De poster van Eerlijk Alternatief, lijst 8, heeft als onderschrift Eerlijk en Lokaal. Dat klopt ook zonder enige twijfel; er had echter ook bij kunnen staan: Onafhankelijk en Laagdrempelig of bijvoorbeeld Transparant en Doortastend.

Want wat maakt nu Eerlijk Alternatief anders dan de andere politieke partijen? 

Het is zeker die mix van bovengenoemde kwalificaties, maar ook zich niet te willen labelen aan ‘rechts’ of ‘links’. Eerlijk Alternatief vindt iets anders belangrijk, nl. zeg wat je doet en doe wat je zegt.

De landelijke politiek, zowel ‘rechts’ als ‘links’ heeft maling aan het nakomen van beloftes, dat is iedereen wel duidelijk. Evenzo dat soms politici over het gehele land het imago schaden van de volksvertegenwoordiging en bestuur, iets dat helaas ook in onze gemeente afgelopen jaren aan de orde was.

Hoewel de politieke termen ‘links’ en ‘rechts’ nog volop gebruikt worden, zijn deze termen vandaag de dag niet meer zo beladen als bijvoorbeeld in de jaren 70 toen Joop den Uyl, Dries van Agt en Hans Wiegel op het scherpst van de snede debatteerden. Het debat is wel harder geworden in de toon (met name door Geert Wilders), maar inhoudelijk zijn de oorspronkelijke verschillen juist kleiner geworden. Geen partij die tegen een vorm van inkomensnivellering is. Het draagkrachtbeginsel wordt evenals het profijtbeginsel zowel door links als rechts omarmd. Ja, er zullen accentverschillen zijn, maar het is zeker niet zo dat alleen links het draagkrachtbeginsel voor staat en rechts alleen het profijtbeginsel.

Als ‘links’ voor progressief (vooruitstrevend) staat en ‘rechts’ voor conservatief (behoudend), moet ik toch denken aan het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Uiteenlopende partijen als de linkse SP en de rechtse PVV waren tegen.

Als links en rechts gemakkelijker kunnen samenwerken, zou dit kabinet meer vertrouwen moeten hebben van de bevolking. Dat heeft het echter niet en de peilingen spreken dit duidelijk uit. Gold het ‘poldermodel’ jarenlang als een internationaal erkende Nederlandse kwaliteit, nu is er steeds meer kritiek op. Het sociaal akkoord kwam in het najaar ook weer onder druk te staan.

Als je dit vertaalt naar lokaal niveau dan zie je dat de plaatselijke coalitie aanvankelijk kon rekenen op een breed draagvlak, een forse meerderheid in de democratie (22 zetels coalitie tegenover 7 oppositie). Dat er breuken optraden door onder andere het vertrek van GroenLinks-wethouder Van der Jagt en PvdA-wethouder Oudhof zal de bevolking niet ontgaan zijn. Zo ook dat de huidige GroenLinks-wethouder Van Alphen in zijn voorstel over bezuinigingen op cultuur het advies van het Cultuur Platform compleet genegeerd heeft. Deze gang van zaken heeft politieke gevolgen gekregen. Zo is de PvdA uit de coalitie getreden en is Francine Horn overgestapt van de VVD naar Eerlijk Alternatief. 

Gaandeweg kent de coalitie nog 18 zetels en heeft de oppositie nu 11 zetels.

VVD-stemmers en Groen Links-stemmers zullen vast niet altijd met plezier terugkijken op de samenwerking van hun lijsttrekkers.

De afgelopen periode heeft Eerlijk Alternatief middels een paar honderd columns en vele initiatieven duidelijk kunnen maken waar zij voor staat, hoe zij politiek wil bedrijven en wat zij hierin belangrijk acht: wees kritisch, onderbouw de kritiek, zorg voor een alternatief en biedt aan samen te werken. Dat is wel zo eerlijk!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.