Eerlijk Alternatief is tegen achterkamertjespolitiek, laat dat duidelijk zijn. 

Het grappige is dat alle partijen wel ’tegen’ lijken en termen als openheid en transparantie hoog in het vaandel hebben staan. Waar liggen dan de verschillen? Wel, in interpretatie en praktijk. Allereerst moet dan duidelijk zijn: wat is nu ‘achterkamertjespolitiek’? Volgens Van Dale is de betekenis: 

“politiek waarbij zaken in het geheim worden geregeld voor het parlement zich erover kan uitspreken”

Bij wikipedia komen we uit op het volgende: 
“Achterkamertjespolitiek is politieke besluitvorming buiten de geëigende, openbare kanalen. De uitdrukking stamt uit de jaren 80 van de 20e eeuw. Meestal verwijst de term naar politieke beslissingen, waarvan bij voorbaat al vaststaat of ze wel of niet door het parlement zullen worden aangenomen, doordat partijen, meestal de regeringscoalitie, vooraf al een niet-openbaar overleg hebben gevoerd. Er wordt dan nog wel een debat over een dergelijk agendapunt gehouden, maar door het vooroverleg staat de uitkomst al vast en is het debat meer een schijnvertoning.”

De term wordt overigens zowel binnen als buiten het parlement gehanteerd.

Met de affaire Plasterk werd duidelijk dat er in de Tweede Kamer een commissie ‘Stiekem’ is, waarin informatie, betrekking hebbend op geheime zaken zoals de inlichtingendiensten, besproken wordt. Er lijkt dan volop begrip voor het niet in openbaarheid bespreken van uiterst belangrijke zaken. Als je wat zegt, moet het natuurlijk wel kloppen. Plasterk heeft hierin fouten gemaakt. Dit is echter niet de strekking van ‘achterkamertjespolitiek’ omdat alle partijen wel gelijkmatig op de hoogte gehouden worden, dus ook oppositiepartijen, en er vragen over kunnen stellen.

Bij benoemingen van belangrijke functies treedt vaak geheimhoudingsplicht op. Soms begrijpelijk. Landelijk werden er wel vraagtekens geplaatst bij de benoeming van Piet-Hein Donner als vicevoorzitter van de Raad van State (per 1-1-2012). Bij benoemingen van burgemeesters worden de sollicitanten niet in openbaarheid besproken. Hier ligt dus ook privacy aan ten grondslag. 

Waar de term ‘achterkamertjespolitiek’ een minder prettige lading krijgt, is als ‘achter de schermen’ door het ‘old-boys-network’, het ‘ons-kent-ons’-principe of ‘uitruilen’ een grote rol blijkt te spelen. Niet de argumenten om voor of juist tegen een voorstel te zijn spelen de hoofdrol, maar ‘andere belangen’, namelijk persoonlijk of qua partij, bepalen het uiteindelijke stemgedrag. Het dualisme beoogt een optimaal gescheiden rol van bestuur en controle hierop, maar coalitieafspraken en fractiediscipline maken in de praktijk de wet broos.

Op gemeentelijk niveau is het van groot belang dat zaken zich niet in de achterkamertjes afspelen. Waarom? De gemeenteraad bestaat uit leden die dit als nevenfunctie doen (slechts bij de grote steden is raadslid een fulltime functie). Er is dan vroegtijdig behoefte aan juiste informatie op het gewenste tijdstip. 

In Pijnacker-Nootdorp pleit Eerlijk Alternatief ervoor om zoveel mogelijk zaken in de openbaarheid te bespreken, want dan pas kunnen alle voors en tegens goed afgewogen worden. In de zogeheten, op 6 februari ingediende, motie van afkeuring geven de partijen aanbeveling om vertrouwelijk de zaken te behandelen. Als oppositiepartij met twee zetels is de kans groot dat je weggeblazen wordt; je mag toch niets naar buiten brengen. Ook nu tijdens een reguliere raadsvergadering is het voor een oppositiepartij als Eerlijk Alternatief moeilijk om steun te krijgen voor een ingediende motie, maar het werk als toetsend en controlerend raadslid kan niet genegeerd worden in de openbaarheid vanwege onder andere de aanwezigheid van de pers.

Desnoods als een onhandige klokkenluider, maar wel met een doel. Daarom is Eerlijk Alternatief zeer open in hoe zij politiek bedrijft en waar zij voor staat en zijn er sinds de vorige campagne minstens 400 artikelen op de website gepubliceerd. Hier zie je ook dat Eerlijk Alternatief misstanden aan de kaak stelt en buiten die kritiek ook alternatieven aandraagt! Inwoners en pers kunnen zich hier goed laten informeren en niet alleen in verkiezingstijd…

Met vriendelijke groet,
Erik Bevaart (lijst 8 nummer 19)

 

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.