Hoewel er meerdere redenen zijn om te kiezen voor Eerlijk Alternatief willen we u graag wijzen op de sterke vertegenwoordiging van zorgmedewerkers bij Eerlijk Alternatief; allereerst de huidige fractieleden, Hanneke van de Gevel en Francine Horn, maar ook Ben Glaser (nummer 4) en Erik Bevaart (nummer19) werken in de zorg. Daarbij komt dat Francine Horn (nummer 2) daarnaast van huis uit econoom en Jolanda van Leeuwen (nummer 5) bedrijfsjurist is. Het is buitengewoon onverstandig te stemmen op een partij die geen specialisten heeft op gebied van zorg. Dat zal u hieronder duidelijk worden.

Zorg als grootste uitgavenpost in de begroting

Dat het onderwerp zorg juist bij deze gemeenteraadsverkiezing zo belangrijk is, wordt algemeen erkend. De op komst zijnde taken van de overheid, die overgeheveld worden naar de gemeente, is een enorm grote operatie. Een proces dat deskundig ondersteund moet worden. Niet alleen in kwalitatieve zin (wordt er na 1-1-2015 nog wel goede zorg geboden?), maar ook zal er op financieel terrein zorgexpertise moeten zijn.

Een raming volgens prof. Telgen: “Door de decentralisatie wordt de grootste taak van de gemeenten het regelen van het sociale domein. Nu geeft een gemiddelde gemeente ongeveer 1000 euro per inwoner per jaar uit aan van alles en nog wat. Riolering, straatlantaarns, wegen, noem het maar op. Een klein deel, zeg 100 euro, besteedt de gemeente aan sociale zaken als huishoudelijke hulp of schuldhulpverlening. Door de decentralisatie komt er straks aan uitgaven 1000 euro per inwoner bij. Dat betekent dat dan 1100 euro, meer dan de helft van het budget, bestemd is voor het sociale domein”. Met 51.000 inwoners zou dit in Pijnacker-Nootdorp dus mogelijk om 56 miljoen euro gaan.

Zorg is een Zekerheid

In mei horen we welk bedrag aan onze gemeente toegekend gaat worden. We weten dat de zorgtaken moeten worden uitgevoerd tegen aanzienlijk lagere bedragen dan nu het geval is. Er moet immers overal bezuinigd worden, maar de zorg krijgt wel erg grote klappen. Hoe bewaken we kwaliteit terwijl kwantiteit ook gegarandeerd moet worden? We mogen niet uitsluiten dat er de komende jaren op allerlei terreinen een groter beroep gedaan gaat worden op een vorm van zorg. Natuurlijk zal er goed gekeken moeten worden naar wat de eigen kracht binnen het eigen netwerk is, maar er zal altijd een vangnet nodig zijn. ‘Zorg is een Zekerheid’ is niet voor niets een speerpunt van Eerlijk Alternatief: Lees hier hoe het ouderendebat over dit onderwerp verliep. 

Juist daarom bepleit Eerlijk Alternatief ‘geen asfalt, maar zorg’. Een Noordelijke Randweg door het Balijbos vinden wij overbodig. Dit geld kan veel beter besteed worden aan bijvoorbeeld sport, cultuur en natuurlijk zorg.

 

Besparingen

Eerlijk Alternatief heeft vaker besparingen bepleit, ook op zorg. We wijzen u nog op twee besparende ideeën van onze hand uit resp. juli 2013 en maart 2014, zie onze voorstellen over jeugdzorg en ons hulpmiddelendepot.

Van andere partijen hebben wij niet dergelijke initiatieven gezien. Allemaal hebben ze wel het beste voor met ouderen, gehandicapten en jeugd, maar ja, hoe er dan binnen de zorg bezuinigd moet worden? Nee, dat antwoord blijven die partijen schuldig. Verder willen we u er graag op wijzen dat Eerlijk Alternatief in 2012 geheel gratis (!) het jeugdzorgrapport Kritisch voor Kinderen heeft uitgebracht. Hierin werd duidelijk dat in tegenstelling tot beweringen van zowel zorgaanbieder als de geldverstrekker, het Stadsgewest Haaglanden, er wel degelijk wachtlijsten binnen de jeugdzorg waren, zie ‘het gelijk van Eerlijk Alternatief. Ook bleken er ongeveer 250 medewerkers binnen de grootste zorgaanbieder van jeugdzorg in onze regio niet te beschikken over een VOG, een verklaring omtrent goed gedrag dus. Even een kritische blik in het belang van kwetsbare kinderen, dat werd overigens door meerdere raadsleden uit omringende gemeenten ook zeer gewaardeerd. Kortom, zorg is in goede handen bij Eerlijk Alternatief met expertise op meerdere takken en ook nog eens economisch onderbouwd…

Erik Bevaart, Lijst 8, nummer 19.

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.