Fractievoorzitter Hannke van de Gevel licht toe wat Eerlijk Alternatief vindt van de woningnood voor statushouders en onze eigen inwoners: “Al jaren pleit Eerlijk Alternatief voor het bouwen van goedkopere huur- en koopwoningen. Helaas kregen wij hier binnen de Gemeenteraad nooit een meerderheid voor. Onze kinderen kunnen niet in ons mooie dorp een betaalbaar huis huren of kopen omdat er een groot gebrek was  – en is – aan goedkope woningen. Maar dat geldt ook voor gescheiden ouders, ouderen die kleiner willen gaan wonen en voor goedkope aangepaste woningen. En dan gaat het mis…. Opeens is iedereen doordrongen van het tekort aan betaalbare woningen. De kranten staan er nu vol van. Er is een grote hoos van vluchtelingen op ons af gekomen waarvan een gedeelte statushouder is geworden.

Lees ook: het AD Delft en Telstar Online. En statushouders MOET  je plaatsen! Deze statushouders leggen beslag op de voorraad betaalbare huurwoningen. Dat zet natuurlijk kwaad bloed bij  degenen die hier al 5 jaar of langer ingeschreven staan en tevergeefs wachten op het toekennen van een huurwoning.  En tot overmaat van ramp gooien de woningcorporaties sociale huurwoningen in de verkoop omdat ze anders ten onder gaan aan hun eigen wanbeleid. Het tekort loopt zo  steeds verder op.

Statushouders

Eerst even een uitleg over de statushouders en wat er nu gaande is:

Op 27 november 2015 is er tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeente het bestuursakkoord Verhoogde Asielstroom gesloten. Hier staan allerlei afspraken in over huisvesting, integratie, onderwijs en gezondheidszorg, voor de korte en middellange termijn.

Een belangrijke verandering is dat de gemeentes meer mogelijkheden krijgen om de plaatsing van vergunninghouders te versnellen (Gemeentelijk Versnellingsarrangement). Verder is het budget wat gemeenten krijgen voor begeleiding verhoogd van 1000 euro naar 2370 euro per statushouder. Wat ook veranderd is, is dat de gemeenten straks een boete kunnen krijgen van 1850 euro per maand per niet opgenomen statushouder. Een gemeente die niet kan voldoen aan de nieuwe taakstelling kan onder toezicht komen te staan van de provincie. De provincie neemt dan de gemeente over op kosten van de gemeente en dan heeft de gemeenteraad helemaal niets te vertellen.

Aantallen

In 2015 moesten we 87 statushouders plaatsen. Er zijn er toen maar 68 geplaatst. Dit jaar moeten wij 131 statushouders plaatsen en er zijn nu 61 mensen geplaatst.  De verwachting is dat wij volgend jaar iets van 130 statushouders moeten plaatsen. Bij elkaar moeten we dus nog ongeveer 200 statushouders plaatsen. Een statushouder wordt vaak verward met een asielzoeker. Dat is onterecht. Een statushouder zoekt geen opvang maar heeft opvang cq asiel gekregen en dus een (legale) verblijfsstatus. Vanuit het COA wordt de toedeling van statushouders naar de gemeentes bepaald. Je moet vervolgens als gemeente ook de gezinshereniging opvangen. Dus stel dat een Syrische man hier moet komen wonen dan moet de gemeente er ook rekening mee houden dat zijn vrouw en zijn 3 kinderen ook hier komen wonen.

Boete voor niet opnemen statushouders

Stel dat wij die statushouders niet opnemen dan krijgen we dus een boete van 1850 per maand. Dat is voor die 200 statushouders dus een boete van 370.000 per maand, dat is per jaar bijna 4,5 miljoen!

Door het móéten opnemen-  en dus huisvesten – is het wel weer makkelijker om ook voor onze inwoners te gaan bouwen. Als gemeente kunnen we dan aangeven dat we het belangrijk vinden dat we statushouders moeten spreiden om de integratie te bevorderen. En dan moeten we dus op meer plekken betaalbare woningen bouwen.

Bouwen voor iedereen

Door de hoos van statushouders is het nu dus ook het moment om flink te gaan bouwen omdat de regels noodgedwongen zijn versoepeld. We kunnen nu eindelijk de wachtlijst voor sociale woningbouw creatief wegwerken en van de nood een deugd maken! Als het college beter had geluisterd naar ons dan hadden we het debat niet hoeven te voeren want dan was er geen probleem.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.