Het is reces, wat dat inhoudt voor fractievoorzitter Hanneke van de Gevel legt zij hieronder uit, en niet vanuit haar luie stoel:

“De politiek heeft reces of in normaal Nederlands vakantie. Ik vind het belangrijk dat tijdens deze twee maanden het raadswerk niet stil ligt. Wij krijgen als raadsleden namelijk gewoon onze vergoeding van ongeveer 1200 bruto doorbetaald tijdens deze maanden.

Ik wilde de vakantie gebruiken om onderzoek te doen naar het jeugd- en jongerenwerk.

Hoeveel betalen wij aan het jongerenwerk en wat doen zij ervoor? Als raadslid controleer en toets je namelijk het afgesproken beleid en als partij voer je –waar mogelijk- je verkiezingsprogramma uit.

In ons verkiezingsprogramma schreven wij: ”Eerlijk Alternatief mist in het jeugd- en jongerenwerk als doelstelling het opbouwwerk. Wij zijn een voorstander van preventief werken, maar wij kunnen in deze tijd van bezuinigingen georganiseerde voetbalwedstrijdjes of bezoeken aan pretparken vanuit het jeugd- en jongerenwerk niet verkopen.  Het jeugd- en jongerenwerk heeft zijn effectiviteit onvoldoende aangetoond. Het budget van Jeugd- en jongerenwerk moet gekort worden. Bij elkaar krijgt het jongerenwerk ruim een miljoen euro per jaar. Het geld kan beter besteed worden aan gehandicapten, jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg of andere zorgbehoevende. Tevens vindt Eerlijk Alternatief dat gekeken moet worden naar al bestaande initiatieven, instanties en vrijwilligers die allemaal verstand en ervaring hebben van jongeren. Denk aan politie, kerken, sportverenigingen, scholen, muziekscholen et cetera. De Trucker, Jeugdland en de scouting hebben als voorbeeld met vele vrijwilligers zich al jarenlang bewezen. De kosten zijn voor de gemeente laag en de opbrengsten hoog. Eerlijk Alternatief is van mening dat met minder geld er meer werk verzet kan worden met eigen mensen dan met een instantie die ingehuurd wordt van buitenaf. Een externe uitvoerder van het jeugd- en jongerenbeleid kost veel geld.”

Op 7 juli stuurde ik de volgende mail naar de griffie: Wij willen graag de jaarverslagen van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland en Team4Talent van 2014 en 2013 opvragen.
Daarnaast willen wij graag de tussentijdse rapportages opvragen van 2014 en 2013.”

Op 21 juli had ik alles binnen met tussenkomst van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland (STJJMH, de uitvoerende instantie).

Ik kon helaas niet veel met de op zich mooi gemaakte verslagen. Geen enkel verslag gaf echter duidelijkheid wat het kost en wat men daarvoor doet.

Dus op 22 juli maar meteen een mail gestuurd met de volgende tekst ” Ik zou graag de financiële data van 2013 en 2014 willen hebben voor álle producten die zij leveren (zoals het ambulante jongerenwerk, website Jong-in, veiligheid met oud en nieuw, sport etc etc). Dit is nu niet inzichtelijk. Ik wil namelijk graag inzicht krijgen in ‘Wat kost het en wat krijgen wij ervoor’.” Wij willen graag weten of bijvoorbeeld STJJMH een bijdrage heeft geleverd in het voorkomen van vandalisme zoals bij de bekende “slooproute” in de Emmastraat en zo ja, wat is daarover gerapporteerd?

Nog geen antwoord dus vandaag maar weer een mail met dezelfde vraag….

Ik denk dat ik de antwoorden ná de vakantie pas krijg. Als raadslid heb je soms geduld nodig. Héél veel geduld, maar u hebt niet voor niets op ons gestemd.

Ik ga door, wij gaan door en ik houd u op de hoogte!”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.