Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 19 maart kwam het Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014 aan de orde. Vooral bij het voorstel om de manege aan de Bieslandsweg 2 de ruimte te geven voor uitbreiding heeft Eerlijk Alternatief zo haar bedenkingen. Ons commissielid buiten de Raad en specialiste op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Jolanda van Leeuwen, verwoordt het oordeel over dit verzamelplan als volgt:

“Voor het overgrote deel kunnen wij instemmen met het verzamelplan. Maar ondanks alle antwoorden op inspraak en zienswijzen en toelichtingen van wethouder Jaap van Staalduine, hebben wij nog steeds grote bedenkingen bij het voorstel om de manege aan de Bieslandseweg 2 de ruimte te geven voor uitbreiding.

Natuurlijk gunnen wij iedereen in principe de mogelijkheid om een bedrijf zo rendabel mogelijk te maken, maar als we het hebben over een fysieke uitbreiding moeten we daarbij de impact op de ruimtelijke structuur en de omgeving goed in ogenschouw nemen.

In dit geval hebben we te maken met een kwetsbaar gebied met een heel beperkte infrastructuur die bovendien heel veel gebruikt wordt voor recreatie, namelijk om te wandelen en te fietsen. Een uitbreiding van de manege, maar ook als het om de huidige manege gaat die dan in vol bedrijf zou gaan, geeft problemen in dit gebied. De genoemde extra 74 genoemde verkeersbewegingen per dag voor de uitbreiding zou naar ons inzicht grote problemen en gevaarlijke situaties opleveren. Wij zijn ook nog helemaal niet overtuigd van de kleinschaligheid van de uitbreiding. Weliswaar is er een limiet aan het bouwoppervlak, maar niet aan de te ondernemen activiteiten. We lopen hier een te groot risico. Wat ons betreft, niet doen dus”, aldus Jolanda. De definitieve beslissing valt op donderdag 26 maart in de besluitvormende raadsvergadering.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.