“Te hoge milieucategorie Boezem Oost en potentële kopers/bewoners Ackerswoude niet op de hoogte”

Het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerrein Boezem Oost is vrijgegeven voor inspraak. Het wachten is op reacties van de samenleving op dit bestemmingsplan. Eerlijk Alternatief is bang dat mensen die een huis gekocht hebben in de naastgelegen nieuwbouwwijk Ackerswoude niet op de hoogte zijn van de veranderingen die aangebracht zijn in dit bestemmingsplan.  Kennen de nieuwe bewoners van Ackerswoude, die mogelijk last gaan krijgen van dit bedrijventerrein, de historie wel en zijn ze wel in de gelegenheid om geïnformeerd te worden? Je zal maar een huis gekocht hebben in Ackerswoude, niet in deze gemeente wonen en geen Telstar lezen. Dan baseer je de keuze om hier te gaan wonen op een verouderd bestemmingsplan en loop je de kans straks een stinkfabriek in je achtertuin te treffen. Het bestemmingsplan ligt vanaf 7 april 2016 tot 18 mei 2016 ter inzage en er kan dus bezwaar gemaakt worden. Lees hieronder hoe Manuela Bijl van Eerlijk Alternatief tegen dit nieuwe bestemmingsplan aankijkt:

“Eerlijk Alternatief volgt de ontwikkeling van Boezem Oost al jaren en vindt het volgende: Wij zijn tegen de ommekeer in ontwikkeling van het bedrijventerrein Boezem Oost. Ik zal kort opsommen waar wij het niet mee eens zijn.

Boezem Oost was bedoeld voor de vraag van lokale ondernemers die zich uit het centrum terug willen trekken om zich aan de rand van de gemeen vrijer te kunnen vestigen, destijds onder milieucategorie 3.2. Bedrijventerrein Heron, in het noorden van Nootdorp en direct aan de A12 gelegen, was en is bedoeld voor een hogere milieucategorie 4.2. Wij zijn dan ook pertinent tegen het toelaten van zwaardere industrieën die geur-, stank- en geluidsoverlast geven in een gebied dichtbij het centrum, groengebieden en de wijk in aanbouw Ackerswoude.

Daarnaast hebben potentiële kopers van bijvoorbeeld kavels, woningen in Brink 1, 2 en 3 die zich via het vigerend bestemmingsplan hebben laten informeren  geen flauw idee dat dit bestemmingsplan er aan zit te komen, zeker als toekomstige kopers niet in deze gemeente wonen en dus ook niet via de Telstar geïnformeerd worden. Ik heb dit wel eens eerder aan de wethouder gevraagd, maar ook de makelaars in kwestie branden hun handen natuurlijk niet aan het onnodig informeren van toekomstige plannen die nog niet vastgesteld zijn. Een slechte zaak, zo vinden wij, niet alleen dat toekomstige kopers van Ackerswoude niet geïnformeerd worden, maar ook omdat we pertinent tegen deze hoge milieucategorie zijn. De presentatie over Boezem Oost en het zogenaamde marktonderzoek dat gedaan is om de provincie te overtuigen dat er behoefte is aan ontwikkeling van Boezem Oost vinden wij vaag, niet overtuigend en niet realistisch gezien de aanhoudende problematiek om bedrijventerreinen vol te krijgen en vol te houden. Het college baseert zich, en ik citeer: “op de indicatie dat er veel bedrijven zijn waarvan de huisvesting de bedrijfsprocessen niet meer optimaal faciliteert.”

In heldere taal betekent dit dat mijn zolderkamer ook niet voldoet om mijn werkzaamheden voor mijn communicatieadviesbureau uit te voeren, maar ik houd dit nog jaren vol omdat het mij, en alle ondernemers, simpelweg ontbreekt aan middelen om te gaan verhuizen. Het gedane onderzoek is geen bewijs van vraag of van de aanwezigheid van potentieel geïnteresseerden. Wij geloven niet in die gemarketeerde luchtkastelen.

Wat dan vraagt u zich af? Of doorontwikkelen op basis van een lagere milieucategorie, niet hoger dan 3.2, of de andere helft teruggeven aan de natuur en nu eindelijk na 14 jaar eens realiseren dat dit verlies genomen moet gaan worden. Ook moet er gewaakt worden dat het ontwikkelen van Boezem Oost niet ten koste gaat van Boezem I. De grondprijzen van Boezem Oost zijn drastisch verlaagd en genereren daarmee een ongewilde concurrentiepositie met het naastgelegen, oudere, bedrijventerrein. Leegloop van het ene bedrijventerrein ten faveure van het nieuwere en meer moderne terrein moet tegengegaan worden.

Of moet het college eindelijk eens creatief gaan kijken naar deze locatie en in te gaan zetten op andere bestemmingen zoals goedkopere (sociale)huurwoningen, levensloopbestendige woningen, de door ons zo verlangde MBO vakschool, of een multifunctionele accommodatie die geschrapt is uit de woonwijk Ackerswoude, of tijdelijke woonunits voor statushouders. Er is zoveel meer mogelijk dan alleen niet verkoopbare kantoorgrond of erger dus, zware industriële bedrijven die we hier niet in dit gebied willen. Een en ander alleen maar om de grondexploitatie te laten kloppen.

Alle verkoopinspanningen en impulsen die de afgelopen jaren gedaan zijn, zijn op niks uitgelopen. De BBV schrijft ook voor dat een grondexploitatie niet langer dan 10 jaar mag lopen, daarna moet de impopulaire knoop doorgehakt worden en het verlies genomen worden of een andere richting dan deze gekozen worden. Voor milieucategorie 4.1 en 4.2 dient het college zich te richten op Heron en niet op allebei, mede door de concurrentie met Lansingerland en andere gemeentes.

Nog los van dit al zijn wij ook tegen het transport van gevaarlijke stoffen in deze omgeving.  Wie weet waren we Van der Helm bedrijven, Krebbekx, Sligro en misschien zelfs Van der Kooij niet eens kwijt geraakt, maar ook zij zijn beter af bij de buren of een andere gemeente voor hun bedrijfsvoering. Want alle potentiële klanten  zijn naar elders vertrokken na onderhandelingen, moeten we ons eindelijk niet eens realiseren dat in welke vorm van ontwikkeling dan ook Boezem Oost niet voldoet aan de toch al zeer geringe vraag naar bedrijvenruimte.”

Bezwaar maken tegen dit bestemmingsplan kan, tot 18 mei 2016, klik hier voor de informatie over het indienen van een zienswijze. Ga er even voor zitten, het kost weinig tijd en op deze manier wordt uw mening en de beantwoording daarop meegenomen in de behandeling in de gemeenteraad. 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.