Bij de behandeling van het inkoopplan Jeugdhulp stelde fractievoorzitter Hanneke van de Gevel een aantal zaken ter discussie die zich zouden voordoen bij de gesloten jeugdinstelling Schakenbosch waar ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp zaken mee doet. Een aantal kinderen, rond de 38, zie dit artikel van dagblad NRC zouden in deze gesloten jeugdinstelling zonder tussenkomst van een rechter verblijven, waarmee het verblijf onwettig zou zijn. Ook de landelijke partijen SP en D66 in de Tweede Kamer hebben hier vragen over gesteld aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie deze bijlage. De wethouder die in Pijnacker-Nootdorp verantwoordelijk is voor de Jeugdzorg, José van Egmond zegde in de raadsvergadering van 9 juni toe aan de fractie van Eerlijk Alternatief dat ze zich op de hoogte gaat stellen van het inspectierapport en benadrukte dat ze dit met de andere gemeenten gaat bespreken, de zogenoemde H10-gemeenten. In juli zou er een actualisatie moeten komen van de situatie bij Schakenbosch, een samenwerkingsverband van Jeugdformaat en IPSE De Bruggen

Hieronder het betoog van Hanneke van de Gevel van afgelopen donderdag:

“Na vaststelling van dit inkoopplan door de raad, leggen we in lijn met het inkoopplan de concrete afspraken vast in een inkoopopdracht aan het Regionale Inkoopbureau om de verdere contractering van de jeugdhulp te organiseren.

Ik wil u meenemen in één zorgelijk rapport van de inspectie ten aanzien van de complexe 24-uurs zorg.

Als we kijken naar de recentelijk entreetoets van de inspectie op de instelling Schakenbosch in Leidschendam is het zeer zorgelijk gesteld. Op verzoek van de minister voor Jeugd en Gezin houdt de Inspectie jeugdzorg toezicht op de instellingen die starten met gesloten jeugdzorg. Nadat de instellingen minimaal een half jaar ‘draaien’, toetst de inspectie het beleid en de praktijk. De inspectie noemt deze toets de ‘entreetoets’.

In mei 2013 is er een grote vestiging in Leidschendam geopend onder de naam Schakenbosch. Ik heb daar in 2012 een rapport over geschreven ´Kritisch voor Kinderen´. Dat rapport is behandeld in Haaglanden en stond destijds op de agenda in de tweede kamer. Ik omschreef de zorgen over onder andere de kwaliteit van personeel. In Schakenbosch wonen momenteel 98 jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

De inspectie geeft aan, en ik citeer dat; “de maatregelen niet duidelijk zijn, de klachtenregeling onvoldoende scoort, er onvoldoende beroepsmogelijkheden zijn ten aanzien van maatregelingen en verlof in de begeleiding en toezicht is ook onvoldoende.”

Een maatregel is onder dwang opsluiten, onder dwang medicatie geven. Volgens het inspectierapport blijken 38 kinderen onwettig opgesloten te zijn, dus zonder gerechtelijke maatregel. Kinderen krijgen gedwongen medicatie en worden gefixeerd zonder duidelijk protocol.

Je mag in de jeugdzorg alleen onder dwang iets doen als de jeugdrechter dat uitgesproken heeft. Hier gaat dan een heel onderzoek aan vooraf want eerst kijkt men naar alternatieven. Een maatregel heeft dus hele zware gevolgen voor de vrijheid van de cliënt. Het opsluiten en bijvoorbeeld fixeren van jongeren zonder maatregel is onwettig maar ook onethisch.

Het nieuwe, dus tweede, inspectiebezoek wordt rond 8 juli openbaar gemaakt. Al die rapporten zijn trouwens openbaar. Meestal zijn inspectiebezoeken overigens aangekondigd. Met andere woorden; men kan zelf snel zorgen dat de boel op orde is.

Wethouder, raad…. Dit gaat dus over een inbreuk op de fundamentele rechten van het kind. 38 van de 98 kwetsbare kinderen die onwettig worden opgesloten. Daar kun je niet mee rommelen. Niet in Nederland en ook niet vanuit het inkoopbeleid op het gebied van jeugdhulp, via de H10-gemeenten.

Ik wens als controlerend, kaderstellend raadslid niet mee te werken aan onwettige maatregelen en daardoor medeplichtig te worden.

Men moet zich gewoon aan de wet houden.

Goed, en wat moet je dan. Ik heb gekeken naar de kaders. Die zijn voldoende. Maar misschien moeten de 10 gemeenten een onderzoek doen naar Schakenbosch. Mijn tip: kijk naar de kwaliteit van het personeel, het verloop, de scholing op agressie, scholing in het justitieel kader, veiligheid van het personeel. Trek mogelijk gezamenlijk met het ministerie op. In feite financieren wij namelijk nu iets wat onwettelijk is. Wij overwegen om dit in een motie te gieten als de wethouder dit niet gaat bespreken met haar overige 9 collega-wethouders.”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.