Op initiatief van Eerlijk Alternatief vond er donderdag een debat plaats over de wensen en bedenkingen die fracties geuit hebben over de verkoop van het voormalig Raadhuis aan Dorpsstraat 40 te Nootdorp.

Wat heeft er nu allemaal plaatsgevonden? Fractielid Manuela Bijl legt uit hoe zij er tegenaan kijkt: “Het begon allemaal een aantal jaar geleden. Nadat er jarenlang was vergaderd in het Raadhuis in Nootdorp was de noodzaak daar om een grotere locatie te zoeken. De voormalige brandweerkazerne in Pijnacker zou verbouwd worden tot een heus Bestuurscentrum en de verbouwing zou betaald worden met de verkoopopbrengst van het Raadhuis in Nootdorp. De toenmalige Raad gaf deze opdracht mee aan het college.”

Waardedaling Raadhuis

Het Raadhuis zou vele jaren te koop staan en een waardedaling meemaken van 1,4 miljoen naar acht ton in nog geen vier jaar. Verliezen die steeds opgevangen moesten worden uit de Algemene Reserve.

Verkocht

Tot het heuglijke nieuws de raadsleden bereikte dat het Raadhuis verkocht was, er zouden 23 starterswoningen inkomen. Eerlijk Alternatief reageerde in eerste instantie verheugd, kansen voor onze jeugd om zich te kunnen vestigen in betaalbare woningen is één van de vele speerpunten van Eerlijk Alternatief:

“Liever hadden wij gezien dat dit huurappartementen zouden zijn in plaats van koop, want de omloopsnelheid van een dergelijk woning is hoog en er als er dan ook nog verkoopwinst op geboekt moet worden, dat zou wel eens kunnen resulteren in lange leegstand en het overhouden van consumptieve restschulden voor de verkopers te zijner tijd”, zegt Manuela.

Boze bieder

Maar er gebeurde nog meer, de verliezende bieder, een ondernemer uit Nootdorp, zocht de lokale pers en claimde dat hij onheus behandeld was in de procedure en geen eerlijke kans had gehad om de gunning van de verkoop te krijgen, die zou naar de hoogste bieder gaan. Hazelhorst claimde dat hij niet op de hoogte was dat er in het hele pand woningen mochten komen en dat zijn bod van 800.000 euro, op basis van huurkoop uitgesmeerd over 25 jaar 1,2 miljoen euro, door de gemeente verkeerd teruggerekend was naar een contacte waarde van ruim vijf ton. En daarmee ver lager was dan dat van Schoolstraat BV.

Onderzoek

“Hanneke van de Gevel, de fractievoorzitter en ik, gingen op zoek naar de feitenrelazen van alle betrokken en voerden diverse gesprekken, met de bieders, maar ook met de betrokken wethouder en ambtenaren”, vult Manuela aan.

Ondernemer Hazelhorst had inmiddels een advocaat in de arm genomen die dreigde met gerechtelijke stappen.

Kern van de zaak

De kern van de zaak draait om een brief van de gemeente die op 17 juli naar de drie geïnteresseerden is verzonden. Daarin vraagt de gemeente om nog eenmaal hetzelfde te bieden, of de bieding te wijzigen of de bieding terug trekken.

Volgens Hazelhorst handhaafde hij zijn bod, mondeling gedaan aan gemeente van 8 ton en op schrift van 1,2 miljoen in de vorm van huurkoop en zijn inhoudelijke plan waarin hij rekening hield met de huidige bestemming van het pand en de parkeernormen in de omgeving, nl, beneden een combinatie van dienstverlening en horeca op de begane grond en boven starterswoningen, die verhuurd zouden gaan worden.

Schoolstraat BV bood alleen starterswoningen, rekening houdend met de ontbindende voorwaarde dat de raad dan wel eerst de bestemmingswijziging naar geheel Wonen voor het pand moest goedkeuren en was een fractie hoger dan de 8 ton van Hazelhorst.

Hazelhorst was furieus toen hij ontdekte dat zijn bod in zijn ogen verkeerd was teruggerekend naar maar ruim 5 ton contact per 1 januari 2014 en probeerde verhaal te halen bij de gemeente. Daar ving hij bot.

De derde bieder, die in het verleden een schetsplan had ingediend, op basis van 16 starterswoningen, ook in de verhuur en met wel twee inpandige bergingen in tegenstelling tot Schoolstraat BV, maakte geen gebruik van het aanbod van de gemeente om nog eenmaal te bieden op het Raadhuis”, zo legt Manuela Bijl uit.

Wat zijn nu de discussiepunten?

Hazelhorst vindt dat zijn bod niet correct is meegewogen en dat voor hem niet duidelijk was dat er ook geboden mocht worden op een gehele woonbestemming.

De reactie van de wethouder hierop is dat Hazelhorst nog eens extra zijn bod, uitgebracht in maart, had moeten bevestigen en het niet alleen mondeling had moeten indienen. De gemeente stelt ook dat uit de brief begrepen had kunnen worden dat een bestemmingswijziging tot de mogelijkheid kon behoren.

De twee werden het niet eens. “Wel begrijpelijk”, vindt ook Manuela Bijl, “want de brief was erg wollig en in ambtelijke taal geschreven, dat had zeker beter gekund.”

Slapen

Heeft de Raad eigenlijk zelf niet zitten slapen de afgelopen jaren terwijl het college bezig was met deze procedure? Per slot van rekening was de enige opdrachtaan het college de hoogste prijs voor het gebouw te krijgen.

Voldoende kaders

Eerlijk Alternatief vindt van niet: “Als je deze opdracht aan het college geeft mag je aannemen dat het college een specialist zoals een makelaar inhuurt voor een dergelijke procedure, zich houdt aan de kaders die eerder zijn vastgelegd in een bestemmingsplan en een nota parkeernormen, criteria vastlegt waaraan de bieding moet voldoen en duidelijk is in de informatie richting de bieders als ook richting de Raad. Als tussentijds was gebleken dat het pand alleen verkocht kon worden als de bestemming geheel wonen werd hadden we dat als Raad graag eerder geweten. Ook zijn wij van mening dat dit duidelijker naar de bieders gecommuniceerd had moeten worden.

Handreiking

Daarom vroegen wij in het debat om een handreiking van de wethouder om nog eenmaal op gelijke voorwaarden tegen elkaar te bieden. Zodat er appels met appels vergeleken konden worden. Maar dat bleek te laat. De wethouder vond het ook niet fair tegenover Schoolstraat BV.

“Eerlijk Alternatief vindt het jammer dat de Raad nu enkel het nakijken heeft en geen invloed meer heeft op de collegebeslissing. En natuurlijk is het achteraf makkelijk praten, en was de verkoop van dit pand lastig. Maar een eenduidige communicatie naar zowel de Raad tussentijds als naar de aanbieders had vast een verschil gemaakt. Of Hazelhorst dan gewonnen zou hebben zal nooit duidelijk worden. Feit blijft wel dat hij met een minder naar gevoel na het verlies zou zijn achtergebleven.

Wat nu?

Eerlijk Alternatief is benieuwd hoe de ontwikkelingen verdergaan, zal Hazelhorst nog stappen gaan ondernemen richting de gemeente en krijgt Schoolstraat BV 70 procent binnen de gestelde termijn verkocht. We volgen het op de voet”, aldus Manuela Bijl.

Teruglezen en kijken

Het gehele betoog van Manuela Bijl is hier Debat_verkoop_Dorpsstraat_40_2.docx terug te lezen, de uitzending van het debat vindt u hier

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.