om alles wat met Zorg en Welzijn te maken heeft, van oudsher de kracht van Eerlijk Alternatief, opgebouwd door Hanneke zelf in de meer dan twaalf jaar dat ze raadslid was. De andere onderwerpen verdelen we, al blijft Jolanda natuurlijk het aanspreekpunt als het om fijn en plezierig wonen gaat in onze mooie gemeente en is zij tevens vicefractievoorzitter. Het is uniek voor Jolanda en voor ons als fractie om samen met de raad de start te mogen meemaken van het laatste grote bouwproject, de wijk Tuindershof.  

Alle 31 kandidaten denken nog steeds mee en houden een vinger aan de pols als zij zaken oppikken die van belang kunnen zijn voor de lokale politiek. En wat spelen er momenteel bijzondere dossiers! De vergunning die verleend is aan de houtstookoven, de bestemmingswijziging die nodig is voor de komst van een Autobusmuseum, de nieuwbouwplannen oude Rabobanklocatie. Allemaal pittige dossiers die vragen om een gedegen afweging van ieders belangen. Wat zijn de kaders die we het college van B&W hebben meegegeven, wat vinden onze inwoners en ondernemers van de plannen en wat mag en moet het allemaal gaan kosten. Het vergt veel van het neergestreken college, maar ook van de nieuwe raadsleden, want hoe werkt dat dan als ik vragen wil stellen, hoe maak ik dan zo’n motie of amendement, hoe ga je om met de pers en wat willen we als Eerlijk Alternatief nu eigenlijk bereiken. 

Wat we in ieder geval willen bereiken is dat we uitvoering gaan geven aan het opgestelde Hoofdlijnenakkoord, zeg maar de leidraad voor de komende vier jaar. Alles wat daarbuiten valt, maar wel in ons verkiezingsprogramma past, geven we elke week aandacht in onze fractievergaderingen waar iedereen welkom is.

Verder ga ik deze zomer eens rustig nadenken over wat zaken die wat langer aandacht behoeven en dat gaat dan over zaken als; in hoe werk je het beste samen met het college als het gaat om het opstellen van kaders, en wanneer laat je de toetsende en controlerende rol van jezelf als raadslid prevaleren als je naar de uitvoering kijkt van het beleid in relatie tot die meegegeven kaders. En hoe ga je met elkaar om in de debatten tijdens de raadsvergaderingen, wat zeg je wel en wat doe je niet, de zogenoemde politieke mores. Want het is duidelijk voelbaar dat er meer dimensies zijn nu we deel uitmaken van de coalitie. Maar voor mij zijn een paar zaken wel helder en duidelijk. Ons verkiezingsprogramma, mede opgesteld samen met inwoners is ons goud waard, verder beoordelen we alles op de inhoud, zoals we al jaren doen, ongeacht welk onderwerp of welke partij ons vraagt mee te denken. You win some, you lose some. Tis net het echte leven, een leuke uit de hand gelopen hobby waar ontzettend veel leerzame facetten inzitten.  

En verder check ik gewoontegetrouw nog steeds elke dag mijn gemeentemail, geef ik antwoord op social media en vraag ik mij af of de uitspraak van de bezwarencommissie over de houtstookoven er al is en welke ingekomen stukken komen er voorbij, wat willen inwoners aan ons kwijt? 

Dus keertje praten met ons? Dat kan altijd, leuk zelfs, dat houdt ons scherp. Want of je nou op een borrel zit, of op een verjaardag, in de kroeg staat of langs de lijn, het gaat altijd wel een keertje over de politiek. Kun je maar beter zorgen dat jij op de hoogte bent.  

Fijne zomer! Groet, Manuela     

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.