Woensdagavond nam Manuela Bijl voor Eerlijk Alternatief deel aan het laatste politieke debat voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen waren uitgenodigd in het Bestuurscentrum van de gemeente door VNO NCW Oostland, de OVPN (Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp) en LTO Glaskracht om onder de bezielende leiding van journalist Sjaak Oudshoorn en Cor van der Wel, voorzitter Greenport Oostland-Zuidplas de politieke degens te kruisen. Er was gekozen voor een leuke opzet waarbij steeds twee opponenten per stelling tegenover elkaar gezet werden. Een verfrissende aanpak na de andere debatten waar steeds elf meningen achter elkaar te horen waren. Het zorgde voor een levendig debat. Veel onderwerpen passeerden de revue.

Integriteit

Manuela Bijl mocht het spits afbijten met Peter van den Heuij over het onderwerp integriteit. De vraag was of integriteit, betrouwbaarheid en bestuurlijke kwaliteit problemen zijn in Pijnacker-Nootdorp. Manuela Bijl gaf aan dat integriteit hoog op de agenda staat bij Eerlijk Alternatief en verwees naar het verkiezingsprogramma waar integriteit een belangrijke plaats inneemt. “We volgen ons interne kompas en spreken collega’s aan mocht dat nodig zijn. Wat vooral belangrijk is dat er goed gekeken wordt naar integriteit en integer handelen, hoe beoordeel je dat en welke maatregelen neem je als je hiermee in de politiek geconfronteerd wordt”, legt zij uit.

Wel of geen fusie tot Oostland

De ondernemers in Pijnacker-Nootdorp zijn duidelijk over een fusie en gooiden niet al te lang geleden de spreekwoordelijke steen in de politieke vijver om nu toch echt eens te gaan praten over een fusie met buurgemeente Lansingerland tot één Oostland. Eerlijk Alternatief heeft goed geluisterd naar hun argumenten zoals; noodzakelijke schaalvergroting tot een honderdplusgemeente, eenduidige visie op glastuinbouw, vergelijkbare dorpskernen, zelfde geloofscultuur, slagkracht richting grotere buurgemeenten als Rotterdam, Den Haag, Delft en Rijswijk. Maar het allerbelangrijkste argument vindt Eerlijk Alternatief dat juist ondernemers niet in gemeentegrenzen denken en al jaren als één groot Oostland opereren. Ondernemers zoeken en vinden elkaar in het Oostland en helpen elkaar vanuit de gedachte dat samenwerken van nature beter werkt dan in hokjes te denken. Toch vindt ook Eerlijk Alternatief dat een fusie doordacht aangepakt moet worden en voorop staat dat eerst de penibele financiële situatie van Lansingerland opgelost moet zijn. Manuela stipte verder nog aan dat er al wel begonnen moet worden met verkenning van de fusiemogelijkheden, zeker nu gekozen is voor de nieuwe burgemeester Fransisca Ravenstein die prima in het profiel past daar waar gevraagd werd om een samenwerkende en verbindende burgemeester.

Het huishoudboekje

Altijd een veelbesproken onderwerp is het grondbedrijf van de gemeente. Moeten we nu wel of niet gaan afwaarderen en nu de verliezen nemen zodat de gemeente op termijn gezond blijft of wachten we af tot er betere tijden aanbreken. Eerlijk Alternatief is blij dat er al wat is afgewaardeerd en waardeert vooral de inspanning van de gemeente om verkoopbare gronden, daar waar mogelijk, in prijs te verlagen om de verkoop te stimuleren. De nieuwe prijzen voor grond op bedrijventerrein Boezem Oost, zonder prijsverhogende stapelingen, vinden wij marktconform aan het worden. Daar liggen kansen voor ondernemers die hopelijk omgezet gaan worden in daadwerkelijke grondverkopen. Het vraagt creatief denken in deze tijden, maar vooral met de hulp van ondernemers heeft dit zeker een grote kans van slagen.

Dienstverlening gemeente

Om die grondverkopen voor elkaar te krijgen, creatief om te gaan met wensen en behoeften van toekomstige en al hier gevestigde ondernemers is steun nodig vanuit het ambtelijk apparaat. En minder en vooral duidelijkere regels. Dat schort het nog wel eens aan, morren de ondernemers soms, maar het was gisteravond goed om te horen dat Arthur Venselaar dit wel erkent, maar toch ook vindt dat er een belangrijke stap vooruit is gemaakt de afgelopen vier jaar. Eerlijk Alternatief onderstreept ook de positieve ontwikkeling dat er nu een accountteam staat die hun uiterste best doen de ondernemer te voorzien van informatie en zoveel mogelijk met hen meedenkt. Eerlijk Alternatief zal de komende jaren goed blijven luisteren naar de ondernemers en daar waar nodig hun mening verwoorden in de gemeenteraad.

Detailhandel en Ondernemersfonds

De discussie in de gemeenteraad onlangs over de mogelijkheid om ook detailhandel toe te staan op bedrijventerreinen tussen enerzijds CDA, PvdA als tegenstanders en VVD en D66 als voorstanders werd in het debat nog dunnetjes over gedaan. Eerlijk Alternatief is van mening dat het geringe aantal vierkante meters op bedrijventerreinen aan detailhandel niet ten koste van de economische activiteit in de centra van de gemeente zal gaan. Het feit dat de detailhandel het moeilijk heeft in deze centra onderschrijft Eerlijk Alternatief en sluit daar ook zeker de ogen niet voor. De oplossing om de economie te stimuleren ligt volgens ons meer in de richting van een optimaal gebruik van het Ondernemersfonds. Dat geld is van en voor de ondernemers. Ondernemers mogen zelf bepalen hoe zij dit geld inzetten voor hun specifieke ondernemersklimaat. Dat er meer detailhandel mogelijk is op een bedrijventerrein als Boezem Oost juichen wij juist toe, omdat elke dag dat de grond daar niet verkocht wordt dit gewoon geld kost en dat geld hebben we op termijn niet meer.

Onteigening grond voor Oostelijke Randweg

Als laatste kreeg Pijnackernaar Kees van de Sande nog het woord. Hij greep dit debat aan om nog maar eens aan om te vertellen dat hij, en met hem zo’n twintig andere Pijnackernaren die hun grond moeten gaan verkopen voor de aanleg van de Oostelijke Randweg niet tevreden zijn over de communicatie. Het door de gemeente ingeschakelde bureau is volgens hem geen prettige gesprekspartner en Van de Sande, en meerderen met hem, wachten al maanden op antwoord op de door hun gestelde vragen. Ze willen weten waar ze aan toe zijn, wel of niet kunnen zaaien dit jaar, er wel of geen oogst, of geld zal zijn, ze hebben geen idee. Het gaat niet om de prijs die ze gaan krijgen, maar om duidelijkheid rondom de procedure. Ze voelen zich eenvoudigweg niet gehoord. Onze Jolanda van Leeuwen bereidde een motie minnelijke verwerving voor, om te proberen om partijen binnen twee weken rond de tafel te krijgen, Hanneke van de Gevel diende de motie in, maar de motie haalde het niet. Hoe dat verliep leest u hier.

Eerlijk Alternatief, met zes lokale ondernemers op de kandidatenlijst, een lokale ondernemerspartij.

Al met al een leuk debat, zoals ze dat allemaal waren. Hebt u ze gemist? Hier een overzicht wat Eerlijk Alternatief de afgelopen weken heeft verteld en vooral wat wij vinden van alle onderwerpen.

Debat COC Haaglanden

Seniorendebat

Sportdebat

Debat Delfgauw

Truckerdebat

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.