De komst van een VMBO-school is vorige week een stukje dichterbij gekomen, een lang gekoesterde wens van Eerlijk Alternatief. Manuela Bijl legt uit wat er tot nu toe gebeurd is en waar we in de toekomst aan moeten denken als het gaat om de vestiging van een school binnen deze gemeente:

“Eerlijk Alternatief is al jaren op zoek naar de mogelijkheid om een soort vakschool toe te voegen aan het onderwijsaanbod in Pijnacker-Nootdorp. Het liefste een technische of agrarische school omdat dat goed aanslaat bij de bedrijvigheid in de gemeente en de regio eromheen. Een motie om een onderzoek te laten doen naar een vakgerichte MBO-opleiding haalde het in de vorige collegeperiode helaas niet. Groot was dan ook onze tevredenheid toen een onderzoek naar een VMBO-school tijdens de coalitieonderhandelingen wel een plaats kreeg in het hoofdlijnenakkoord.

In 2015 kregen we het BMC-rapport te zien, waarin er wel wat twijfel was of het leerlingenaantal voldoende zou blijken te zijn voor de vestiging van een permanente school, met de opmerking dat een dependance van een andere school wellicht de oplossing zou kunnen zijn. In maart 2017 werden we als raadsleden geïnformeerd dat het Lucas Onderwijs (Stanislas, Montaigne Lyceum) een verzoek had ingediend om binnen 3 kilometer van het Montaigne Lyceum een VMBO-school te willen vestigen voor ongeveer 500 leerlingen. Aan de raad de vraag om een locatieonderzoek te laten starten en voor de realisatie van de school en de sporthal voorlopig 11 miljoen euro te reserveren. Een zwaarwegende beslissing, want inmiddels hadden ook andere schoolbesturen zich geroerd en menigeen voelde zich buitenspel gezet door de intentieovereenkomst die het college heeft gesloten met het Lucas Onderwijs en dit (nog) niet volledig besproken is in het RPO, een overleg waar alle schoolbesturen en gemeenten aanzitten. De verwachting is dat dit voor de zomervakantie in het RPO aan de orde komt.

Eerlijk Alternatief is blij dat de wens om een VMBO-school te vestigen in deze gemeente gestalte gaat krijgen, maar wil wel dat het een weloverwogen besluit van het college gaat worden waar alle partijen in gekend worden en iedereen evenredig veel kans krijgt om een verzoek in te dienen om hier een school te vestigen. Dat betekent dat wij, met alle raadsfracties, een amendement hebben ingediend om het besluit aan te passen. Belangrijke onderdelen van dat amendement zijn dat wij veranderd wilden zien dat de normen van Den Haag wèl als uitgangspunten genomen worden voor het onderzoek, maar dat we die normen pas vaststellen bij het echte ‘go/no-go’ besluit dat in juni 2017 genomen gaat worden. Daarnaast willen wij graag inzicht in het onderzoek dat het Lucas Onderwijs gaat doen naar prognoses leerlingenaantallen en of de school nu een tijdelijk of (semi-) permanent karakter moet krijgen. Dat heeft nogal invloed op de kosten. Een beslissing om een VMBO-school te vestigen heeft consequenties voor de aankomende VMBO-leerlingen in Nootdorp en Den Haag, want die kunnen dichterbij naar school, maar ook consequenties voor de scholen in Delft, Voorburg, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zelf. Daar willen we in juni goed naar gaan kijken”, aldus Manuela Bijl

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.