Een raadslid is een volksvertegenwoordiger. Daarom is het belangrijk dat een raadslid altijd goede contacten onderhoudt met inwoners en ondernemers in de samenleving en zich een mening vormt vanuit verschillende invalshoeken. Hierdoor is hij of zij in staat om ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en deze te vertalen in die zaken die inwoners en ondernemers willen en die mogen rekenen op (voldoende) draagvlak. Een raadslid stelt kaders. De raadsleden controleren het college of zij deze doelstellingen uitvoert binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders.

Een van de middelen van raadsleden om deze taken uit te voeren en om meer informatie te verkrijgen is het stellen van vragen, aan ondernemers, inwoners en aan het College. Dit doet Eerlijk Alternatief al jaren en  Eerlijk Alternatief heeft dit dan ook nu weer gedaan.  Deze keer was de aanleiding het voorstel in de Structuurvisie om de bestemming van de gronden op Boezem Oost uit te ruilen tegen die van Ruijven Zuid. Inmiddels is, tot grote vreugde van Eerlijk Alternatief, de uitruil uit de Structuurvisie gehaald.

Eerlijk Alternatief is van mening dat het plaatsen van de vragen over de uitruil van Boezem Oost met Ruijven Zuid op de eigen website meehelpt aan transparantie in de politiek. Om diezelfde reden plaatst Eerlijk Alternatief hier ook de antwoorden van het College. Vragen stellen staat elk raadslid vrij en het debat werd in de raadszaal niet geschuwd. Wel vindt Eerlijk Alternatief het treurig dat de Raad alleen over de vorm en niet over de inhoud van de beantwoording debatteerde en kritiekloos het college volgde.

Hier vindt u de vragen inclusief de beantwoording door het College. Beantwoording_vragen_Eerlijk_alternatief_over_Ruyven_Zuidpolder_6-2-2014.pdf

Eerlijk Alternatief dankt het College voor de  beantwoording en is blij dat, na de indiening van zienswijzen door vele partijen, de uitruil van Boezem Oost naar Ruijven Zuid van de baan is. Het idee had, gezien het geringe draagvlak, de afspraken uit het verleden over de grens van natuur en bedrijvigheid in Ruijven, nooit in de Structuurvisie terecht moeten komen. Wel zorgde de beantwoording van de vragen door het College weer voor nieuwe vragen waar Eerlijk Alternatief nog antwoord op wil. Vooral de genoemde rekenmodellen die samen met de gemeente en Van Erk zijn opgesteld om de uitruil voor beide partijen financieel aantrekkelijk te maken zouden wij graag inzien. Eerlijk Alternatief gaat na het aankomende gesprek met Van Erk over tot het stellen van verdere vragen.

Een meerderheid van de Raad maakte bezwaar tegen het plaatsen van de vragen op de website, de media-aandacht en interpreteerde  de vragen  als suggestief. Het leverde een motie van afkeuring op die niet gesteund werd door Eerlijk Alternatief en de PvdA, maar wel aangenomen werd. Deze motie heeft verder geen juridische consequenties en is,  zoals de PvdA dan ook terecht stelde, overbodig.

Eerlijk Alternatief betreurt de commotie die ontstaan is naar aanleiding van haar vragen over de uitruil van Boezem Oost en Ruijven Zuid. Zij heeft deze vragen in alle oprechtheid gesteld vanuit haar controlerende taak als gekozen volksvertegenwoordiger binnen de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Het is nooit de bedoeling van Eerlijk Alternatief geweest om op voorhand onoorbare praktijken te suggereren of om mensen en/of bedrijven te schaden. 

Zoals eerder is toegelicht is Eerlijk Alternatief van mening dat er beter geluisterd kan worden naar de eigen ondernemers om bedrijventerreinen te ontwikkelen dan naar projectontwikkelaars die vanuit een winstoogmerk handelen. We wensen de gemeente, samen met ondernemers uit heel Nederland veel succes bij het ontwikkelen van Boezem Oost en Heron.

Indien u zelf agendapunt 8, Vragenuur, van de besluitvormende raadsvergadering en het hieruit voortvloeiend debat, wilt terugzien dan kan dat hier. Wilt u van gedachten wisselen met Eerlijk Alternatief over dit onderwerp, u kunt natuurlijk contact met Hanneke van de Gevel opnemen. Via mail of telefoon.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.