De Structuurvisie en een aantal toevalligheden zijn aanleiding voor Eerlijk Alternatief om de volgende vragen aan het College van Burgemeester en wethouders te stellen in het Vragenuur van de aankomende besluitvormende vergadering op 6 februari 2014. 

Het herbestemmen van de gronden in Ruijven Zuid van grasland naar bedrijventerrein kwam voor zowel Eerlijk Alternatief als alle ondernemers in Pijnacker-Nootdorp als een complete verrassing. De gronden zijn in handen zijn van projectontwikkelaar, Wavas B.V. van de heren Van Erk uit Bergambacht. 

In het kader van de transparantie zijn de vragen ook hier op de website geplaatst. Eerlijk Alternatief is van mening dat elke vorm van belangenverstrengeling vermeden moet worden. Zowel het bestuur van de gemeente, maar ook partners van de gemeente dienen integer te handelen. 

Of de gemeente een rol heeft gespeeld in de samenwerking om de gronden in Ruijven Zuid wordt nagevraagd via onderstaande vragen. De vragen zullen, indien nodig, aangevuld worden en vrijdag 31 januari 2014 via de griffie gesteld worden aan het college van Pijnacker-Nootdorp.

Heeft u kennis of informatie over de hieronder genoemde bedrijven of heeft u aanvullende vragen, dan horen wij dat graag. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Hanneke van de Gevel via hanneke@eerlijkalternatief.nl of u kunt bellen naar Hanneke via 06-23288014.

Vragen voor Vragenuur tijdens besluitvormende vergadering van donderdag 6 februari 2014:

1.
Klopt het dat Wavas B.V. en daarmee de heren Adriaan en Jos van Erk eigenaar zijn van de gronden in het gebied Ruijven Zuid?

2.
In april 2013 heeft Adriaan van Erk Onroerend Goed B.V. een verzoek ingediend bij het HoogHeemraadschap Delfland om het alternatief afvoertracé Pijnackerse Vaart anders neer te leggen omdat zij voornemens zijn dit gebied te ontwikkelen tot een bedrijventerrein en dit tracé een belemmering zou zijn. HH Delfland wees dit verzoek af, maar gaf aan dat Van Erk een oriënterend gesprek heeft gevoerd met de gemeente. Wanneer en met wie was dit gesprek en wat is er voortgevloeid uit dit gesprek?

3.
Met wie en wanneer zijn er (in)formele gesprekken geweest met Wavas of Van Erk Onroerend Goed B.V., Van Erk Vastgoed B.V., Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V., Adriaan van Erk Werkmaatschappijen B.V., Adriaan van Erk Bouw, Rehorst Bouw of Adriaan van Erk Timmerfabriek en waar gingen deze gesprekken over?

4.
Wanneer werd de gemeente Pijnacker-Nootdorp, en wie van de gemeente, op de hoogte gesteld, en door wie, dat Van Erk voornemens is om een bedrijventerrein te ontwikkelen op gronden van Ruijven Zuid?

5.
Aan welke projecten in het verleden in de gemeente heeft één van de onder punt drie genoemde bedrijven meegewerkt?

6.
Met welke huidige projecten is één van bij punt drie genoemde bedrijven bezig in deze gemeente?

7.
Bij welke toekomstige projecten is één van de onder punt drie genoemde bedrijven betrokken?

8.
Sinds wanneer is er een relatie, van welke aard dan ook, met één van de onder punt drie genoemde bedrijven? 

9.
Kunt u deze relatie omschrijven?

10.
Wie van de gemeente is betrokken bij deze relatie?

11.
Is er een relatie tussen de onder punt drie genoemde bedrijven en de ontwikkelaar Kennemerland Beheer die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van Bedrijventerrein Emerald.

12.
Welke personen waren betrokken bij de onder punt 11 bedoelde gesprekken?

13.
Wie nam het initiatief om de gronden van Ruijven Zuid te herbestemmen tot bedrijventerrein en wanneer was daar voor het eerst sprake van?

14.
Zijn over de herbestemming afspraken gemaakt? En zo ja, welke afspraken zijn er dan precies gemaakt?

15.
Zijn deze afspraken vastgelegd?

16.
Op 6 december 2013 is gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf vanwege omkoping mbt het project Bloemendalerpolder en het witwassen van geld. Wist de gemeente hiervan en zo ja, wie waren hiervan op de hoogte?

17.
Is er door één van de onder punt drie genoemde bedrijven iets aangeboden aan de gemeente of ambtenaren of bestuurders om de bestemming op Ruijven Zuid te wijzigen?

18.
Vindt u dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp zaken moet blijven doen met de bedrijven zoals onder punt drie genoemd?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.