Op donderdag 17 maart 2016 besprak de gemeenteraad het voorontwerpbestemmingsplan van de Korteweg 2 in Pijnacker. Dit bestemmingsplan moet aangepast worden omdat een meerderheid van de raad heeft besloten dat er op de parkeerbestemming nu een winkelbestemming mag komen. Dat betekent dat de Lidl een nieuw pand mag bouwen aan de kant van de Kerkweg/Adam Pijnackerhof. Eerlijk Alternatief vindt het helemaal niet gewenst dat op deze locatie een drukke winkel komt. Mocht er toch een tweede Lidl komen, dan liever in het winkelcentrum Ackershof om daarmee de klanten naar het centrum te trekken conform centrumvisie van de gemeente en voor bescherming van de monumentale Kerkweg.

  

 

Nu staat aan de Korteweg 2 nog het oude pand van de Welkoop, op de grond rust een winkelbestemming. Maar omdat de Lidl een vestiging wil bouwen aan de andere kant, waar nu een parkeerbestemming op ligt, hebben zij gevraagd aan de gemeente om het bestemmingsplan te veranderen.
Eerder wilde de Welkoop dit al, maar toen kregen zij geen toestemming. Zij zijn daarom verhuisd naar Berkel. De Welkoop was overigens een rustige winkel waar meestal maar zo´n 5 auto´s stonden. De Lidl daarentegen is superdruk.

Er liggen allemaal onderzoeken bij de gemeente en eigenlijk zeggen al die onderzoeken dat je winkels in het centrum moet hebben om leegstand te voorkomen. Een supermarkt zal ook andere winkels aantrekken en vooral meer winkelend publiek. De Korteweg ligt buiten het centrum.
Tegen de tuinen van het historisch dorpslint de Kerkweg liggen maar liefst twee rijksmonumenten en 6 gemeentelijke monumenten. Een pand van 8 meter hoog is volgens ons geen gezicht. En er is al zoveel gesloopt in het dorp. Laten we dit waardig stukje Pijnacker dan gewoon laten zoals het is.
De Lidl stelde dat alle omwonenden het eens waren met het nieuwe plan. Dat bleek helemaal niet het geval. Vanuit de omwonenden: Kerkweg, Adam Pijnackerhof en Adam Pijnackerstraat, waren wel degelijk bezwaren. Winkeliers zijn ook niet blij met een grote supermarkt buiten het centrum.
Wij dienden een motie in om het college op te dragen om daar helemaal geen winkel te vestigen. Je kan er ook lage bejaardenwoningen neer zetten of zorgen dat het groener wordt met een leuk speelveld.
Inmiddels ligt het stuk ter inzage en kunnen verenigingen, omwonenden, winkeliers etc zes weken lang hun zienswijze indienen. Klik hier voor het invullen van de zienswijze. Een zienswijze is de manier om bezwaar te maken tegen deze plannen van het college. Er zou een zienswijze ingediend kunnen worden om de bestemming winkelgebied volledig te laten vervallen op die loactie. Maar ook andere zienswijzes zijn denkbaar. Ook een zienswijze dat de komst van een tweede Lidl daar juist wel een uistekend plan is. Een zienswijze is niet hetzelfde als een bezwaar. Wij roepen dan ook iedereen op zijn of haar mening te geven. Ga er even voor zitten en schrijf het op in uw eigen woorden op en stuur het in. Deze reacties van u en de beantwoording van het college nemen wij mee tijdens de behandeling van het bestemmingsplan.

Als laatste zegt Hanneke van de Gevel in haar betoog tijdens de gemeenteraad nog het volgende: “Het toeval treft dat er een huisje staat aan de Kerkweg, precies op de plek waar straks een grote Lidl achter zal verrijzen,  met de tekst op de gevel ´Acht is meer dan duizend`. Het betekent goed acht slaan op zaken. Als je 8 schapen verwaarloost heeft dit veel meer consequenties dan dat je 1000 gulden in één keer krijgt. Oftewel bezint eer gij begint.”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.