Hugo Borst vraagt om aandacht, geld en verbeteringen, terecht!

In de Telstar van 8 november stond een mooi stuk over de strijdende Hugo Borst. Borst is mantelzorger voor zijn moeder en hij pleit voor verbetering in de verpleeghuiszorg. Ondanks het feit dat de raad er niet over gaat over verpleeghuiszorg tik ik toch een blogje.

Eerlijk Alternatief is in onze gemeente bij uitstek de partij (en zelfs de enige) waarbij de fractie en kandidaten in meerdere takken van de zorg ervaring hebben, waaronder verstandelijk gehandicapten, ouderen, jeugdzorg, jeugd-GGZ en mantelzorg. Als enige partij hebben wij een meldpunt geopend, Zorg om Zorg, waardoor wij meerdere bewoners van dienst konden zijn bij soms ingewikkelde problemen.

Eigen bijdrage halveren

De gemeente gaat namelijk wel over de thuiszorg, vervoer en bijvoorbeeld dagbesteding. Afgelopen periode hebben wij voor elkaar gekregen dat de eigen bijdrage voor de inwoners die gebruik maken van hulp(goederen) gehalveerd is. De volgende stap die wij willen zetten is dat dat ook gaat gelden voor de huishoudelijke hulp. Ook hebben we er voor kunnen zorgen dat alle gelden die over waren op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gereserveerd werden voor zorg zodat er geen lantaarnpalen voor gekocht konden worden.

Rutte III gaat te ver

Even terug naar Hugo Borst. Samen met Carin Gaemers schreef hij een manifest en kreeg voor elkaar dat er twee miljard extra naar de verpleeghuiszorg gaat. Mooi zult u denken… maar, de afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers (VVD) behoorlijk in de medische wereld. En er komt nog een bezuiniging aan van bijna 2 miljard. Het Centraal Planbureau geeft aan dat Rutte lll veel te ver gaat.

Er wordt straks zo’n 2 miljard bezuinigd op medisch specialistische zorg, GGZ, huisartsenzorg en wijkverpleging. Er is gelukkig nu wel een toezegging binnen dat er niet bezuinigd gaat worden in de wijkverpleging. Dat zou om 100 miljoen gaan.

Brandbrief aan Rutte

Inmiddels heeft voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Femke Halsema een brandbrief aan Rutte geschreven. Zij geeft aan dat er oog moet zijn voor de zware gehandicaptenzorg, maar ook de licht verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdigen met een verstandelijke beperking. Soms zijn die bezuinigingen moeilijk te verteren, want zorgverzekeraars maken nog steeds miljarden winst.

Begrip voor Hugo Borst

Ik snap heel goed dat Hugo Borst deze strijd voor verbetering van de zorg in het verpleeghuis is aangegaan. Als mantelzorger heb ik zelf ervaren hoe erbarmelijk het soms is. Ik heb meegemaakt dat op zaterdag om 16.00 uur geen late en geen nachtdienst was. Ik heb meegemaakt dat mijn schoonmoeder om 15.00 uur nog in bed lag. Ik heb meegemaakt dat de bewoners om 12.30 uur pas het ontbijt kregen. Dat is zeer ernstig en onacceptabel en te wijten aan slecht management. Het personeel doet juist vaak hun uiterste best

Mantelzorgers ondersteunen

Eerlijk Alternatief juicht het toe dat door de lezing van Hugo Borst of anderen zorg ook in onze gemeente extra onder de aandacht wordt gebracht. Deze avond was een cadeautje voor mantelzorgers die dit uitje meer dan verdienden. Mijn fractiegenoot Manuela Bijl had zich ook opgegeven. Helaas hadden wij de volgende dag een begrotingsraad. Iets dat veel voorbereiding vereist. Soms gaat dat ten koste van privé- of werk gerelateerde activiteiten. Dat is jammer. Zelf had ik ook wel willen gaan, maar mijn schoonmoeder zat in haar laatste levensuren. Nogmaals als raad gaan wij niet over de langdurige zorg waarin Borst de strijd voert. Wel over mantelzorgers die goed ondersteund moeten worden!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.