Van het Rijk moeten alle gemeenten in 2020 het afval voor 75% gescheiden inzamelen. Plastic, papier, glas, textiel, ijzer en GFT moeten apart worden ingeleverd en daar kan je als grondstof geld mee verdienen. Het verbranden van ‘restafval’ gaat steeds meer geld kosten. Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel heeft alle documenten bestudeerd, maar ook een aantal raadsvergaderingen teruggeluisterd. Eerlijk alternatief heeft altijd zwaar op het dossier Avalex gezeten. De mening van Eerlijk Alternatief luidt:

Avalex haalt ons afval op in zes gemeenten en we moeten dus het liefst allemaal hetzelfde gaan doen want anders is het niet effectief en efficiënt. Er waren maar liefst drie insprekers donderdag 17 september in de gemeenteraad.

De heer Theunissen, voorzitter van de Sportraad, sprak namens een hoop verenigingen in. Hij hield een pleidooi dat verenigingen nog meer papier op kunnen halen en desnoods aan huis. Zij verdienen er niet alleen geld mee, maar het is ook goed voor de sociale cohesie. De heer De Goede sprak in vanuit bewonersvereniging Koningshof. Hij gaf aan dat er een vijfde optie bij moet komen en dat is dat karton en papier door verenigingen opgehaald moeten worden in heel de gemeente. De laatste inspreker was de heer Merkus woonachtig in Pijnacker-Noord. Hij gaf aan dat de analyse vanuit Avalex te veel aannames bevat en hield ook een pleidooi voor de rol van de gemeente.

Volgende week beslist de gemeenteraad wat wij gaan doen. Zoals het voorstel er nu ligt is er geen meerderheid te vinden, maar we moeten wel wat gaan doen. De komende week zal Hanneke van de Gevel met een nieuw tegenvoorstel komen om de verenigingen en daarmee de sociale betrokkenheid tegemoet te komen en Avalex oproepen om een nieuwe berekening over de brug te komen.

Hieronder het betoog van Hanneke van de Gevel tijdens de vergadering van 17 september 2015:

“Voor Eerlijk Alternatief gaat de onderbuik altijd rommelen als het om Avalex gaat. Dat is niet vreemd want wij hebben samen een hele geschiedenis.
Vanaf 2006 moest er financieel bijgeplust worden. Tekort van 1,4 miljoen en de jaren erna 2,6 miljoen. Ondanks dat wij altijd op dit dossier hebben gezeten kwam er in 2012 een konijn uit de hoge hoed van totaal 10 miljoen verlies. Dat is pas 3 jaar geleden.

Door dit alles kwam er een heus Bossert rapport in 2012. Daar werden toekomstige governancescenario’s uitgewerkt om grip te krijgen op financiën en bestuur. Maar eerder kwamen er vanuit rekenkamercommissie in 2010 al aanbevelingen en in 2011 conferenties om nieuwe structuren uit te werken.

IPR Normag heeft in mei 2013 de fractievoorzitters bevraagd over afval scheiden. Wat willen wij. Inmiddels zit er een hele nieuwe raad met misschien weer een hele andere visie en andere fractievoorzitters. Wij zijn nu 2,5 jaar verder en het duurt wat ons betreft allemaal heel lang. Er moet doorgepakt worden.

Kortom wij hebben samen al een hele pijnlijke geschiedenis.

Inmiddels is er behoorlijk geschoond en mevrouw Bijl en ik zijn bij Avalex geweest om te praten met de nieuwe directeur. Hij had een goed verhaal en liet alle getallen meteen zien. Wij hadden een transparante en eerlijke indruk. Dit hebben wij aangegeven maar ook met een voorbehoud: “eerst zien en dan geloven”.

Goed, voorzitter, nu weer terug om waar het om gaat. Afval gescheiden inzamelen. Avalex gaat eerst voor het zogenaamd laaghangend fruit…. de laagbouw. Simpelweg omdat daar het meest gescheiden wordt dus omdat het meest opbrengt. Maar Delft heeft bijvoorbeeld heel veel hoogbouw. Delft heeft overigens ook aangegeven dat ook het Centrum een groot probleem is omdat ondergrondse containers daar ten kosten gaan van de parkeerplekken. U snapt toch wel dat wij onze inwoners niet voor Delft laten betalen. Hier kom ik straks nog op terug.

Onze gemeente doet het nu al goed qua gescheiden inzamelen en wij zitten het laagst in prijs van alle Avalex-gemeenten. Wij staan op de tweede plek, net onder Wassenaar, maar ondanks deze hoge ranking halen we de doelstelling van 70% gescheiden inzamelen op deze manier nooit.  Wij betalen nu maar 290 euro per huishouden maar Wassenaar waar overigens het serviceniveau hoger betalen veel meer….  425 euro per huishouden.

Utrecht neemt Avalex als voorbeeld en  is met het nieuwe scheiden met de afvalstofheffing omlaag gegaan …. 15 euro. Maar hoe gaat dat hier? Wij doen het immers al goed. Gaat u net als nu per gemeente doorberekenen? Die vraag werd ook gesteld in Wassenaar vorige week. De GroenLinks wethouder Maat gaf aan dat er een doorberekening komt per wijk. Met die toezegging vervalt mijn onrustig gevoel dat wij voor een andere gemeenten zouden moeten betalen. In 2012 hield ik al een pleidooi dat je in principe bij goed scheiden geen restafval hebt. Het ‘cradle to cradle’-verhaal. De aarde geven we immers door. Avalex overweegt ook in de toekomst te laten betalen voor restafval. De vervuiler betaald en dat is een hele andere prikkel dan het belonen voor afval zoals bij Ryck. Daarnaast levert plastic, ijzer enzovoort als grondstof geld op.

Een groot pijnpunt zijn de opbrengsten van papier bij de sport- en wijkverenigingen. Als wij hier kliko’s krijgen gaat er geen hond meer naar de containers dus hoe moeten wij de toch al gekorte verenigingen compenseren? Het bedrag wat zij verdienen gaat om totaal een half ton.

Vanuit Koningshof hebben wij een open brief gehad die ook namens RKDEO, SV Nootdorp, DSVP, Oliveo voetbal, Avanti, Oliveo handbal, Tafeltennisvereniging, Ipse de Bruggen, Bewonersvereniging Koningshof, Bewonersvereniging Oude Leede, Tweemaster, Johannesschool, Vlinderboom, Keizerskroon en Prinsenhof onderschreven wordt. Wij vinden het sowieso belangrijk dat verenigingen, scholen enzovoort meedenken. De optie van Koningshof spreekt ons vooral aan over het papier inzamelen. Ik kreeg van andere wijken al de vraag of zij ook mee mochten doen.

Alle rapporten zijn gebaseerd op aannames. Dat snappen wij wel maar dat is wel risicovol en daarnaast moet Avalex eerst twee leningen afsluiten van in totaal 15 miljoen. En welke financier gaat tegen welke condities de leningen verstrekken aan Avalex? Want het verleden ligt, zoals ik al eerder zei, nog erg vers in het geheugen. De governancestructuur moest aangepast worden want een Dagelijks Bestuur van wethouders is geen gelukkige constructie, zo luidde de harde conclusie. Maar om de governancestructuur te wijzigen in een Overheids-NV moeten de leningen afgelost en opnieuw afgesloten worden, tegen strengere voorwaarden. En dan hebben we het niet eens over de nieuwe leningen. Dan stelt wethouder Harpe in Delft dat de wethouders Financiën van de diverse gemeentes altijd kunnen bijsturen. Daar moesten we erg om lachen, want dat is nou net wat er niet gebeurd is in het verleden. En welke wethouder Financiën dan? Er is hier nog geen ingewerkte wethouder Financiën en het DB mist de penningmeester, kortom wij maken ons ernstig zorgen.

En dan zie je in die aannames, als ik zelf ga kijken naar gemeenten, steeds andere getallen… Wat is nou waar en wat klopt.

Dan over de service. Het service niveau blijft hetzelfde maar wij hopen dat het beter wordt want de situatie bij de ondergrondse containers is soms erbarmelijk. Avalex geeft dat zelf trouwens aan ook aan in het onderzoek.

Avalex wil in 2016 van start gaan onder de noemer ‘alles draait om jou’ en elk jaar krijgen wij het jaarplan en communicatieplan te zien zodat er eventueel bijgestuurd kan worden. Dat wordt wel lastig. We hebben zes verschillende gemeenten met zes verschillende raden. Dan verandert de samenstelling elke vier jaar na de verkiezingen. De democratie is mooi en een groot goed maar zorgt vaak ook voor vertraging. Er moet een keer doorgepakt worden om de 70% doelstelling, door het Rijk opgelegd, te halen.

Mensen die slecht ter been zijn krijgen maatwerk aangeboden en Delftse VVD wethouder Harpe gaf in de raad in Delft al aan dat dat bij één vrouwtje gebeurt in Utrecht en dat dat hier ook gaat gebeuren.

Wij vinden het prima dat u het een en ander gaan uitwerken maar wij willen dat er een oplossing komt voor de papieropbrengsten van de sport- wijkverenigingen. Sterker nog wij zijn voorstander dat het papier door wijken, scholen, sportverenigingen ingezameld worden. Bij dat scenario loopt Avalex echter inkomsten mis.

Wat ons betreft werk de optie verder uit maar haal het papier eruit en kijk of er bij organisaties meer papierdepots neergezet kunnen worden. In bijvoorbeeld Wassenaar werd dit ook als pijnpunt genoemd. Wethouder, kom terug met een voorstel waar de vijfde voorwaarde van inspreker de heer de Goede in is verwerkt.”

                

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.