D66 en Eerlijk Alternatief (EA) willen uitleg over het negatieve en ontmoedigende beeld dat de gemeente schetst ten aanzien van het persoonsgebonden budget (PGB). De twee fracties maken zich hier zorgen over, omdat dit haaks staat op de opdracht van de gemeenteraad de PGB voor jeugdzorg als volwaardig instrument overeind te houden.

Raadsleden Sylvia Markerink (D66, zorgdossier) en Hanneke van de Gevel (fractievoorzitter EA) waren op 18 november aanwezig bij een gemeentelijke presentatie over de gevolgen van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze werd gegeven door de verantwoordelijke wethouder en zijn ambtelijke ondersteuning. De ANBO had deze bijeenkomst georganiseerd in het gebouw van de Schakelaar.

In de presentatie van de gemeente werd sterk de nadruk gelegd op de zorg in natura indicatie, in plaats van een PGB. Het gehanteerde argument hiervoor was “veel formulieren/administratieve rompslomp”. Deze opstelling staat haaks op de opdracht die het college heeft gekregen van de gemeenteraad.

Vorig jaar is op initiatief van D66 een amendement opgesteld om de PGB voor jeugdzorg als volwaardig instrument overeind te houden, dit door de budgetten in de jeugdhulp zoveel mogelijk te ontschotten. Op deze wijze is maatwerk mogelijk. Het amendement werd mede-ingediend door PvdA, CU/SGP, Groen Links, Trots en Eerlijk Alternatief en werd met brede steun door de gemeenteraad aangenomen.

Omdat de wethouder-WMO nadien aangaf dat ten aanzien van de PGB-mogelijkheden bij de WMO dezelfde uitleg gold als voor de jeugdhulp, waren de aanwezige raadsleden verbaasd over het verhaal dat de gemeente hield voor de belangstellenden bij de Schakelaar.

Daarom hebben de beide fracties gezamenlijk aan het college gevraagd waarom er bij de presentatie de nadruk werd gelegd op de zorg in natura, en waarom er over het PGB een negatief en ontmoedigend beeld werd geschetst. Ook willen D66 en EA weten waarom er nog steeds geen brochures of flyers, met uitleg hoe men hulp kan aanvragen, waren gemaakt.

Tevens hebben de beide fracties gevraagd voor welk bedrag aan WMO-voorzieningen er tot nu toe in 2015 bij de gemeente is aangevraagd, zowel zorg in natura als PGB en welk bedrag daadwerkelijk is besteed in beide varianten. En hoe dit zich verhoudt en opzichte van 2014.

Tot slot hebben D66 en EA het college verzocht aan te geven of onze gemeente op tijd de PGB-toekenningsbeschikkingen aan het SVB heeft geleverd. De deadline hiervoor was 1 november en sindsdien is er in de media ophef ontstaan omdat veel (vooral kleine) gemeenten niet op tijd hadden geïnventariseerd.

D66 en Eerlijk Alternatief hechten groot belang aan de PGB-indicatie omdat deze vrijheid voor de cliënt geeft. Wanneer wij antwoord hebben gekregen van het college, zullen we u daarover informeren. 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.