Ons commissielid Jolanda van Leeuwen kan binnenkort promoveren op het onder werp Dakopbouwen. Aanleiding was de uitspraak van de Raad van State dat de gemeente het eerder genomen besluit, dat de bewoners aan de Tijdemanhove geen dakopbouw mogen plaatsen, nog maar eens goed moest worden onderbouwd.

Het college had er ook diep over nagedacht en zag nu mogelijkheden om via een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Emerald een aantal bewoners toch de mogelijkheid van een dakopbouw te bieden. Dit tot grote ontsteltenis van de bewoners aan de Witmolen die dachten dat alles in kannen en kruiken was. Jolanda verdiepte zich in de standpunten van alle partijen en kwam tot een volgend betoog:

“Als Raad willen wij niet tussen twee vuren inzitten en moeten kiezen. Voor rechtspraak hebben wij rechters en geen gemeentebesturen. Aan ons is het om kaders te stellen en beleid te ontwikkelen.

Op het gebied van de Ruimtelijke ordening moeten wij ons laten leiden door de vraag of de openbare ruimte op een goede manier wordt ingevuld. Hierbij geldt in eerste instantie het algemeen belang.

Het oordeel hoe de openbare ruimte eruit moet zien verschilt naar plaats en tijd. De keuze is niet statisch, maar zal zich altijd ontwikkelen.

In de literatuur, wetgeving en jurisprudentie zien we dat er steeds meer ruimte komt voor wijzigingen aan de bestaande woning. Dit geldt nog meer in een sterk verstedelijkt gebied als het onze. De Raad van State heeft in andere gevallen uitgesproken dat er geen recht op blijvend vrij uitzicht of het behoud van aanwezige zonlichttoetreding en privacy bestaat.

We kunnen niet om deze tendens heen, ook al zouden wij dat misschien als prive-persoon liever anders zien.

Voor ons is dat een overweging geweest om voor de Tijdemanhove in principe een gedeeltelijk derde bouwlaag, of zo u wilt een dakopbouw toe te staan. Dit wordt dan ook zo vastgelegd in het bestemmingsplan. Er zou alléén besloten moeten worden om het te beperken tot 2 bouwlagen als dit uit ruimtelijke overwegingen nodig is. Hiervan is ons niets gebleken. Binnen een nieuwbouwwijk als Emerald zijn eengezinshuizen met drie lagen de norm.

Voor het verkrijgen van die dakopbouw moet je wel een omgevingsvergunning aanvragen. Op dat moment vindt een aantal toetsen plaats of die dakopbouw ook in dat individuele geval kan.

Natuurlijk bouwkundige toetsen, toetsing aan de welstandseisen, maar ook aan de vraag of de dakopbouw niet teveel hinder toebrengt aan de buren.

Dit toetsingskader wordt nu al toegepast via de Nota Dakopbouwen. In die nota staat namelijk dat de aanvrager van een vergunning een bezonningsstudie moet aanleveren. Als blijkt dat er sprake is van meer dan 30 procent extra schaduwwerking bij de buren, dan wordt de vergunning niet gegeven. Dan dus geen dakopbouw, of je moet het ontwerp zo aanpassen dat het weer binnen die 30 procent extra schaduwwerking blijft.

Die grens van 30 procent schaduwwerking is niet toevallig maar met opzet gekozen omdat hiermee binnen de norm van het ‘normaal maatschappelijke risico’ wordt gebleven en er dus geen sprake zou zijn van planschade.

Toegegeven, het element privacy wordt hierbij niet meegenomen. Privacy is heel subjectief en lijkt niet goed te vatten in ruimtelijke ordeningsplannen als deze. We wonen nu eenmaal dicht op elkaar en hebben last van elkaar.

Ons voorstel betekent dus:

– de bewoners van de Tijdemanshove krijgen de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor een dakopbouw;

– de bewoners aan de Witmolen hebben de zekerheid dat hiervoor geen vergunning wordt afgegeven als er sprake is van meer dan 30% extra schaduwwerking waardoor er met hun belangen rekening wordt gehouden;

– voor iedereen die een dakopbouw wil, gelden dezelfde regels;

– er hoeft geen planschaderisico overeenkomst te worden gesloten waar de Raad bij eerdere behandeling zo op tegen was.

Wij vragen u steun voor ons voorstel. De beide partijen hebben wij gesproken en zouden er tevreden mee zijn.

Als u eerder een andere mening was toegedaan moet u maar bedenken: iemand die nooit van gedachte is veranderd, heeft nooit iets bijgeleerd”, aldus uitgesproken in de raadsvergadering van 30 oktober die hier nog terug te zien is.

Wethouder Van Staalduine durfde echter niet mee te gaan in de doordachte plannen van Jolanda. Hij was te bang voor hoge planschadeclaims voor rekening van de gemeente. Toch stemde de Raad unaniem in met zijn plan voor de afwijkingsbevoegdheid, daarmee de weg vrijmakend voor de bewoners aan de Tijdemanhove om aan de slag te gaan.

Jolanda van Leeuwen is zich alvast aan het verdiepen hoe de nota Dakopbouwen, die weer besproken gaat worden, te wijzigen is zodat bewoners niet meer zo fel tegenover elkaar hoeven komen te staan als de afgelopen jaren in Delfgauw. Er is behoefte aan eenduidige en eenvoudige regels voor iedereen die een dakopbouw wenst.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.