Ons raadslid Francine Horn, frequent gebruiker van de Randstad Rail richting Den Haag en vice versa, was het al een tijdje opgevallen dat er niet genoeg plaats was voor alle auto’s op het P&R terrein bij de Randstad Rail halte in Nootdorp. Hierover heeft zij op 12 november jl. schriftelijke vragen gesteld aan het college, mede omdat dit gebrek aan voldoende parkeerplaatsen aanleiding was voor de politie om aan te gaan kondigen dat er binnenkort bekeurd gaat worden.

Het college heeft toegezegd deze vragen uiterlijk 25 november 2015 te beantwoorden. De waarschuwing van de politie is inmiddels iets anders van toon, men geeft nu aan: “bij een volgende keer te gaan beboeten” en zegt dat de gemeente met haar partners in Haaglanden bezig is om een oplossing te vinden voor de capaciteit van alle P&R terreinen in de gemeente.

De gemeente geeft bijvoorbeeld aan dat bij het station Pijnacker aan een groter terrein gewerkt wordt. Eerlijk Alternatief vraagt zich wel af wat Nootdorpers daar aan hebben, dat zou immers betekenen dat ze eerst in de file richting Pijnacker moeten gaan staan, maar wij wachten uiteraard het antwoord van het college op de vragen af.

Hieronder vindt u de vragen zoals deze door Eerlijk Alternatief gesteld zijn.

Vragen P&R terrein Randstad Rail Halte Nootdorp

Het vervoer per Randstadrail naar Den Haag en Rotterdam is in onze gemeente een groot succes, evenals het Park&Ride terrein bij de Randstad Rail halte in Nootdorp. Helaas is het succes zo groot, dat het terrein op bepaalde dagen helemaal vol staat en dat automobilisten die niet vroeg komen, niet meer in de vakken kunnen parkeren. Zij parkeren dan langs de weg, waar nog braakliggende bedrijventerreinen zijn of langs de weg op het parkeerterrein zelf. De politie is voornemens om foutparkeerders vanaf 15 november 2015 te gaan beboeten.

 Hierbij onze vragen:

Bent u zich ervan bewust dat de capaciteit van het P&R terrein bij de Randstad Rail halte op bepaalde dagen en tijdstippen onvoldoende is?

Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat een ieder die gebruik wil maken van dit terrein, dat ook daadwerkelijk kan doen zonder dat er boetes voor foutparkeren uitgedeeld worden?

Waarom wordt er overgegaan tot beboeting? Is er sprake van acute gevaren?

Wat ziet u voor (eventueel tijdelijke) oplossingen tegen welke kosten voor het capaciteitsprobleem van het terrein?

Hoe, waar en tegen welke kosten kunnen de P&R plaatsen uitgebreid worden

Bent u het ermee eens dat het uitdelen van boetes niet bijdraagt aan het stimuleren van het gebruik van Openbaar Vervoer?

Hoe ziet u het capaciteitsprobleem zich verder ontwikkelen bij de komst van meer bedrijven? Het is algemeen bekend dat op het P&R terrein bij Ypenburg veel auto’s staan waarvan de eigenaar in de kantoren moet zijn. Hoe gaat u dergelijk verkeerd gebruik tegen dat ten koste gaat van gebruikers van het Openbaar Vervoer.

In het bericht van de politie staat dat wanneer er geen reguliere parkeerplaatsen meer zijn, de eigenaar van de auto maar op een andere manier naar de halte moet komen. Dit is natuurlijk onzin als je er al voor staat met je auto en de plekken zijn allemaal vol. Daarnaast is het niet voor iedereen mogelijk om op een andere manier te komen. Wat kunt u voor beter advies geven aan eigenaren van auto’s die dit treft?

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.