Via het meldpunt ‘Zorg om Zorg’, van Eerlijk Alternatief, kregen wij een aantal meldingen binnen dat de Regiotaxi vaak te laat is. En dan nu het nieuws dat taxiaanbieder Deltax, die hier de ritten verzorgt die vallen onder de Regiotaxi, failliet is. Wat nu?

De Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer voor mensen met een beperking. Een taxi voor een ritprijs die tussen die van het gewone openbaar vervoer en een reguliere taxirit ligt. In deze taxi kunnen ook scootmobiels of rolstoelen meegenomen worden.

Normaal gesproken heeft de regiotaxi een speling van 15 minuten. Zij mogen 15 minuten voor af na de afgesproken tijd aankomen of vertrekken. Regelmatig komt de taxi echter 1 of 2 uur te laat en soms nog veel later en sporadisch helemaal niet! Voor ons is het onacceptabel dat mensen met een beperking niet fatsoenlijk opgehaald kunnen worden.

Wij hadden daarom vragen gesteld en kregen antwoord: zie deze link.

Volgens onze informatie uit de meldingen dient niet iedereen een klacht in, maar dat moet u nu juist wel doen! Alleen dan kan de service verbeteren en ervoor gezorgd worden dat een nieuwe aanbieder zijn zaakjes beter voor elkaar heeft of krijgt omdat er gemonitored kan worden op de ritten, de klachten en de verbeteringen.

De klachten worden altijd behandeld, gecontroleerd en geregistreerd. De klachtencommissie is onafhankelijk. U kunt mondeling een klacht indienen tussen 9:00 uur – 17.00 uur via telefoonnummer 088-96660009 en schriftelijk via: Regio Taxi Haaglanden, Antwoordnummer 1541, 2501 VC Den Haag onder vermelding van Klacht Regiotaxi Haaglanden. Een postzegel is niet nodig’.

Op basis van geregistreerde klachten is er vanuit de gemeente regelmatig contact met de vervoerders. Het te laat komen wijt de Regiotaxi aan het personeelsgebrek: “Deltax kampt momenteel met een tekort aan personeel”.

Op 31 augustus zagen wij het bericht dat Deltax het faillissement heeft aangevraagd. Heel vervelend voor de medewerkers, maar ook voor onze inwoners. Er blijken al weer nieuwe aanbieders te zijn die de Regiotaxi willen overnemen.

Het lastige van het vervoer via Regiotaxi is dat de opdracht een regionale aanbesteding is. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is onder andere opdrachtgever van het openbaar vervoer in de regio Haaglanden en daarmee verantwoordelijk voor de Regiotaxi Haaglanden. In de MRDH heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp maar een hele kleine stem. Dus is het zaak de krachten, samen met andere gemeentes en de inwoners te bundelen.

In het verleden zijn er vaker zorgen geweest over de Regiotaxi. Blijkbaar werkt men met zogenoemde wurgcontracten. De commerciële ritprijzen kunnen de verliezen op de regiotaxiritten niet goedmaken, het verdienmodel is blijkbaar niet al te best doorgerekend of in de praktijk te optimaliseren. Maar het gekke is tegelijk dat er nu alweer nieuwe aanbieders op de stoep staan die de Deltax over willen nemen. In het verleden heeft Connexxion ook als Regiotaxi gereden.

In de MRDH zitten 23 gemeenten. Als Pijnacker-Nootdorp hebben we dus maar beperkte, indirecte invloed. Belangrijk is nu dat de gemeenteraden allen aangeven dat deze wijze van regiovervoer onacceptabel is. Inmiddels lazen wij dat de SP-fractie in Delft ook al vragen heeft gesteld.

Wij pleiten voor een goed en betrouwbaar vervoer voor mensen met een beperking. Daar hoort een fatsoenlijk contract voor de vervoerder en een goede service voor de klanten bij!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.