Commissielid Jolanda van Leeuwen kreeg gisteravond applaus van de tribune waar vele bewoners van de wijk Emerald en de Zuideindseweg in Delfgauw hadden plaatsgenomen. Dit compliment viel meerdere partijen ten deel, maar de voorzitter kapte het kordaat af. Waar kreeg zij dat applaus voor? Niet omdat de bewoners al hebben wat ze graag willen, namelijk behoud van een stukje groen naast Zuideindseweg 56c. Of de bewoners het groen mogen behouden zal blijken in de besluitvormende vergadering van 28 april 2016. Dan is de gemeenteraad aan zet. Wethouder Jaap van Staalduine wil graag twee woonrechten op laten nemen in het verzamelplan Pijnacker-Nootdorp om daarmee tegemoet te komen aan de gevraagde compensatie voor pluimveehouder Slingerland die gaat vertrekken uit de Oude Leede in licht van de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling. Jolanda van Leeuwen kreeg applaus voor haar gedegen inhoudelijke reactie op het voorgenomen plan van de wethouder. Overigens was er geen enkele fractie positief over het plan om de kavel aan de Zuideindseweg voor woningbouw in te leveren.  Jolanda legt uit in haar gehouden betoog waar het volgens Eerlijk Alternatief aan schort:

“Wij zijn van mening dat het Ruimte voor Ruimte instrument goed kan werken om te komen tot een verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied.  Maar we zijn er, achteraf gezien, niet van overtuigd dat dit instrument ook goed past op deze situatie. Wanneer de compensatiewoningen gewoon gebouwd worden op hetzelfde terrein als waar de sloop van de kassen en bedrijfsgebouwen plaatsvindt, is er echt sprake van landschappelijke winst. Maar nu hebben we, om te kunnen komen tot een goede financiele compensatie voor de heer Slingerland, onze toevlucht moeten nemen tot extra compensatiewoningen. Er is immers geen sprake van beeindiging van de bedrijfsvoering, maar van verplaatsing wat financieel gezien toch een heel ander plaatje geeft.  In november 2010, toen we voor goedkeuring voor die extra compensatiewoningen naar de provincie moesten, dachten we nog dat het allemaal goed inpasbaar zou zijn, maar dat blijkt nu wel anders. We hadden de aanvraag beter niet gedaan, maar zoals mijn moeder al zei: “als hadde komt is hebbe te laat”.

Belangen
We hebben in dit dossier te maken met een aantal belangen. Het algemeen belang van het creeren van een mooi buitengebied, waar we met zijn allen, alle inwoners van ons dorp en zelfs van daarbuiten, profijt van hebben. De belangen van de heer Slingerland, die al in april 2008 heeft ingesproken bij de Commissie Ruimte en die nu na al die jaren wel eens recht heeft op duidelijkheid. De belangen van de bewoners aan  de Zuideindseweg en de bewoners van Emerald, die terecht zuinig zijn op het nog weinige groen in hun directe omgeving.  Met de daarbij behorende flora en fauna. De belangen van de inwoners van Oude Leede die vast willen houden aan de landelijke omgeving en de bedrijven in Oude Leede die ook verder willen met hun bedrijfsvoering.

Het College heeft nu gekozen voor de Zuideindseweg als locatie voor de extra compensatiewoningen. Wij vinden op zich niet dat het college zonder goede overwegingen tot deze locatie is gekomen. Overwegingen als ruimtelijke inpasbaarheid, stedenbouwkundige opbouw, milieu- en geluidzoneringen en de te behalen financiele compensatie  zijn allemaal legitieme afwegingen.

Waar dan
Maar, we zijn er niet van overtuigd geraakt dat op basis van deze criteria je automatisch en uitsluitend terecht zou moeten komen aan de Zuideindseweg.  Wij zijn er niet van overtuigd dat er geen andere locaties mogelijk zouden zijn. Maar wij willen ze ook niet overal. We willen niet dat gezocht gaat worden naar de mogelijkheid om de compensatiewoningen te bouwen binnen de bebouwde kom op de nog spaarzame groene plekjes. Dan zouden we het probleem alleen maar verschuiven. Op de nieuwbouwlocaties zoals Ackerswoude zou wel een mogelijkheid zijn. Door het college is aangegeven dat dit geen optie is omdat we er dan financieel niet uitkomen. We begrijpen dat dit niet zonder consequenties zou zijn, maar dat het volstrekt onmogelijk zou zijn, is wat ons betreft onvoldoende onderbouwd.

Dan hebben we nog De Linten en het hele buitengebied zelf. Het lijkt ons logisch om in ieder geval 4 elementen bij de keuze te betrekken, nl:

Waar heeft men het minste last van een 2 tal woningen omdat er veel ruimte en veel groen is en omliggende bedrijven in hun bedrijfsvoering niet worden beperkt? Waar heeft men juist veel last van 2 compensatie woningen omdat dat dicht staat op bebouwing en een onverantwoord beslag legt op het weinige aanwezige groen. Wie heeft er het meeste en meest directe profijt van het vertrek van het bedrijf van de heer Slingerland? Waar kunnen we tot een financieel verantwoord plaatje komen?

Wat dan die optimale locatie moet worden, weten wij op dit moment niet.  Wij vinden wel dat we de keuze niet nu op de Zuideindseweg moeten laten vallen. Dat voelt willekeurig aan. Wij kunnen niet begrijpen waarom de bewoners en de natuur daar de dupe zouden moeten worden.

Wij zien kortom, onvoldoende redenen om de voordelen die geboden worden aan Oude Leede af te wentelen op Delfgauw. Wij zijn daarom van oordeel dat het bestemmingsplan zoals het nu voorligt geen doorgang moet krijgen.

Het lijkt ons het beste om het voorstel over de Zuideindseweg uit dit verzamelplan te halen, zodat de rest door kan en voor wat betreft de compensatiewoningen op hele korte termijn gekeken gaat worden naar alternatieve mogelijkheden.”

Hier kunt u lezen hoe journalist Paul Houkes van FeelGoodRadio de avond weergaf.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.