Jolanda van Leeuwen, kandidaat nummer vijf op de lijst, is 16 jaar werkzaam geweest als wetgevings- en bedrijfsjurist. Vanwege haar belangstelling voor wonen en woonomgeving heeft zij de opleiding tot makelaar gevolgd en is zij lid van de Adviescommissie Wonen Pijnacker-Nootdorp. Haar interesse in de lokale leefomgeving komt tot uiting in haar werkzaamheden als fractielid buiten de raad waar zij zich voornamelijk richt op de dossiers Ruimtelijke Ordening. Tijd om haar aan het woord te laten over de woningmarkt in Pijnacker-Nootdorp: 

“Dit jaar hoop ik de mooie leeftijd van 55 jaar te bereiken. Dan hoor ik officieel bij de groep senioren.

Wordt het dan misschien  tijd om eens na te denken over verhuizen?  Misschien is dat met het oog op de toekomst wel een verstandige beslissing. Het voortbestaan van verzorgingshuizen is immers erg onzeker.  Kan het opplussen van woningen straks nog wel betaald worden? En de kinderen hebben later vast geen tijd voor mantelzorg. Zij moeten immers nog lang en hard werken om de tophypotheek op te brengen. Dan dus maar eens uitkijken naar een levensloopbestendige woning, maar kan ik daarvoor goed terecht in onze mooie gemeente Pijnacker-Nootdorp?

 

Eerlijk Alternatief vindt dat er er in Pijnacker-Nootdorp vooral gebouwd moet worden voor de plaatselijke vraag. Helaas is dat op veel punten niet het geval.  Zo zijn er te weinig betaalbare woningen voor starters.  Wij willen graag dat ‘onze’ jeugd hier kan blijven wonen, ook als zij, met een nog krappe beurs, zelfstandig willen gaan wonen.

 

Maar wij vinden ook dat de ouderen die al hun hele leven in Pijnacker-Nootdorp  hebben gewoond en hier hun kinderen, vrienden en verenigingsleven hebben,  moeten kunnen blijven. En de meeste willen dat ook . Uit een in 2011 door bureau Quintis gedaan onderzoek blijkt dat maar liefst 83% van de senioren in Pijnacker-Nootdorp wil blijven wonen.

De groep senioren zal sterk groeien .  In 2010 ging het nog om 6.000 huishoudens . In 2020 zal het al gaan om 12.000 huishoudens en in 2040 om 18.000!  Alle reden dus om bij de keuze voor woningbouw serieus rekening te houden met deze groep.

Wij maken ons zorgen of dat wel voldoende gebeurd.  De Vinexwijken zijn vooral voorzien van rijtjes grondgebonden/ eengezinswoningen gericht op gezinnen met jonge kinderen waar ook woningzoekenden uit de ons omringende gemeenten een plek hebben gevonden.  Op dit moment zijn de huishoudens van 35 tot 44 jaar in onze gemeente het sterkst vertegenwoordigd.  Juist deze groep zal op langere termijn (vanaf 2030) als enige aanzienlijk afnemen.

 

Naar de woonwensen van senioren is, ook in Pijnacker-Nootdorp, veel onderzoek gedaan. Het is bekend wat nodig is, maar er wordt onvoldoende op ingespeeld.

De groep senioren is enorm divers . Vanaf 55 jaar begint de empty nest-fase, wat weer een hele andere fase is dan de 65-plusfase als de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is. Vanaf 70 jaar begint de gezondheid een belangrijke rol te spelen. Ook het inkomen onder de senioren verschilt sterk. Veel van het inkomen wordt nog verkregen uit arbeid, want 68% van de 55 tot 64-jarigen verrichten nog betaald werk.

 

De senioren zijn kritisch en veeleisend.  Zij stellen eisen aan de toekomstige woning. Het belangrijkste van de woning vindt men de locatie. De senioren wil binnen de huidige gemeente blijven wonen en dan vaak zelfs nog binnen de eigen kern of wijk. Niet alle kernen en wijken zijn echter even geschikt om senioren te huisvesten. Het is daarom van belang om rekening te houden met voorzieningen- en activiteitenniveau binnen verschillende wijken en kernen.

Hoewel het vaak gaat om één- of tweepersoonshuishoudens, wil dat niet zeggen dat de voorkeur voor senioren uitgaat naar een kleine woning. Weinigen geven aan een woning met één slaapkamer te willen. Veruit de meeste senioren willen verhuizen naar en woning met twee slaapkamers of zelfs drie slaapkamers te willen. De senior, anno nu, wil dus een ruime woning.

Uiteraard willen de senioren verhuizen naar een gelijkvloerse woning, maar dat hoeft toch niet altijd een saaie flat te zijn?

Verder vindt de senioren ongeacht welk woningtype men wenst ook de  bergruimte en vooral de buitenruimte erg belangrijk.  Aangegeven wordt dat veel licht op prijs wordt gesteld.

Een flatje met een inpandig klein balkonnetje is dus echt niet wat de senior wil.  Waar blijven de terraswoningen en de patiowoningen?”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.