Op vrijdag 7 maar zal de starthandeling worden verricht voor de aanleg van de Oostelijke Randweg in Pijnacker.   Deze randweg moet in 2017 klaar zijn.  De aanleg is nodig om  het tuinbouwgebied FES Oostland, het bedrijventerrein De Boezem en de nieuwe woonwijk Ackerswoude beter te ontsluiten.  Door de randweg wordt er een directe aansluiting op de N470 gemaakt. Dat is een goede zaak.Maar de aanleg van deze nieuwe weg vindt plaats over het grondgebied van een flink aantal ondernemers.  Deze ondernemers weten dat hun grond nodig is voor de aanleg, maar voor velen houdt hiermee op dit moment de zekerheid op.

Het college, of eigenlijk een door het college ingehuurde bureau, voert met die grondeigenaren onderhandelingen om tot verkoop van de grond aan de Gemeente te komen. Dit wordt ‘minnelijke verwerving’ genoemd. Uitgangspunt hierbij is dat op basis van vrijwilligheid overeenstemming wordt bereikt. Het belangrijkste hierbij is natuurlijk de afspraak over de schadeloosstelling.

Als de gemeente er samen met de ondernemers niet uitkomt kan een onteigeningsprocedure worden opgestart. Dan zal uiteindelijk de rechter de onteigening uitspreken en de hoogte van de schadeloosstelling vaststellen.

Natuurlijk is het veel beter om er samen, in goed overleg, uit te komen. Maar zoals bij elke onderhandeling, is goede communicatie hierbij het sleutelwoord. De betrokken partijen moeten elkaar als gelijkwaardige gesprekspartners zien en elkaar serieus nemen. En dit is lastig, voor de grondeigenaren is het voeren van onderhandelingen en het maken van taxaties geen dagelijkse kost, terwijl zo’n bureau daarin gespecialiseerd is.

Ons bereikte via de Klankbordgroep Oostelijke randweg het bericht dat de betrokken ondernemers helemaal niet tevreden waren over hoe de onderhandelingen verlopen. De gesprekken verlopen op een onaangename toon en er gaat maanden overheen voordat er weer eens een reactie komt van de gemeente.

Dit is erg vervelend. De mensen willen weten of en hoe lang zij door kunnen gaan met hun bedrijf. Moeten zij nog inzaaien of gaat de oogst er niet meer komen? Het is voor velen niet alleen hun broodwinning maar ook een levenswerk waar zij zich – met het hele gezin- met hart en ziel voor inzetten.

Toen het voornemen om de onteigeningsprocedure voor te bereiden op de agenda van de raadsvergadering kwam, diende Eerlijk Alternatief een motie in. Deze motie gaf het college de opdracht om op korte termijn (2 weken) weer met elkaar te gaan praten en om ook eens te kijken of het bureau zijn werk wel goed deed.

Wie kan daar op tegen zijn? Nou, zowel de wethouder als de rest van de raad.

De reden hiervoor was dat het uitvoering betrof en dat het voeren van de onderhandelingen een bevoegdheid van het college was. Met andere woorden: ‘Waar bemoeit Eerlijk Alternatief zich mee? Wethouder José van Egmond (CDA) ontraadde de motie.

Nou vinden wij dat we op dat moment gewoon ons werk als raadslid doen. Eigenlijk vindt de gemeente dit ook, want kijk maar eens op de site van de gemeente. Daar staat immers bij het kopje ‘Wat doet de gemeenteraad: ;- de gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering:. Nou daar krijg je dus mooi geen kans toe zo.

Bovendien vond de wethouder dat zij niet gebonden was aan termijnen en dat het dus bes even mocht duren. De motie de prullenbak in en de tuinders weer langer in onzekerheid.

Leuker kunnen ze het niet maken!

Jolanda van Leeuwen, kandidaat nummer 5

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.