Naar aanleiding van het recente geweldsincident in de Emmastraat in Pijnacker heeft Eerlijk Alternatief vragen gesteld aan het college in Pijnacker-Nootdorp. De grootste lokale oppositiepartij, Eerlijk Alternatief, heeft in het verleden al diverse keren het onderwerp veiligheid op de kaart gezet. Naar aanleiding van het geweld donderdag- op vrijdagnacht jl is er veel maatschappelijke onrust ontstaan. De Emmastraat gaat al vele jaren gebukt onder vandalisme en nu ook onder fysiek geweld. De inwoners zijn het zat en trokken bij Eerlijk Alternatief aan de bel.

Op Telstar Online is een telefonisch interview te beluisteren met fractievoorzitter Hanneke van de Gevel. <Klik hier>

Afhankelijk van de beantwoording overweegt Eerlijk Alternatief een interpellatiedebat, zodat de twaalf politieke partijen met elkaar in debat kunnen gaan over de veiligheid. 

Op 10 juni 2015 stelde Eerlijk Alternatief ook al vragen over de veiligheid in de Emmastraat. Eerlijk Alternatief vindt dat de Emmastraat een hotspot moet worden, zodat er met de politie, jongerenwerk en buurtbewoners gezamenlijk opgetrokken kan worden. Eventueel met aanvulling van cameratoezicht.

Eerlijk Alternatief vindt dat antwoorden vanuit het college op de vragen van een half jaar geleden (10 juni) teveel open einde lieten en zij vraagt hoe het nu staat met bijvoorbeeld de inzet van buurtpreventie en jongerenwerk.

De gestelde vragen luiden:

In de nacht op 5 en 6 november is een jongen vreselijk mishandeld in de Emmastraat. Afgelopen half jaar zijn er diverse vernielingen geweest in de Emmastraat. Hierdoor is maatschappelijke onrust ontstaan.

Afhankelijk van de beantwoording overwegen wij een interpellatiedebat te agenderen op 29 november.

Op 10 juni jl stelden wij vragen over onder andere de Emmastraat. Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen en de recente mishandeling hebben wij de volgende vragen:

Het jongerenwerk zou volgens de antisloopcampagne in de nachtelijke uren worden ingezet. U heeft als antwoord gegeven: “In de bijeenkomst van 14 april 2015 heeft de politie aangegeven dat zij erg gebaat is bij extra ogen en oren in de wijk. Doordat naast de nachtelijke inzet van het jongerenwerk ook het opzetten van wijktoezicht is genoemd, is afgesproken eerst te kijken naar de mogelijkheden van wijktoezicht. Er hebben zich 7 vrijwilligers gemeld n.a.v. de bewonersbijeenkomst op 22 juni jl.”

Vraag:

1.       Is het wijktoezicht tot stand gekomen en zo ja, hoe functioneert momenteel het wijktoezicht?2.       Is reeds het jongerenwerk ingezet naast het wijktoezicht of staat dit te gebeuren? Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet?

U schreef eerder n.a.v. onze vragen over het driemensschap: “Op basis van meldingen wordt gekeken of overlastgevers te achterhalen zijn…Omdat er geen overlastmeldingen zijn geweest… Is dit middel niet ingezet.”

Vraag:

3.       Kunt u aangeven of er na juni 2015 wel meldingen zijn binnengekomen en zo ja, wat is er met de meldingen gedaan?
4.       Is naar aanleiding van eventuele meldingen het driemensschap ingezet?

U gaf eerder aan: “De gemeenteraad bepaalt met het vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid nog steeds de prioriteiten in het veiligheidsdomein. Verdeling om de doelstellingen te behalen, is een uitvoeringsaangelegenheid.” EA heeft het gevoel dat er na juni 2015 meer gesurveilleerd wordt door de politie.

Vraag:

5.       Klopt het dat er meer gesurveilleerd wordt in de Stationsstraat, Emmastraat en de aangelegen zijstraten en zo ja, hoe vaak en op welke uren?

Op 7 september diende EA een notitie in over veiligheid en cameratoezicht. U gaf aan: “cameratoezicht wordt niet overwogen, omdat andere oplossingsrichtingen nog niet zijn toegepast.”

Vraag:

6.       Zijn andere oplossingsrichtingen toegepast? Zou u kunnen aangeven welke wel en welke niet?7.       Zou u nu cameratoezicht overwegen? Zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?

U gaf aan dat er in Pijnacker vier zogenaamde hotspots zijn: “Nobellaan, ‘t Baken, scholencomplex Koningshof en de multifunctionele accommodatie in Keijzershof.”

Vraag

8.       Is er naar aanleiding van de sloop- en geweldsincidenten de Emmastraat als hotspot toegevoegd?

 

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.