Donderdag 30 maart lag het bestemmingsplan ’s Gravenhout-Geerweg voor ter vaststelling door de gemeenteraad. Onderdeel daarvan waren de wijzigingen aan de Hogeveenseweg 47. Het wordt de familie aldaar mogelijk gemaakt om twee woningen te bouwen, maar dan moet er ook gesloopt worden. En over de fasering van die sloop was onenigheid ontstaan met de wethouder, aan de raad om een afgewogen besluit te nemen. Jolanda van Leeuwen licht het standpunt van Eerlijk Alternatief toe:

“Aan de Hogeveenseweg 47 worden de Ruimte voor Ruimte regels toegepast. Eigenlijk passen deze niet helemaal op deze situatie, omdat die regels toch ontwikkeld zijn voor de situatie dat er sprake is van sanering van glastuinbouwbedrijven. Dat de Ruimte voor Ruimte regeling nu in feite een achterhaald in instrument  is en dat het raar en zonde van het geld is om een loods af te breken, vervolgens weer ergens anders op te bouwen om hem daarna weer af  te breken kunnen we wel volgen. Maar het is redelijk dat deze regels naar analogie worden toegepast. Het gebied voelt als buitengebied en kennelijk is ook de provincie van mening dat er sprake is van buitengebied en niet van verstedelijkt gebied. Het is logisch dat de gemeente dan zoekt naar aansluiting bij bestaande beleidslijnen om zo zoveel mogelijk gelijkheid in de behandeling van de verschillende gevallen te krijgen. De eis dat er dus 50 procent van de bedrijfsgebouwen weg moet zijn voordat er met de bouw van het eerste huis wordt begonnen is dus redelijk.”

Amendement GBPN
Maar toch steunde Eerlijk Alternatief een amendement van GBPN hierover niet. Jolanda van Leeuwen legt uit waarom: “Ons wordt gevraagd om in te stemmen met het bestemmingsplan dat het mogelijk maakt om de bestemming van de gronden aan de Hogeveenseweg 47 te kunnen wijzigingen naar Wonen zodat daar 2 woningen gebouwd kunnen worden.  Dit op verzoek van de familie Boogaards.

Hieraan zijn voorwaarden gebonden waarbij aansluiting is gezocht bij de Ruimte voor Ruimte Regeling. Dit vinden wij goed verdedigbaar omdat er op deze wijze lijn is en blijft in het gemeentelijk beleid als er nu sprake is van omzetting van bestemmingen met het oog op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Hierdoor moeten voorafgaande aan de bouw van de woningen, per woning ten minste de helft van de aanwezige bedrijfsbebouwing worden gesloopt en moet worden voldaan aan de wet geluidshinder.

Wat er dan precies gesloopt wordt, in welke volgorde en op welke termijn -wij vinden het overigens terecht dat er een eindtijd van 10 jaar aan is gesteld- is een aangelegenheid die tussen Gemeente en de familie Boogaards in een overeenkomst moet worden geregeld en hoort niet tot in detail thuis in de regels van het bestemmingsplan.

Natuurlijk hopen ook wij dat de wethouder en de familie Boogaards er alsnog uitkomen, maar wij vinden niet dat wij dat moeten invullen in de regels bij het bestemmingsplan via een bijlage of door de nota van beantwoording aan te passen.”

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.