“Wel of geen kernvastgoed van de gemeente”, dat was de hamvraag die gesteld werd in de beeldvormende raadsvergadering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp afgelopen donderdag. Welk gebouw gaat in de toekomst nog wel beheerd en onderhouden worden door de gemeente of moeten de gebruikers zelf op gaan draaien voor de vaak torenhoge exploitatiekosten. Zwembad De Viergang kan nu al moeilijk het hoofd boven water houden met alle concurrentie in de buurt. Alle aanwezige gebruikers van gemeentelijke accommodaties vroegen meer tijd om de consequenties van de voorgestelde bezuiniging van acht miljoen op gemeentelijk vastgoed te kunnen overzien.

De discussie spitste zich toe op de scholen, de cultuurinstellingen en het zwembad. De scholen willen niet verdeeld over meerdere locaties komen te zitten. De Casaschool omdat ze stante pede weg moeten aan de Ru Parésingel in Klapwijk en de Beatrixschool omdat de noodlokalen in hartje Pijnacker van de wethouder Onderwijs plat moeten. Dit ondanks dat de Beatrixschool kan aantonen dat de lokalen nog zeker tien jaar meekunnen.

Eén locatie

Reinoud de Vries (Octant) nam het op voor alle scholen met de opmerking dat elke school recht heeft op één locatie: “Verschillende aanvangstijden per locatie, hoge personeelskosten en meer voorzieningen, het is onwerkbaar.”

Kees Hermse van Skippy/Pepijn heeft ogenschijnlijk de sleutel in handen om met het schuiven van ruimtes in accommodaties een hoop ellende te kunnen voorkomen, maar ook voor hem is cruciaal dat er eerst eens een visie ontwikkeld moet gaan worden voor gemeentelijk vastgoed in combinatie met maatschappelijke behoeftes aan onderwijs en zorg voor onze kinderen.

Meer tijd

Acht partijen; VVD, PvdA, GBPN, PvdD, GroenLinks, Liberaal Lokaal, Trots en de aanwezige zeven insprekers konden zich allemaal vinden in het ordevoorstel gedaan door Manuela Bijl van Eerlijk Alternatief om nog maar eens goed na te gaan denken over dit accommodatieplan van de wethouders Van Staalduine en Van Egmond en het voorlopig van de raadsagenda af te halen. Manuela Bijl vroeg meer tijd, meer financiële informatie en inspraak van de gebruikers die veelal niet weten wat hen nu met dit voorstel boven het hoofd hangt.

Te snel

Het plan lijkt te snel op de agenda gezet te zijn om de toegezegde afspraak van het gemeentebestuur waar te kunnen maken. Volgens wethouder Van Egmond moet de Casaschool voor 1 januari 2015 weg zijn aan de Ru Parésingel. De acht partijen zijn van mening dat de in het accommodatieplan opgenomen forse bezuinigingsslag van rond de acht miljoen op het gemeentelijk vastgoed eerst goed besproken moet worden met de gebruikers met voldoende kennis van de financiële consequenties die dit gaat hebben voor iedereen. De voorgestelde besluiten om bepaalde accommodaties niet meer te zien als kernvastgoed mogen niet overhaast genomen worden.

(op de foto een door de leerlingen van de casaschool zelfgebakken cakeje dat zij raadsleden aanboden om daarmee hun zaak te bepleiten)

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.