Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel kijkt terug naar de begrotingsraad van 8 november 2016: “8 november hadden wij begrotingsraad. Eerlijk Alternatief zet zich al jaren in op de onderwerpen Zorg en Welzijn en dit bleken ook de hoofdonderwerpen op  dinsdagavond.

Wij zijn heel blij dat wij als gemeenteraad een aantal veranderingen hebben kunnen doorvoeren! In een notendop zijn de wijzigingen op het voorgestelde beleid van het college:

Motie keukentafelgesprekken
Tegenwoordig krijgen mensen die hulp of zorg nodig hebben een zogenaamd keukentafelgesprek. Er wordt dan doorgenomen wat de inwoner nodig heeft. Door de motie worden inwoners beter geïnformeerd en worden mantelzorgers erbij betrokken. Daarnaast moet de ‘interviewer’ in het gesprek ook zeker noemen dat men gebruik kan maken van het Persoons Gebonden Budget. Mensen die een PGB krijgen kunnen zelf iemand in dienst nemen en zijn daardoor minder afhankelijk van een instantie die hulp moet leveren.

Motie SWOP
De Stichting Welzijn en Ondersteuning zorgt er onder andere voor dat onze kwetsbare inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zij doen dit met betaalde krachten maar ook met heel veel vrijwilligers. Daarnaast geven zij ook mantelzorgers ondersteuning. Zij krijgen 100.000 euro extra om ervoor te zorgen dat zij goed kunnen blijven functioneren. Denk aan maaltijden aan huis, vervoersdienst, klussendienst, hulp bij administratie enzovoort. Tevens kan de SWOP met dit broodnodige extraatje nieuwe activiteiten gaan ontplooien.

Motie halveren eigen bijdrage voor de WMO
Als mensen dagbesteding of begeleiding nodig hebben dan kan de eigen bijdrage per vier weken uitlopen op bijna 290 euro. Door dit hoge bedrag zijn er veel mensen die dit gaan weigeren. Mensen krijgen dan onvoldoende zorg en of begeleiding maar ook de mantelzorger kan overbelast raken.

Deze bijdrage wordt nu gehalveerd.

Wij zijn heel blij dat mensen op deze manier langer thuis kunnen blijven wonen met goede zorg en begeleiding en wij vinden het ook prettig dat op deze manier de mantelzorger minder overbelast wordt.”

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.