Hanneke van de Gevel, fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief, legt uit hoe het debat over het inkopen van zorg voor onze jeugd verliep. Hanneke van de Gevel werkt zelf al 29 jaar in de zorg en kent het klappen van de zweep. Zij verkondigt al sinds jaar en dag dat er meer handen aan het bed moeten komen en dat er minder knieën onder het bureau blijven zitten: “De afgelopen jaren zijn er steeds meer procedures en protocollen bij gekomen. De hulpverlener moet tot in detail verantwoorden wat er allemaal plaatsvindt, dit komt allemaal voort uit incidentenpolitiek.“

Op 30 april besloten wij als Raad om zorg voor jeugd gezamenlijk met de zogenoemde H10 gemeenten in te kopen, zie hier het raadsvoorstel zoals dat gisteren behandeld werd.

Gezamenlijk met andere gemeenten omdat wij dan zeker zijn dat er genoeg zorg is, want wij hebben bijvoorbeeld in Pijnacker-Nootdorp geen 24-uurs voorzieningen. Wij kunnen wel onze eigen regels, procedures en visie loslaten op dit onderwerp.

De afgelopen jaren heeft de Raad al heel veel kaders meegegeven aan verantwoordelijk wethouder José van Egmond. Om aan te geven waar wij vinden dat de prioriteiten moeten liggen voor onze kwetsbare jeugd.

Eerlijk Alternatief vindt het een heel spannend proces dat nu die taken op de gemeente afkomen en wil dat niemand buiten de boot valt.

Schijnveiligheid

In de raadsvergadering van gisteravond wilde een aantal partijen, onder aanvoering van de VVD,  zogenoemde ‘outcome’ criteria toevoegen. Men was op zoek naar resultaten en meten is weten, zo wordt gedacht. Maar werkt dat wel helemaal zo in de zorg? Vanuit de jeugdzorg geven hulpverleners aan dat wanneer een kind is uitbehandeld er een cliëntentevredenheidsonderzoek moet worden ingevuld. Kinderen hebben daar helemaal geen zin in.

Het kost de hulpverlener veel duw en trekwerk voordat zo’n formulier tegen heug en meug in een paar tellen wordt ingevuld. Wat zegt dat dan? Medewerkers in de thuiszorg vinden nog nog steeds pilletjes op de grond terwijl het medicament wel is geparafeerd als ‘gegeven’.

Een afgevinkt intakegesprek kan ook een telefoontje van twee minuten zijn.  Al die regels zorgen vooral voor meer bureaucratisch werk en bieden vooral een niet bestaande schijnveiligheid”, aldus Van de Gevel.

Eerlijk alternatief vindt dat er al genoeg criteria zijn opgesteld en ook prestatieindicatoren, maar ook de inspectie heeft een aantal monitoren. Deze instrumenten zijn reeds aanwezig en zouden toereikend moeten zijn. Ook hoogleraar De Bruin waarschuwt voor schijnveiligheid: “Het versterkt onder andere de bureaucratie, verhindert vernieuwingen en men kan doen ‘alsof’ (strategisch gedrag).”

Nadenken

“In de zorg worden fouten gemaakt, helaas en dat willen we allemaal voorkomen. We moeten vooral normaal blijven nadenken. Een protocol is een prima instrument, maar niet als het teveel wordt. Laat hulpverleners vooral hulp blijven bieden. Wij vinden het momenteel veel belangrijker dat iedereen in de zorg een VOG (verklaring omtrent gedrag) heeft, dat er geen wachttijden en wachtlijsten zijn en dat bestuurders niet buitenproportioneel verdienen. Natuurlijk moeten wij in de gaten houden of zorginstanties doen wat ze beloven, maar wel met de menselijke nadenkmaat”, concludeert fractievoorzitter en zorgspecialist Hanneke van de Gevel.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.