Raadslid Jolanda van Leeuwen, specialist op gebied van Ruimtelijke Ordening, legt uit wat nu precies de status is van het project Gildehof te Nootdorp:

“In de media hebben wij gelezen dat omwonenden zich zorgen maken over het voorgenomen project Gildehof in Nootdorp. En dan met name over de bouw van appartementen. Zij willen graag hun stem laten horen, maar hoe moeten ze dat doen en waar gaat het over?

Afgelopen donderdag 19 april heeft de gemeenteraad besloten om het ontwerpbestemmingsplan Gildehof Nootdorp ter inzage te laten leggen. Dit wordt in de Telstar en op de website van de gemeente bekend gemaakt. Iedereen heeft dan 6 weken de tijd om een zienswijze (= bezwaar) te sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college gaat een reactie geven op die bezwaren. Het kan zijn dat het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van die bezwaren wordt aangepast. De antwoorden op de bezwaren en het (eventueel aangepaste) bestemmingsplan wordt dan weer aan de gemeenteraad gestuurd om vast te stellen.

Soms wordt er eerst ook nog een hoorzitting gehouden waarin de mensen die een zienswijze hebben gestuurd nog de gelegenheid krijgen om hun bezwaar aan de raad mondeling toe te lichten.

Waar gaat het nu om?

De bedrijven Arctic en Aweta verdwijnen van de plek waar ze nu gevestigd zijn. Er mogen op die plek geen nieuwe bedrijven komen, maar alleen woningen.

Toen dit plan nog in een vorige fase was (als voorontwerpbestemmingsplan) werd er al gesproken over rijtjeswoningen mét en zonder garage, twee-onder-één-kap woningen, vrijstaande woningen en sociale appartementen.

In de periode ná het voorontwerpbestemmingsplan zijn er nog extra stukken grond verworven, zodat ook daarop woningbouw kan plaatsvinden. Het stuk grond is daarom opnieuw ingetekend (anders verkaveld) waardoor de appartementen op een andere plek komen en er zijn extra appartementen bijgekomen.

Deze staan dus nu in het ontwerpbestemmingsplan. Ze staan wel een beetje verstopt, namelijk in de nota van wijzigingen.

De gemeente heeft op 9 april een brief aan de omwonenden gestuurd waarin de plannen worden uitgelegd. Er komen 21 appartementen direct ten noorden van de watergang en 10 appartementen op de hoek van de Burgemeester Winkellaan/Oosteinde.

Wanneer mensen het niet eens zijn met de plannen dan kunnen zij het beste dus een zienswijze (bezwaar) indienen. De raad kan die dan meewegen als zij hierover later een besluit moet nemen.”

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.