Eerlijk Alternatief heeft er voor gekozen om in de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2015 een motie in te dienen. Een motie vreemd aan de agenda, want de inhoud van de motie ging in de meest brede zin over informeren en communiceren en was niet gekoppeld aan een specifiek agendapunt. Deze motie was voor Eerlijk Alternatief de afsluiting van een paar maanden waarin een aantal opmerkelijke voorbeelden voorbij kwamen waarvan Eerlijk Alternatief vindt dat de informatieverstrekking en de communicatie richting de Raad, inwoners en ondernemers niet optimaal is verlopen.

Raadslid Manuela Bijl vertelde in haar betoog wat de beweegredenen van Eerlijk Alternatief zijn om deze motie in te dienen: “Ruim een jaar geleden tekenden wij het hoofdlijnenakkoord, met daarin een aantal beloftes aan elkaar. We zouden meer gaan samenwerken, minder snel met afkeurende moties gaan wapperen en vooral streven naar een meer communicatieve gemeente op basis van helder tweerichtingsverkeer.

Elkaar tijdig en juist informeren is uiterst belangrijk, zeker als je als ondernemer, inwoner, raadslid, of collegelid afhankelijk bent van die informatie.

Infomeren is ook durven vertrouwen dat de ander naar je luistert, input levert en dat er een compromis wordt bereikt waarmee niet iedereen het eens hoeft te worden, maar wel begrip heeft voor de diverse standpunten.

Als dit informatieproces niet goed verloopt of de communicatie stagneert of niet verhelderend werkt eindig je met twee roepende partijen die om het hardst blèren dat ze gelijk hebben. Dat lost niks op.  

Het gaat namelijk niet om het gelijk hebben of krijgen, “We agree to disagree”,  kan  ook een conclusie zijn.

Wij hebben het gevoel dat bij de twee genoemde voorbeelden in de motie, de procedures rondom de verkoop van het voormalig Nootdorps Raadhuis en het afgeven van de omgevingsvergunning en de daarmee gemoeide ontheffing op het bestemmingsplan om een vestiging van een 24-uurssportschool mogelijk te maken, de informatieverstrekking alsmede de communicatie naar inwoners en ondernemers niet optimaal is verlopen. Dat kan beter, daar zijn we van overtuigd.

Wij zijn van mening dat het college meer aandacht mag besteden aan de wijze van informeren en communiceren, zowel richting de Raad als diegene die het betreft in deze gemeente.

Ga eens wat vaker in de schoenen staan van inwoners en ondernemers die niet dag en dagelijks te maken hebben met ambtelijke taal en vastgesteld beleid.

Probeer de emoties wat meer in te voelen als ze richting u als college en ambtenaren worden geuit.

Neem nog meer moeite om wat voor u klip en klaar is nog eens toe te lichten of duidelijker op papier te zetten.

Het zou nou eens aardig zijn als u deze motie niet gelijk van de hand wees, maar eens op u in laat werken. Het is geen wantrouwen, maar juist een motie van vertrouwen. We vragen niet om gelijk, maar om meer aandacht om uw belofte om uw best te doen om communicatiever te worden nog beter uit te voeren.

Daarnaast vragen we u nog concreet, ook met het oog op het uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed dat deze maand op de agenda staat, om de procedure rondom verkoop van vastgoed nog eens grondig tegen het licht houden.”

De motie, hier te lezen, kreeg de steun van twee andere partijen, Liberaal Lokaal en Trots, maar haalde het uiteindelijk niet. Terugluisteren hoe het debat over deze motie verliep kan hier, vanaf 2.11 uur.

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.