Francine Horn was woordvoerder tijdens de oordeelvormende vergadering van 13 november. Op de agenda stonden diverse verordeningen vanuit het Sociaal Domein waar donderdag 27 een besluit over genomen moet worden. Een besluit dat niet lichtvaardig genomen mag worden. Dit is ook de reden waarom Eerlijk Alternatief deze week het meldpunt Zorg om Zorg heeft gelanceerd. Dat vindt u hier. Hieronder leest u hoe Francine de standpunten rondom de verordeningen heeft verwoordt:

“Eerlijk Alternatief wil beginnen met het uitspreken van de complimenten voor alle ambtenaren die binnen een vreselijk korte tijd zoveel in gereedheid hebben gebracht voor de drie transities. Er is veel en goed werk verzet.  In die korte tijd wringt ook meteen de schoen. Er moest zoveel gebeuren en er ligt nu zoveel, dat het nu nog niet helemaal te overzien is of we de goede keuzes hebben gemaakt. Hoe zullen sommige voorstellen uitpakken, wat voor effecten zullen onze keuzes op onze zorgvragende inwoners en hun dagelijks leven hebben. Onze inwoners hebben zorgen om de zorg. Effecten zullen er zijn, maar hoe groot zijn deze effecten en vinden we ze acceptabel of niet.

Daarnaast, we hebben het over zaken die naar de gemeente overkomen die de gemeente per zorgvragend persoon soms wel tussen de 50 en 80.000 euro kunnen kosten. Grotere financiële risico’s dan die we tot nu toe in de WMO kenden.

Eerlijk Alternatief wil daarom graag zo snel mogelijk een evaluatie moment hoe alle nieuwe regelingen uitpakken, zowel voor de zorgvragers als voor de gemeentelijke financiën. Ons voorstel is voor de zomer een korte terugblik te krijgen over de eerste maanden en na het zomerreces een diepgaandere evaluatie over het eerste half jaar.  (aanvullend: De wethouder zegt tijdens deze vergadering op 13 november een evaluatie toe, maar kan nog niet aangeven wanneer deze plaats zal vinden. Eerlijk Alternatief zal dit kritisch blijven volgen!)

Wij hebben een half jaar geleden ons rapport over een hulpmiddelendepot ingediend bij de toenmalige wethouder. Een combinatie van ontzorgen, participatie en kostenbesparing. Wij vinden daar niets over terug. We overwegen een motie op 27 november over dit onderwerp. Dan iets verder de diepte in.

De toegang

Volgens Eerlijk Alternatief moet er een mogelijkheid zijn om een second opinion te krijgen na het proces van gesprek met de gemeente over toe- of afwijzing van een bepaalde vorm van zorg. Indien dit niet mogelijk is, overweegt Eerlijk Alternatief hier een motie over in te dienen. (aanvullend: De wethouder geeft in de vergadering van 13 november aan dat inwoners altijd in beroep kunnen gaan tegen een afgegeven zorgbeschikking. Volgens Eerlijk Alternatief is dit niet hetzelfde als een second opinion, maar wij kunnen ermee akkoord gaan dat wij in de evaluatie volgend jaar kijken of de functie die een second opinion heeft, gerealiseerd wordt door deze beroepsmogelijkheid.)

Het Persoonsgebonden Budget

Eerlijk Alternatief vindt het PGB een prachtig instrument. Echter, wij vinden dat er meer maatregelen moeten komen om misbruik te voorkomen. Iedereen kent de verhalen dat opa en oma betaald worden voor logeerpartijen en vervolgens de hele familie van dit geld ver op vakantie gaat. Ook zijn wij niet voor salarisvervanging voor ouders die stoppen met werken. Alleen een vergoeding voor deze groep als ze handelingen met hun kind doen die anders een professional zou moeten doen. Verder willen wij een goede verantwoording van de bestedingen door de PGB-houders. Met deze maatregelen houden we het PGB beschikbaar voor diegenen die het echt nodig hebben. Wij dienen een 27 november waarschijnlijk motie in om deze strakkere regels te waarborgen.

De mantelzorg

Als je met mantelzorgers praat, blijkt het enige wat zij echt graag zouden willen, om eens een keertje geen mantelzorger te zijn. Even een middagje niet, of een paar dagen of een week op vakantie om even bij te tanken. In het voorstel staat echter alleen maar die halve dag en geen mogelijkheid tot langere respijt, zoals dat heet. Dat moet mogelijk zijn, indien nodig met bijbetaling. (aanvullend: De wethouder geeft in de vergadering van 13 november aan dat dit mogelijk zal zijn, dat men meerdere dagdelen daarvoor kan opsparen. Eerlijk Alternatief is daar blij mee.)

Jeugdzorg

Dan Jeugdzorg, ook een behoorlijk nieuw terrein voor de gemeente. Eerlijk Alternatief heeft al in 2012 een rapport uitgebracht omtrent Jeugdzorg, Kritisch voor Kinderen, wat binnen Haaglanden en in de Tweede Kamer besproken is. Een aantal zaken daaruit zijn nog steeds actueel.

Eerlijk Alternatief zag in 2012 al een stevigere taak voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, bij zaken als budgetadvies en schuldhulpverlening. Want wat bleek, veel jongeren die gedurende langere tijd in een residentiële setting hebben verbleven, zijn gewend dat veel zaken voor hen geregeld worden. Zij lopen hierdoor makkelijk schulden op. Eerlijk Alternatief is van mening dat een jongere dan wel meerderjarig is, maar nog niet volwassen,  nog vaak tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Eerlijk Alternatief vindt dat er aangestuurd moet kunnen worden op voorkoming van schulden. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Bij het genieten van residentiële zorg moet er een convenant zijn, dat de regie van de financiële huishouding van een jongere bij de hulpverlenende instantie komt.

Ook op scholen zou er veel meer aandacht voor schuldproblematiek onder jongeren moeten zijn. Hier ziet Eerlijk Alternatief ook een taak voor het CJG. Dit is ook conform een aanbeveling van de Algemene Rekenkamer, dat de CJG’s de verbintenis tussen onderwijs en zorg moeten bewerkstelligen.

Heel concreet is het vanuit de verordening niet duidelijk wie welke zorg gaat krijgen. Alle mogelijkheden staan wel genoemd, maar wat voor wie? Gelijke gevallen moeten gelijke zorg krijgen. Bij het toewijzen van soorten Jeugdzorg lijkt het Eerlijk Alternatief een goed idee om specialisten in te huren. Psychiaters of psychologen van de GGZ bijvoorbeeld zijn niet in dienst bij de gemeente en dat moeten we ook niet willen.

Tot slot over Jeugdzorg, wij hopen zo snel mogelijk de door de wethouder eerder aan ons toegezegde overzichten over wachttijden te ontvangen. Niets is zo erg als een kind dat hulp nodig heeft en het niet krijgt. Wij moeten daar met z’n allen kritisch op blijven.

Als laatste de participatieverordeningen. Dat ziet er allemaal goed uit. We leven echter in een moeilijke tijd wat betreft de werkloosheid, niet alleen laag opgeleiden zijn werkloos, maar ook hoogopgeleiden. Daarnaast vallen er met de bezuinigingen steeds meer maatschappelijke taken tussen wal en schip. Derhalve wil Eerlijk Alternatief een zwaarder verplichtende tegenprestatie. Je krijgt iets van de samenleving, namelijk geld en je doet daar iets voor terug. Als het dan ook nog helpt in het opdoen van werkervaring of sneller naar een baan leidt, is dat mooi meegenomen.  

Afrondend, een lang stuk, maar er komt zoals in het begin al gezegd, heel veel op ons af wat mensen raakt en waar onze inwoners zorgen over hebben!”

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.