De zeven partijen GroenLinks, PvdA, Eerlijk Alternatief, Trots, LPN, Partij voor de Dieren en Groep Noordzij hebben donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering met gemengde gevoelens hun stem uitgebracht over het bereikte hoofdlijnenakkoord en de benoeming van de vier wethouders. Zij gaven, onder andere, stemverklaringen af over de door de coalitie gevoerde bestuursstijl en over het feit dat wethouder Minderhoud (GBPN) niet namens hen gekozen is. Daarnaast hebben zij hun zorgen geuit dat deze onervaren wethouder de zware portefeuille Zorg toebedeeld heeft gekregen.

De raadsvergadering was de afsluiting van een formatieproces dat niet de schoonheidsprijs won en stof tot nadenken biedt. De zeven partijen hebben vooral de afgelopen tien dagen met verbijstering toegekeken hoe het proces, geleid door formateur Bob van der Deijl (CDA), een compleet andere wending heeft genomen.
Afspraken geschonden
De zeven partijen hebben meermalen verzocht om de beslissing over de installatie van de vier wethouders, zoals gisteren genomen, uit te stellen omdat een raadsbreed akkoord een raadsbreed college verdient. Ondanks dit verzoek werd het toch op het laatste moment op de agenda van 5 juni gezet, daarmee de wens van deze zeven partijen negerend.
“Niet ‘onze’ wethouder”
Nog meer verbijsterd waren de zeven partijen over het persbericht, op dinsdag 3 juni uitgebracht door de formateur waarin stond: “Middels de kandidatuur van de heer Bernard Minderhoud wordt invulling gegeven om de verbinding met de andere ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord tot uiting te brengen.” Dit is onjuiste informatie. Niemand van deze zeven partijen is betrokken geweest bij deze kandidatuur. De zeven partijen voelen zich dan ook niet gebonden aan het college middels deze wethouder.
Hoofdlijnenakkoord
De bedoeling van het proces was om een raadsbreed gedragen akkoord te maken waar alle partijen zich in konden vinden. Dit proces is prima geleid door Werner ten Kate (waarnemend burgemeester Giessenlanden). Alle partijen kregen evenveel ruimte om de voor hun belangrijke partijstandpunten in te brengen en in een gemoedelijke en respectvolle sfeer is daar een prima hoofdlijnenakkoord uit voort gekomen. In het akkoord werd een heel hoofdstuk gewijd aan een nieuwe bestuursstijl, waarin openheid, elkaar infomeren en samenwerking specifiek benoemd werd. De discussie over de formatie werd door CDA, VVD en D66 losgekoppeld van het hoofdlijnenakkoord met als procesbegeleider formateur Bob van der Deijl (CDA).
Gezamenlijke kandidaat
Afgesproken was dat de restpartijen (GL, PvdA, EA, Trots, LPN, PvdD, Groep Noordzij, CU/SGP en GBPN) gezamenlijk een kandidaat zouden voordragen aan CDA, VVD en D66, daarmee gehoor gevend aan de wens om in het bestuur een vertegenwoordiger van deze partijen aan te stellen die invulling kon geven aan de uitvoering van het raadsbreed gedragen akkoord.
Geslaagd
Dit betekende dat meerdere partijen behoorlijk over hun schaduw zijn gesprongen bij het aandragen van kandidaten. Het is ten slotte ook geen sinecure om met zoveel diverse partijen, elk met een eigen kleur, consensus te bereiken. Maar men slaagde erin, met uitzondering van de steun van Trots, omdat zij het hoofdlijnenakkoord niet steunden en GBPN omdat zij alleen een eigen kandidaat wensten te steunen.
Spelregels veranderd
Toen werden de spelregels eenzijdig veranderd en bleken de partijen CDA, VVD en D66 allerlei bezwaren te hebben tegen de kandidaten. Van te voren was echter expliciet aangegeven dat een voorgedragen kandidaat (van de overige partijen sowieso steun zou krijgen van het CDA, VVD en D66). Het kwam niet tot een voordracht. De formateur ging op eigen houtje verder en wilde vorige week alvast de drie huidige wethouders, Peter van Haagen, José van Egmond en Jaap van Staalduine installeren, zonder overleg. De zeven partijen vroegen om deze beslissing uit te stellen omdat een raadsbreed akkoord een raadsbreed college verdient.
Verbijstering
De formateur sprak van een impasse. De zeven partijen waren verbijsterd. De naam van de kandidaat, Bernard Minderhoud, mochten de partijen via de pers vernemen en donderdagavond werd de besluitvorming dus een feit.
Niet samen
De zeven partijen vinden het gevolgde proces dan ook niet in lijn met de inhoud van het hoofdlijnenakkoord waarin ‘Samen Doen’ de hoofdafspraak was. De zeven partijen hebben tot het laatste moment vastgehouden aan de gezamenlijkheid van het proces, waarin iedereen op zoek was naar verbinding. De mening is dat de uiteindelijke overhaaste uitkomst dan ook afbreuk doet aan dit proces.
“Het is ontzettend jammer dat CDA, VVD en D66 uiteindelijk besloten hebben om de collegevorming niet raadsbreed af te ronden. Vertrouwen moet verdiend worden en daar moet de komende jaren gezamenlijk aan gewerkt worden.”
Dit persbericht is uitgebracht namens de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid, Eerlijk Alternatief, Partij voor de Dieren, Trots, LPN en Groep Noordzij.

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.