De donderdag voor de herfstvakantie was het weer zover, het politieke hoogtepunt uit de polder, de Algemene Beschouwingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp stonden op de agenda. Daar waar de Tweede Kamer de waan van de dag volgde door alleen met rotte vis en modder naar elkaar te gooien daar waar het ging om de verschillen van mening over de opvang van de toenemende stroom aan vluchtelingen, ging het er in Pijnacker-Nootdorp beduidend rustiger aan toe.

Eerlijk Alternatief kon het CDA geruststellen dat het Meldpunt Zorg om Zorg nog steeds bestaat. Kijk hier waar dat ook alweer over ging. Lees hier het eerste tussentijdse rapport.

Na verwoede pogingen van de Partij voor de Dieren om de bitterbal en kaasstengel van de borreltafel te krijgen gingen we eigenlijk gewoon over tot de orde van de dag.

Wat wel heel goed nieuws was dat de nieuwe wethouder Piet Melzer aankondigde dat Pijnacker-Nootdorp onderwerp van gesprek is geweest daar waar het gaat om een tekort aan betaalbare woningen, anders dan zijn voorganger die altijd leunde op de opmerking dat dit de verantwoordelijkheid van Rondom Wonen was en dat hij daar niet over ging, meldde Melzer dat hij in gesprek gaat met zowel woningcorporaties en projectontwikkelaars buiten de gemeentegrenzen om ze te enthousiasmeren om hier betaalbare woningen te ontwikkelen. Nieuws waar Eerlijk Alternatief erg blij van werd en we zullen dit dan ook nauwlettend volgen.

Waar wel lang over gesproken werd was de Komkommerweg en de rotonde bij Keijzershof. Eerlijk Alternatief steunde de breed gedragen motie van D66 waarin het college werd gevraagd zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland om de rotonde Keijzershof in de huidige staat voor onbepaalde tijd te behouden, zo niet mogelijk, dan voor een periode van drie jaar te behouden tot de rotonde bij de verlengde Komkommerweg gereed is. Daar heeft Eerlijk Alternatief bij monde van fractievoorzitter Hanneke van de Gevel toch een kanttekening bij:

“In 2005 had de gemeenteraad bedacht dat de komkommerweg in Delfgauw doorgetrokken moest worden naar de N470. De N470 is en was van de provincie en zij wilde geen aansluiting op die provinciale weg. De gemeente bleef aandringen en in 2009 ging de provincie morrend overstag maar wel met de kanttekening dat de rotonde bij de wijk Keijzershof dicht moest. De provincie gaf duidelijk aan dat Pijnacker-Nootdorp eventueel wel zelf naast de N470 een weg mocht aanleggen. Die parallelweg moest Pijnacker-Nootdorp wel zelf betalen….. kosten ruim 8 miljoen.

De gemeenteraad wilde doorpakken en had bedacht om de tuinders mee te laten betalen voor de Komkommerweg (8,1 miljoen). In 2010 spraken veel tuinders maar ook de Landelijke Tuinbouw Organisatie in. Zij gaven klip en klaar aan dat zij niet mee wilde betalen. Voormalig tuinder Gerard van Ruyven gaf aan “We rijden al honderd jaar over deze weg, we rijden steeds efficiënter en dus minder en dat kunnen we nog wel 100 jaar blijven doen”. De tuinders hadden het niet makkelijk vanwege de EHEC-bacterie en de crisis. In 2012 werden de tuinders in het gelijk gesteld door de Raad van State en zij hoefde dus ruim 8 miljoen euro niet mee te betalen.

De verlenging van de dure Komkommerweg kost al met al zo’n 25 miljoen euro. Eerlijk Alternatief is altijd, als enige politieke partij, tegen deze weg geweest omdat het van de tuinders zelf niet hoefde, omdat de rotonde van Keijzershof moest verdwijnen en omdat het erg duur was. Tijdens de algemene beschouwingen werd een motie ingediend door alle partijen met de vraag om te onderhandelen richting de provincie om de rotonde Keijzershof te behouden. Eerlijk Alternatief steunde de motie, maar vond wel dat heel politiek Pijnacker Nootdorp jaren had liggen slapen. Hopelijk blijft de rotonde voor Keijzershof behouden en nou maar hopen dat de politiek in Pijnacker-Nootdorp niet weer in slaap dommelt.”

Daarnaast lichtte Hanneke van de Gevel toe dat Eerlijk Alternatief bezig is met een onderzoek naar de kosten en inzet van zowel het beleid als de uitvoering van het Jeugd- en Jongerenwerk en het Team4Talent.

Wilt u de gehele spreektekst van Hanneke van de Gevel teruglezen dan kan dat hieronder. Wilt u het gehele debat terugkijken dan kan dat hier.

Betoog Hanneke van de Gevel:

“Voorzitter, Ik heb eens terug gekeken naar eerdere Algemene Beschouwingen van Eerlijk Alternatief van de afgelopen vijf jaar. Het ging over een college van drie naar vijf personen en nu naar vier. Het ging over snijden in eigen vlees en het misbruiken van de wachtgeldregeling als een wethouder zelf op stapt. Het ging over het niet ontwikkelen van de verlengde Komkommerweg. Het ging over het niet ontwikkelen van bedrijventerrein Boezem 2 en de woonwijk Ackerswoude. Het ging over het achterblijven van goedkopere woningen. Het ging over de transities op de AWBZ, het Sociaal Domein en de Jeugdzorg. En het ging over het Jeugd- en Jongerenwerk. Gewoon een aantal dat steeds terug kwam.

Liever hadden wij geen gelijk gehad, maar als het college nou eens goed geluisterd had of de raad moties of amendementen had gesteund, was ons veel gespaard gebleven.

Nu zitten we weer met een wethouder op wachtgeld, omdat hij geen zin meer had. Als er iemand een politiek dier was èn tegen wachtgeld was, dan was het Van Haagen wel. Misschien horen we nooit de ware reden, maar het klopt in ieder geval niet. Wachtgeld is bedoeld voor een wethouder als hij of zij op MOET stappen. Dat is de geest van de wet.

Goed, voorzitter, nu hebben we een nieuwe VVD-wethouder en wij vinden het belangrijk om te vermelden dat twee van zijn VVD-voorgangers zelf zijn opgestapt. Wij hebben al eerder aangegeven dat een vierde wethouder van ons niet had gehoeven, maar als deze wethouder zelf opstapt -net als Van Haagen, of eerder VVD-wethouder Van Adrichem, die er ook geen zin meer in had- zou het netjes zijn om af te zien van wachtgeld.
Het is ook niet des VVD´s… de partij die zegt zo keurig op de centjes te passen. Daarnaast is het ook schadelijk voor het imago van de politiek.

Dan die Verlengde Komkommerweg. Wij waren tegen, omdat het van de tuinders niet hoefde (de achterban van het CDA) en omdat het teveel geld kostte. De tuinders moesten meebetalen en zij gaven destijds met een inspraakavond al aan dat dit van plan te zijn. Wethouder Van Staalduine werd vervolgens ook in het ongelijk gesteld door de Raad van State. Te duur, onnodig en waren wij ook tegen omdat het ten koste zou gaan van de rotonde Keijzershof. Jammer.

Wij waren tegen Boezem 2, omdat er genoeg gebouwen leeg staan in de omgeving en het destijds van Haaglanden ook niet hoefde. Wij waren tegen AckersWoude, ooit mooi het ‘speeltje van de VVD en CDA’, zo genoemd door de heer Burger, toenmalig fractievoorzitter van LPN.

Het had niet gehoeven en nu zitten we eraan vast. Een hoop onkosten zijn gemaakt, het levert nog steeds niets op en het kost ons dagelijks geld.

En dan de woningen. We blijven nog steeds achter in goedkope koopwoningen ten aanzien van Haaglanden. De woonvoorraad is te eenzijdig. Voorzitter, het college moet in gesprek met bijvoorbeeld particulieren om te kijken of bedrijven niet omgekat kunnen worden naar woningen. Hier pleiten wij al jaren voor.

Wij maakten ons zorgen over de transities en hebben daarom ook het Meldpunt “Zorg om Zorg” van begin af aan geopend. Ons tussenrapport is goed ontvangen door de WMO-raad en het SWOP en wij hebben het uiteraard gedeeld met de raad. Binnenkort kunt u weer een rapport ontvangen.

Ten aanzien van de Jeugdzorg werden wij in het gelijk gesteld door de rekenkamer van Haaglanden ten aanzien van ons jeugdzorgonderzoek “Kritisch voor Kinderen” met daarin aanbevelingen.

Als laatste wil ik het Jeugd- en Jongerenwerk aanstippen. De meeste partijen weten dat wij hier jarenlang bovenop hebben gezeten. Wij laten nu een onafhankelijk onderzoek doen naar de kosten en de maatschappelijke baten.

Wij hadden liever niet gelijk gehad en ik nam u mee in een aantal onderwerpen. Wij zullen, zoals onze kiezer ook verwacht, kaders blijven stellen, controleren en toetsen en daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen door onderzoeken en rapporten zelf uit te brengen of via een onafhankelijk bureau. Wij zijn immers bij uitstek een proactieve volkspartij.

Als laatste, voorzitter, wil ik aangeven dat wij tegenwoordig als coalitie en oppositie minder tegenover elkaar staan en er is meer sprake van dualistisch bestuur dan in de vorige coalitie, die de Wet op het Dualisme uit 2002 niet sterk hanteerde. Er wordt nu beter geluisterd door de landelijke partijen en het bestuursakkoord laat dat ook zien.”


Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.