Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel zit al jaren als een bok op de haverkist daar waar het gaat om de bedrijfsvoering van het afvalbedrijf Avalex. Een bedrijf dat gerund wordt door zes gemeenten. Avalex wil nu samen met deze zes gemeenten ervoor zorgen dat ons afval meer gescheiden opgehaald en verwerkt gaat worden. Dit staat genoteerd in het voorstel ‘Grip op Grondstoffen’. De keuze om mee te gaan met dit voorstel heeft een aantal haken en ogen, althans zo denkt Hanneke van de Gevel er over en verwoordt dat hier: 

“In september spraken wij als Raad over de notitie “Grip op Grondstoffen” 

Op de site van Eerlijk Alternatief zijn tientallen stukken geschreven over het afvalbedrijf Avalex. De laatste keer, zie deze link, hebben wij de wethouder terug gestuurd om het een en ander uit te werken.

Zoals u inmiddels weet zijn zes gemeenten gezamenlijk de baas van Avalex. Daar zit nu net het dilemma. De vijf overige gemeenten zijn in september al akkoord gegaan met het anders, dus gescheiden, inzamelen van afval.

De grijze bak is straks voor plastic, drinkkartons en blik, er komt een nieuwe bak bij voor oud papier en de GFT-bak blijft zoals hij was. Je restafval breng je straks weg bij de depots waar je ook je glas wegbrengt. De buitengebieden hoeven het restafval niet weg te brengen omdat dit niet te doen is en zij krijgen een extra bak (dus 4).

Als wij niet meedoen, dan gaat het ons meer geld kosten. De verbrandingskosten (restafval) zullen alleen maar toe nemen, er zullen minder inkomsten (papier, plastic et cetera) zijn en het wordt minder efficiënt. Maar hoeveel meer wist de wethouder niet te vertellen. Dat gaat Avalex pas doorberekenen als wij het besluit genomen hebben.

Als wij wel mee gaan doen dan is de verwachting dat wij meer gescheiden gaan inzamelen. Door opbrengsten van deze grondstoffen zou de afvalstofheffing met wellicht 55 euro omlaag kunnen. Maar ook dit is maar een aanname. Er liggen wel onderzoeken aan deze aanname ten grondslag, maar sommige onderzoeken (zoals buurtbijeenkomsten en enquêtes) zijn echt heel slecht bezocht of te weinig ingevuld.

Omdat de verenigingen hier in deze gemeente zelf veel papier inzamelen (ongeveer ter waarde van 50.000 euro per jaar) was dit voor de gemeenteraad dan ook een heikel punt. De wethouder heeft toegezegd dat dit voor 3 jaar, indien nodig, gecompenseerd wordt. Daarna is het weer aan de gemeenteraad om deze compensatie eventueel te verlengen.

Als wij als raad een besluit hebben genomen komt Avalex met een plan in 2016 “visie op vuilnis”. Daarin staat hoe en wanneer het een en ander wordt gerealiseerd. Men wil het per wijk gaan invoeren.

Als we in 2020 de wettelijke norm van 75 procent gescheiden inzamelen niet halen moeten er maatregelen aan toegevoegd worden. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld betalen voor het restafval per huishouden of een beloning voor het inleveren van gescheiden afval (grondstoffen).

Waar ik mij ook zorgen om maak is het gegeven dat mensen die slecht ter been zijn straks hun restafval weg moeten brengen en of dat dan wel gaat.

Ik heb het gevoel dat we met de rug tegen de muur staan en eigenlijk geen keus hebben. In Pijnacker-Nootdorp scheiden we, als ik kijk naar de overige gemeente, al veel afval. Ik wil daarom niet dat wij straks niet gaan betalen voor bijvoorbeeld Delft met veel hoogbouw en een centrum waar geen centimeter ruimte is om gescheiden in te zamelen.

Dus gaat Eerlijk alternatief een voorstel indienen zodat onze inwoners, die het toch al goed doen, nog meer beloond kunnen worden. Zondagavond heb ik de woordvoerders van de andere elf raadsfracties op dit hoofdpijndossier gemaild. Ik wil kijken of wij er samen uit kunnen komen.

Ik wil in ieder geval dat onze eigen inwoner wordt beloond met het gescheiden inzamelen zodat wij niet voor andere gemeenten (waar het nog niet zo goed gaat) hoeven te betalen. Ik wil dat verenigingen ook in de gelegenheid worden gesteld om bijvoorbeeld textiel in te zamelen (wat veel opbrengt). Dat mensen met een beperking hun restafval goed kunnen wegbrengen of dat daar voor gezorgd wordt.

Aanstaande donderdag 10 december 2015 is het debat met de twaalf fracties. Wordt vervolgd.”

 

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.