Eerlijk Alternatief deelt traditiegetrouw cadeautjes uit bij Algemene Beschouwingen

Vanavond vergaderde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp over de jaarrekening en de kadernota. De partijen kregen de gelegenheid om in vijf minuten hun beschouwingen te verwoorden. Traditiegetrouw deelde fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief, Hanneke van de Gevel vijf cadeautjes uit aan de vier wethouders en de burgemeester. Zij koos het thema dat luisteren heel belangrijk is in de politiek, luisteren naar andere fracties, het college, inwoners en ondernemers, maar ook luisteren naar een ander geluid.

De gemeenteraad is op een andere manier gaan samenwerken in de afgelopen raadsperiode en werkt enerzijds meer samen, en anderzijds is het dualisme steeds beter ingevoerd. De cadeautjes zijn jaarlijks metaforisch voor gepasseerde gebeurtenissen. Dit jaar waren het diademen met verschillende pluche dierenoortjes, voor elke persoon met een andere uitleg. Zo kreeg wethouder Van Egmond kattenoortjes omdat ze geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, maar wel staat voor haar zaak, met referte aan de stemming over de vestiging van een VMBO-school in Nootdorp die de wethouder dinsdag zag sneuvelen. Wethouder Jaap van Staalduine kreeg leeuwenoortjes, omdat hij zich zeer heldhaftig heeft gedragen in de leeuwenkuil in Emerald waar hij de dialoog aanging met de inwoners die een kliko in de tuin niet zagen zitten. Door goed te luisteren kreeg de wethouder het samen met de inwoners voor elkaar om met behoud van de ondergrondse containers omgekeerd afval in te gaan zamelen.

Het gehele betoog, met daarin ook de verwijzingen naar de andere wethouders en de burgemeester leest u hier:

“Beste gemeenteraad, geacht college.

De laatste kadernota van deze raadsperiode. Voor mij mijn derde periode. Als ik terugblik is er veel veranderd. Ten goede.
Er moet mij toch iets van het hart. Want zoals u weet, maak ik van mijn hart geen moordkuil. Werd Eerlijk Alternatief in de vorige periodes nog -samen met de hele oppositie- uitgesloten, nu doen we het samen. Tijdens de vorige periode werden door de coalitiepartners de moties en amendementen voorgekookt waar wij helemaal geen weet van hadden. Het stemmen was een formaliteit want alles was vooraf afgetikt.

Nu zien wij dat er steeds naar  een andere, dus wisselende meerderheid wordt gezocht. Niets is meer zeker. En zo kan het gebeuren dat er ook zaken worden aangenomen door partijen die zelf geen wethouder leveren. Dit is veel beter voor de democratie.

Voorheen werd er meer gekeken naar de persoon en de partij kleur ; nu wordt er veel beter gekeken naar de pure inhoud van een voorstel. Het democratisch proces is veel meer dualistisch dan daarvoor. Zo kan het dus ook voorkomen dat een partij kritisch is naar een eigen wethouder als dat nodig is.

Toch kunnen we nog een verdiepingslag maken met de werkwijze ‘Samen Doen’. We zijn nog zoekende in het vergadermodel, BOB-model genaamd. Dat betekent dat we beginnen met Beeldvorming, hebben we genoeg informatie om tot een oordeel te komen, wat vinden we van  de oordelen van de andere fracties en hoe komen we dan als raad tot een weloverwogen Besluit waar we rekening houden met alle betrokken belangen?

De slag die gemaakt kan worden ligt vooral op het terrein van zoeken naar transparantie. Transparantie over de informatie die er is en hoe zorgen wij dat onze inwoners ook over alle relevante informatie beschikt zodat zij het debat beter kunnen volgen en hun rol kunnen pakken om mee te praten en denken? Transparantie en participatie zijn voor ons van groot belang,

Als ik kijk naar de bijdrage van het college op dat gebied  vind ik dat ook sterk verbeterd. Er wordt nu ook beter geluisterd naar onze inwoners en natuurlijk naar ons als raad, het hoogste bestuursorgaan.

Traditiegetrouw delen wij cadeautjes uit bij de kadernota. Cadeautjes met een betekenis. Cadeautjes zodat de boodschap beter blijft hangen. Wij weten dat onze burgemeester deze traditie van Eerlijk Alternatief niet echt waardeert, maar wij hebben vastgesteld dat dit sympathieke gebaar gegeven de al lange historie inmiddels onder het cultureel erfgoed valt en dat moet onze burgemeester dan wel weer kunnen waarderen gezien haar portefeuille Cultuur.

Dus beste burgemeester, mevrouw de voorzitter, geachte wethouders, omdat u zo goed naar ons en de inwoners en ondernemers luistert, krijgt u van ons oren. Voor een ieder zeer toepasselijke oren. Want met andere oren hoort u wellicht een nieuw geluid.

De heer Van Staalduine begaf zich het afgelopen jaar in het hol van de leeuw met de klikogate in Delfgauw en wist een ongekend hoog bezoekersaantal naar onze kerk te trekken. De D66-wethouder heeft dat zeer democratisch opgelost. Er werd volop meegedacht en zo kwam er een mooi plan voor en door bewoners. Afval zijn immers grondstoffen en u weet dat wij de aarde doorgeven aan een nieuwe generatie. Wij zijn immers maar passanten. Voor u een paar leeuwenoren omdat u zich zo heldhaftig heeft opgesteld.

Wethouder Van Egmond heeft ervoor gezorgd dat er zeer constructief, samen met alle partners, gesproken werd over het maatschappelijk vastgoed en creëerde een breed gedragen visie over Integrale Kindcentra. Maar ook zijn wij bijzonder trots dat wij een voortrekkersrol hebben ten aanzien van pleegzorgkinderen. Kinderen hebben de toekomst en het is belangrijk dat zij goed worden opgevangen en ondersteund.
En tja, soms gaat het dan toch nog ondanks alle inspanningen mis. Dat zagen we dinsdag met de VMBO-school, maar ook dat hoort erbij. Wij hebben allebei een andere taak. Maar u staat voor uw zaak en u bent daarmee geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Daarom voor u kattenoren.

Dan de goedlachse wethouder Minderhoud. U kreeg van ons aan de beginperiode het zelfstudieboek ‘Politiek voor dummies’, maar heeft u het boek wel uitgelezen? U bent bijvoorbeeld wel wat traag met de sportnota. Als de hele raad briest en blaast over die sportnota blijft u onverstoorbaar. Dat is ook een prestatie. In de politiek heb je soms een olifantenhuid nodig. Voor u daarom olifantoren.

Als laatste van de wethouders de heer Melzer. In het begin sprak u een andere taal die wij niet goed begrepen, maar u leerde snel en misschien wij ook. U omarmde het sociaal woningbouwprogramma en daardoor stal u had al snel de harten van mijn fractie. Toch bijzonder zo’n links-liberale wethouder. Als u aan een staafje koffiemelkpoeder gaat rommelen tijdens de beantwoording dan zit u verzonken in uw gedachten. Dan weet mijn fractie direct dat deze beantwoording van A tot Z klopt. U bent dan helemaal gefocust. U vertelt klip en klaar, wars van politiek precies hoe het zit. U krijgt van ons wolvenoren. Kent u de uitdrukking geen wolf in zijn buik smoren? Dat betekent dat u klare taal spreekt.

En dan het meest goedkope collegelid, de voorzitter van de raad. Geven uw collega’s miljoenen uit vraagt u op cultureel vlak maar een paar duizend euro. Wij zijn blij dat u hebt uitgesproken iets meer te willen gaan doen met uw portefeuille cultuur. Cultuur verbindt immers jong en oud, groot en klein. Ook vond u het leuk om de APV een ander leven in te blazen. Minder regels. Alleen wat vond u het jammer dat uitgerekend de grootste ergernis, de hondenpoep er nog in moest blijven van de raad. Maar ondanks dat zijn er veel regels geschrapt. Daarom voor u hondenoren.

Ik rond af. Wij zijn bijzonder blij dat wij deze periode zo goed hebben mee kunnen doen. Dat bleek ook toen ons terrasseninitiatief afgelopen dinsdag werd omarmd door een meerderheid van de raad. Ook kijken wij positief terug op de vele moties en amendementen die het in de afgelopen periode hebben gehaald.

Maar ook dat er na 15 jaar, 3 maanden en 3 weken jaar afgelopen dinsdag unaniem, conform de wet op het dualisme, zoals Elzinga dat in 2002 bedoelde is gestemd. We gaan door met het verfijnen van het BOB-model, met de verdiepingslag in  het ‘Samen doen’.”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.