Het is komkommertijd in de politiek. De vergadering van 5 februari is afgelast vanwege te weinig agendapunten. Waarschijnlijk spelen de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen ook een rol. Geen probleem voor Eerlijk Alternatief want dat betekent dat fractievoorzitter Hanneke van de Gevel zich in het carnaval in Oeteldonk kan storten, want Eerlijk Alternatief is geen landelijke, maar een lokale politieke partij.

Sportraad en ‘Bob’ in de sportkantine

Dat betekent verder in deze periode natuurlijk niet dat wij nu op onze lauweren rusten of in onze neus zitten te peuteren. Integendeel, het was een sportief weekje. Eerlijk Alternatief is onder andere bij de officiële oprichting van de Sportraad geweest en bij de voorlichtingsbijeenkomst ‘Bob in de sportkantine’.

Iedereen moet kunnen sporten

Eerlijk Alternatief was heel benieuwd naar beide bijeenkomsten want wij vinden dat iedereen in deze gemeente moet kunnen sporten, ook met een financieel steuntje als dat nodig is. Want sporten is niet alleen gezond voor je, het geeft je ook toegang tot een ander netwerk dan je werk, je buurt, je school of je familie. Ook biedt een sportvereniging je de kans om je talenten tentoon te spreiden in het broodnodige vrijwilligerswerk. Een sportvereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers, enthousiaste leden en betaalbare accommodaties waardoor de contributies ook betaalbaar kunnen blijven.

Profijtbeginsel

Er is de afgelopen jaren het nodige veranderd voor de sportverenigingen. Zo werd in de vorige collegeperiode het profijtbeginsel strenger toegepast. Met andere woorden: de velden die verhuurd worden door de gemeente aan de verenigingen kosten voor de verenigingen nu meer dan vroeger. Daarmee zijn de huren nog niet kostendekkend voor de gemeente. Het profijtbeginsel zegt niets anders dan: “Wie er van profiteert moet betalen” en dat viel voor veel verenigingen niet mee. De verenigingen gaven aan dat ze van ganser harte hoopten dat het bij deze bezuinigingen zou blijven, dat daarna de accommodaties ongemoeid zouden blijven. Maar dit jaar bleek ook dit een illusie. Het zwembad De Viergang is geen kernvastgoed meer van de gemeente. Over een paar maanden wordt er politiek gediscussieerd over de toekomst van het zwembad en andere accommodaties. Het zal geen verrassing zijn dat Eerlijk Alternatief destijds tegen huurverhogingen richting de verenigingen stemde en ook tegen het accommodatieplan heeft gestemd.

Hand in eigen gemeenteboezem

Eerlijk Alternatief stemt niet zomaar tegen deze collegevoorstellen. Eerlijk Alternatief vindt ook dat de hand in deze tijden zorgvuldig op de knip gehouden moet worden, maar vindt niet dat deze bezuinigingen allemaal ten laste van de inwoners en de verenigingen moeten komen. Eerlijk Alternatief vindt dat de gemeente nog beter naar de eigen organisatie moet kijken, naar de IT-middelen, de kosten voor de bedrijfsvoering, de kosten en baten van het grondbedrijf. Wij zijn van mening dat er nog veel geld intern is te bezuinigen en dat niet alle mooie dingen in de gemeente moeten sneuvelen om geen miljoenenverlies op grond te lijden. Als je mensen sport en cultuur ontzegt breng je onherstelbare schade toe aan de gemeenschap en dat kunnen wij niet goedvinden.

Jeugdsport- en cultuurfonds

Daarom waren wij ook zo blij met de start van het jeugdsport- en cultuurfonds. Waarmee de belofte gestand werd gehouden dat elk kind moet kunnen sporten en toegang moet hebben tot een culturele activiteit. “Want in deze gemeente valt geen enkel kind tussen de wal en het schip”, zo beloofde het college. Groot was dan ook onze verbazing in de herfst van 2014 dat het potje in juni al leeg was. Daar wisten we niks van. Gelukkig zorgde unanieme steun voor een motie van de Raad om het resterende bedrag uit het armoedebudget te halen ervoor dat de zwemlessen die direct stopgezet waren weer te kunnen hervatten. Het fonds gaat ten onder aan het eigen succes zou je kunnen zeggen. Dat klinkt mooi, maar dat is heel naar. Want er is blijkbaar veel meer armoede in deze gemeente dan gedacht. En dat baart ons ernstige zorgen.

Sportraad

Daarom zijn we ook ontzettend blij met de oprichting van de Sportraad. Wij vinden het van groot belang voor het functioneren van de lokale democratie dat deze Sportraad gevraagd en vooral ook ongevraagd door enerzijds het College of anderzijds de Raad advies gaat geven over zaken waar zij veel belang aan hechten. We zijn blij dat deze avond gemeld werd dat zich al meer dan dertig verenigingen hebben aangemeld. Of dat nu een grote voetbalclub is of een Delfgauwse volleybalvereniging met 18 leden. De stem van een ieder wordt in de Sportraad gehoord. Hier vind je de website van de Sportraad, staat jouw vereniging er al bij?

Uitdaging

Wij dagen de Sportraad gelijk ook uit. Om mee te denken over de accommodaties en de consequenties voor de verenigingen waar later in jaar over gedebatteerd gaat worden. Maar ook dagen we de sportraad uit om zich vast te bijten in het alcoholbeleid. Sport en alcohol zijn geen vrienden van elkaar, maar een drankje met vrienden moet kunnen, mits er een Bob gekozen is om naar huis te rijden. Want alcohol en verkeer gaan nu eenmaal niet samen. Daarnaast is er ook een taak voor alle leden van sportverenigingen om jongeren, maar ook de ouderen die opgegroeid zijn met een ander tijdsbeeld, te laten zien dat alcohol onder de achttien niet mag en boven de achttien echt niet altijd hoeft.

Sportieve groet, Manuela Bijl

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.