Sinds 2002 zijn de lokale partijen de grootste van Nederland. Ook in onze gemeente is dit momenteel zo. Als je de zetels van Gemeentebelangen (3), LPN (2) en Eerlijk Alternatief (2) optelt, kom je uit op 7 en dat is eentje meer dan de grootste partij in Pijnacker-Nootdorp, de VVD, die er immers nu 6 heeft. In de regio is Westland opvallend, waar twee lokale partijen zelfs deel uitmaken van het college.

De onafhankelijke lokale partijen, zoals Eerlijk Alternatief, gaan een belangrijke rol vervullen op 19 maart met de gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer heeft ook alle reden om teleurgesteld te zijn in de grote landelijke partijen, waar valse beloftes regelmatig voorbij gekomen zijn en vermoedelijk ook blijven komen.

Ik las dat lokale politieke partijen veel nuttiger zijn dan nog steeds wordt aangenomen. “Wie ze vereenzelvigt met populisme, instabiliteit en dorpsheid vergist zich”, aldus Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. “Er wordt vaak te negatief gedacht over de rol die lokale partijen spelen en dat terwijl zij juist een goede rol kunnen vervullen. Ten onrechte bestaat bijvoorbeeld het beeld dat lokale partijen vooral populistisch zijn. Er zijn echter genoeg voorbeelden van gemeentelijke groeperingen die dwars door de links-rechts tegenstellingen zijn ontstaan en waarin leden van gevestigde landelijke partijen actief zijn”, zo stelt Boogers.

Eerlijk Alternatief is zo’n voorbeeld, met een voormalig PvdA en VVD-raadslid. Ja, voortschrijdend inzicht. Hulde aan Hanneke en Francine!

Deze verkiezingen doen er elf partijen mee in Pijnacker-Nootdorp. Aanvankelijk zelfs twaalf, maar Artikel 50 is afgehaakt. Persoonlijk ben ik van mening dat Artikel 50 ook niet thuis hoort op de gemeentelijke verkiezingen. Zo’n ‘one-issue’ thema moet in de Tweede Kamer gehoord en gewogen worden, niet zo zeer lokaal.

Twee van die elf partijen zijn niet vertegenwoordigd in de huidige raad, nl Trots en Partij van de Dieren. Hun verkiezingsprogramma heb ik nog niet op hun website aangetroffen. Ik wens de lijsttrekkers van alle partijen, dus ook de nieuwe, veel succes met hun campagne.

Per 1 januari 2014 kent Nederland 403 gemeenten. De daling van het aantal gemeenten is al jaren gaande. Drie decennia geleden bestond Nederland nog uit 774 gemeenten. Ja, vele plaatsen uit onze regio zijn immers gefuseerd en heus niet alleen Lansingerland of Westland. Op 1 juli bestaat onze fraaie gemeente 12,5 jaar. We hebben dan net een nieuw college en ook een nieuwe burgemeester. Eerst maar eens zorgen voor een nieuwe gemeenteraad waar de lokale en niet de landelijke thema’s de hoofdmoot zouden moeten vormen.

Als er nu alom in den lande melding wordt gemaakt van de gevaren van de gebrekkige controle op regionale samenwerkingsverbanden (zie ook het recente VNG-magazine), valt niet de ontkennen dat Eerlijk Alternatief hier al jaren voor waarschuwt, o.a. op gebied van jeugdzorg, de brandweer, de GGD en Avalex. Ook raadsleden uit o.a. Delft, Den Haag, Westland en Leidschendam-Voorburg hebben aangegeven deze voortrekkersrol van Eerlijk Alternatief op prijs te stellen.

Eerlijk Alternatief laat verder zien dat er anno 2014 verantwoord bezuinigd kan en moet worden en heeft hier eerdere columns over geschreven. Geen verkiezingsbeloftes die niet waargemaakt kunnen worden, geen mooie praatjes dus. Dat getuigt ook van verantwoordelijkheidsbesef en realisme.

 
Met vriendelijke groet,
Erik Bevaart, nummer 19 op Lijst 8
06 – 1225 0225 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.