Gemeentebelangen diende een motie ‘vreemd aan de agenda’ in zoals dat heet, met andere woorden, het onderwerp vervoer, of mobiliteit stond ‘nog’ niet op de raadsagenda. Daarover praten we later, net zoals dat we nog gaan praten over de geluidsoverlast die de huidige ritten van de RandstaRail al geven. GBPN wilde ruim 6000 euro inleggen om zo mee te kunnen doen aan een pilot voor de nachtmetro. De hele raad (met uitzondering van Gemeentebelangen) stemde tegen. Laat heel duidelijk zijn dat Eerlijk Alternatief vóór een nachtmetro is. We leven in de Randstad en voor onze inwoners die late diensten of s ’nachts werken of gewoon op stap gaan in Den Haag of Rotterdam zou het geweldig zijn!

Die 6000 euro kan de gemeente makkelijk betalen. Daar gaat het ook helemaal niet om. Je kunt natuurlijk zeggen dat het niet aan de gemeente is om de vervoersautoriteit bij te betalen, daar gaan zij zelf over, dat we geen dienstverlener zijn, maar voor zo’n klein bedrag zou je daar vanaf kunnen wijken. Je kunt dan ook nog zeggen de gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen en niet op uitvoering, maar goed, ook dat kun je naast je neerleggen. Maar het tegenstemmen tegen de motie wil niet zeggen dat we tegen de piot zijn van de nachtmetro, of tegen de nachtmetro, het is een principekwestie waar wij wethouder Melzer in steunen in zijn onderhandelingen over de inrichting van het openbaar vervoer in onze gemeente.

De overweging om tegen de motie te stemmen is:

1. Dat de regie van het Openbaar Vervoer helemaal niet bij ons als gemeente ligt. De regie is in handen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dit is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van verkeer, OV en economisch vestigingsklimaat. Wij zijn daar maar een heel klein spelertje in.

2. Dat we de taak hebben om het algemeen belang te dienen. Er zijn nu al inwoners die klagen over geluidsoverlast en dat moet ook aangepakt worden door een lage ‘geluidswal’ te plaatsen. Dit moet echt door de MRDH geregeld worden. We hebben dit unaniem. Dus met alle partijen, eerder aangegeven via een amendement en je kunt nu niet ineens zeggen tegen die inwoners ‘laat maar zitten’ die geluidswerende maatregelen want we willen koste wat het kost meedoen aan die pilot. Dan ben je onbetrouwbaar als bestuur.

3. Dat alles volslagen onduidelijk is over de inhoud van de pilot. Dat geldt voor zowel het financiële plaatje evenals de benodigde investeringen.

4. Dat de OV-verbinding tussen Den Haag naar Rotterdam ligt en andersom en niet alleen van Rotterdam naar Pijnacker Centrum of naar Nootdorp. Je moet dit goed regelen en niet halfbakken.

De motie kwam verder uit de hoge hoed en onverwacht, want we praten laten over mobiliteit en zoals de wethouder al aangaf, er is geen nieuws onder de zon. We praten volgende maand over de metro, zowel op de dag als in de nacht, over de geluidsoverlast en nog veel meer. We willen alles zorgvuldig, in samenhang afwegen. Alle partijen zijn namelijk voor een goede OV-verbinding, maar daarover moeten we wel fatsoenlijk communiceren via een goed inhoudelijk debat.

De wethouder gaf overigens aan dat Pijnacker Zuid sowieso wordt aangedaan in de pilot. Dus of we nou meedoen of niet, van Rotterdam kun je nog steeds met de nachtmetro uitstappen in Pijnacker Zuid. Uiteraard zijn we, net als de wethouder erg benieuwd naar de uitkomst van de pilot en gaan dan zorgvuldig kijken of een nachtmetro gewenst blijft en hoe we de reeds aanwezige geluidsoverlast kunnen aanpakken samen met de vervoersautoriteit.

Wordt vervolgd!

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.