Gemeente Den Haag kondigde in februari 2011 als eerste gemeente aan om grootverdieners in de (semi)publieke organisaties financieel straffen te straffen. Het bedrag dat het college van B en W in Den Haag wilde inhouden op de subsidies stond gelijk aan het verschil tussen het salaris van de betrokken topfunctionaris(sen) en de toenmalige ‘Balkenendenorm’ van destijds 188 duizend euro per jaar exclusief toelage. Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel blikt terug en kijkt vooruit:

“Ik heb destijds in 2011 contact gehad met staatsecretaris Sander Dekker. Hij was toen namelijk VVD-wethouder van financiën in Den Haag. Lees ook dit artikel in de Volkskrant.

Ik vind dat je prudent om moet gaan met belastinggeld en zo diende ik in 2011 al een motie in. Zie hier de blog op de site: Eerlijk Alternatief Archief. 

Helaas haalde de motie geen meerderheid. Ik was toen niet alleen met stomheid geslagen, maar ik begreep werkelijk niet dat men de motie niet steunde. Hier kun je toch niet tegen zijn?

Op 12 april van dit jaar kwam in het nieuws dat Den Haag 25 instellingen gaat korten op subsidie vanwege overschrijdingen van de beloningen. Het gaat om bedragen variërend van 158 tot 50.172 euro. Vanaf 2013 hanteert de gemeente de algemene WNT-norm (Wet Normering Topinkomens, 130 procent van een jaarsalaris van een minister: 230,454 euro). Dus dat is nu de nieuwe Balkenende-norm. Het totaal te korten bedrag dat aan de 25 instellingen wordt opgelegd bedraagt nu 405.000 euro.

Ik was verheugd met dit bericht want in Pijnacker-Nootdorp hebben wij het korten op subsidies aan instellingen, die hun bestuurders meer dan de Balkenende-norm aan salaris geven, uit ons verkiezingsprogramma in het akkoord van 2014 gefietst. Ons verkiezingspunt was en blijft: Eerlijk Alternatief vindt dat zorgbestuurders niet boven de WOPT norm (Balkenendenorm) mogen verdienen.

Zie standpunten hier, het staat onder het kopje Zorg.

Op pagina 9 van het hoofdlijnenakkoord, van het in 2014 aangetreden college, staat onder het kopje ´Professionals in positie´: “Belangrijk is hoe de gemeente omgaat met ‘de instanties’, de professionele organisaties. …. Als we met professionele organisaties overeenkomsten aangaan (subsidie-afspraken, bestuurlijke aanbestedingen etc.), letten we op aansluiting met informele zorg en kwaliteit/prijsverhouding. Ook wegen we mogelijkheden voor ‘social return’ (werkgelegenheid, werk/zorgcombinaties) en redelijkheid van beloning mee (waarbij de Balkenendenorm als maximum uitgangspunt is).”

Zie hier het hele akkoord.

Goed, wij willen dus nu weten of het college ook subsidiegelden heeft teruggevorderd in Pijnacker-Nootdorp en of wij daar inzage in kunnen krijgen conform afspraak. Daarom hebben wij vragen gesteld, zodra de antwoorden binnen zijn zullen we die hier publiceren.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.