Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel legt uit waarom het meldpunt Zorg om Zorg van Eerlijk Alternatief zo belangrijk is:

 “Elke verandering is niet per definitie een verbetering. Elke verandering stuit doorgaans ergens wel op weerstand en bijna elke grote verandering gaat met kinderziektes gepaard. Zo ook met de transities in de zorg. Heel veel zorgtaken zijn per 1 januari 2015 naar de gemeentes overgegaan. Het houdt de laatste maanden de gemoederen bezig, al vanaf de protesten van de inmiddels overleden klokkenluider Ben Oude Nijhuis. Lees dit krantenartikel uit het Algemeen Dagblad.

En met het standpunt van senator Adri Duivesteijn over de vrije artsenkeuze (artikel 13), een discussiepunt dat nog niet definitief vastgesteld of verworpen is, werd de zaak nog verder op scherp gezet. Lees hier het bericht op nieuwssite nu.nl. 

Ook de willekeur van gemeenten, waaronder Zoetermeer, om thuiszorg af te schaffen, was uitgebreid in het nieuws. De weekkrant dook er diep in.

Al eerder heeft Eerlijk Alternatief aangegeven tevreden te zijn over de werkzaamheden van het ambtenarenapparaat van onze gemeente daar waar het gaat over de veranderingen in de zorg waar wij nu allemaal mee te maken krijgen. Ook de ambtenaren zelf hebben aangegeven blij te zijn met ons meldpunt. Het geeft ze informatie die ze nodig hebben om de organisatie nog beter in te kunnen richten en mensen te kunnen helpen met welke vraag dan ook.

De transitie van de zorg moet gepaard gaan met een transformatie, zo is de doelstelling vanuit het Rijk. Hier is die doelstelling exact na te lezen. In de praktijk zal er met minder geld hetzelfde (zo niet: meer) moeten gebeuren met als doelstelling een hogere kwaliteit.

Eerlijk Alternatief heeft in november het meldpunt Zorg om Zorg opgericht ten einde een bijdrage te leveren aan vragen die onze inwoners hebben ten aanzien van veranderingen in de zorg, maar ook om een objectief beeld te krijgen van het proces dat vast niet foutloos zal verlopen. We moeten ook begrip tonen dat deze grote verantwoordelijkheid ook voor onze wethouders erg moeilijk kan zijn.

Eerlijk Alternatief hoopt met het meldpunt dit proces te kunnen monitoren. Als iets moeizaam verloopt, kunnen we wellicht gezamenlijk tot een oplossing komen en met ‘we’ bedoel ik dan de politiek die alle krachten met elkaar aanboort. De zorg mag geen slachtoffers maken door politieke spelletjes of gebrek aan samenwerking. Dat predikt Eerlijk Alternatief al enige jaren. Ook om die reden heb ik als fractievoorzitter in juni 2012 gepleit voor een werkgroep Zorg waarin zowel leden van de oppositie als coalitie gingen plaatsnemen.

In maart 2014 heeft Eerlijk Alternatief een plan gelanceerd, het zogeheten WMO-hulpmiddelendepot, waar bedrijfsleven, onderwijs en gemeente met elkaar samenwerken om onder andere kosten te besparen op het gebied van hulpmiddelen.  

Momenteel hebben 28 mensen een beroep gedaan op het meldpunt Zorg om Zorg en hoopt Eerlijk Alternatief met dit meldpunt dat zowel de betreffende inwoners als de gemeente baat hebben gehad bij het gegeven advies. In de loop van het jaar gaan we deze vragen ook bundelen en aanbieden aan de gemeente.

Nog even teruglezen hoe het zit met het meldpunt Zorg om Zorg en op zoek naar het telefoonnummer of mailadres van mij of van Francine? Klik hier. 

Eerlijk Alternatief schrok van dit bericht van afgelopen week, door onder andere Omroep West, waarin gemeld werd dat er problemen zijn met wachtlijsten voor mishandelde kinderen.Zeker omdat in december nog andere geluiden te horen waren. We moesten automatisch denken aan de uitspraak van wethouder Van Egmond dat er geen wachtlijsten (of wachttijden) zullen ontstaan.

Dat willen we allemaal graag, maar eerst zien dan geloven. Vandaar dat Eerlijk Alternatief op 25 september 2014 al dit amendement ingediend heeft om inzicht te krijgen in die wachtlijsten.

Laten we het met dit bericht van het AMK houden op kinderziektes, maar het laat wel zien dat niet alles vanzelf even goed gaat als vooraf werd gedacht. Eerlijk Alternatief probeert een vinger aan de pols te houden en met het meldpunt Zorg om Zorg op ongewenste situaties in de zorg als gevolg van de decentralisatie direct een antwoord te kunnen bieden.   

Er mogen geen kwetsbare mensen buiten de boot vallen. Zeker geen kinderen.”

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.