Het sociaal domein is veelomvattend. Hierin zit bijvoorbeeld de jeugdwet, WMO, ouderenzorg, huishoudelijke verzorging, aanpassingen, Centrum voor Jeugd en Gezin, armoede- en schuldenbeleid, dagbesteding enzovoort. De twee adviesraden op het gebied van het Sociaal Domein willen opgaan in één nieuwe adviesraad, de Adviesraad Sociaal Domein, maar daar is nog lang niet over uitgepraat. Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel legt uit hoe de twee moties donderdag 30 maart een unanieme meerderheid verkregen. 

Hanneke van de Gevel : “Het is voor de gemeente soms nieuwe, maar vooral een complexe materie. Daarnaast is het een behoorlijke kostenpost. In de jeugd(zorg) bijvoorbeeld gaat al ruim 8,5 miljoen om en in de bijstand bijvoorbeeld ruim 6 miljoen euro. Geen geringe bedragen op de gemeentelijke begroting.

Voor de gemeenteraad, die als rol heeft dat ze het gemeentelijk beleid moet toetsen, controleren en kaders moet stellen voor dit beleid is het uiteraard net zo lastig om deze materie in de vingers te krijgen.

WMO-raad en Adviesraad Werk en Inkomen
Er zijn in de gemeente twee adviesraden die wethouder Minderhoud (GBPN) en wethouder Van Egmond (CDA) adviseren over bovenstaande onderwerpen. Dat is de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Adviesraad Werk en Inkomen. Omdat er veel meer op ons af is gekomen willen die raden opgaan in één grote adviesraad, de Adviesraad Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein
Zij willen dat er een onafhankelijke secretaris in komt. Want een slager moet niet zijn eigen vlees keuren. Daar is het college op tegen. Verder willen zij meer werkbudget om bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren en vinden zij ook dat die secretaris minimaal een HBO’er moet zijn. Het college vindt een verhoging van bijna 10.000 euro teveel. Ons inziens gaat het om een complex aantal onderwerpen die voor miljoenen op de begroting drukt en die moet dus vooral goed ingericht worden!

Verder vinden de adviesraden het belangrijk dat zij de voorzitter benoemen en dat dat niet ambtenaren of het college dat mag doen.

De adviezen van de raden zijn altijd goed en dat vindt het college ook. Voor de gemeenteraadsleden die niet zo thuis zijn in de zorg-onderwerpen zie je al snel in de adviezen waar je goed op moet letten.

Twee moties
Eerlijk Alternatief diende daarom op 30 maart twee moties in. In die moties dragen wij het college op om nogmaals in gesprek te gaan met de beide raden over de sollicitatieprocedure en inrichting van de secretaris en de voorzitter van de nieuwe adviesraad. Daarnaast dragen wij hen op om in het 2e kwartaal 2017 nogmaals in gesprek te gaan met alle adviescommissies die wij hebben. Vervolgens wil de gemeenteraad in de programmabegroting 2018-2021 een voorstel zien wat beleidsmatig en financieel de uitkomst zal zijn van deze overleggen.

Deze moties werden unaniem gesteund door alle partijen, een unicum, beide wethouders moeten dus nog even aan de bak!”

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.