Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel van de lokale partij Eerlijk Alternatief diende afgelopen donderdag een motie in om het speelplaatsjes en daarmee het schaarse groen aan de Kerkweg in Pijnacker te behouden. VVD wethouder Van Haagen gaf eerder te kennen dat daar pertinent 5 starterswoningen moesten worden gebouwd. Op een eerdere bijeenkomst, waar meer dan 80 buurtbewoners aanwezig waren, gaf Van Haagen aan dat hij die opdracht had gekregen van de Raad. Van de Gevel was bij die bijeenkomst en gaf toen aan dat het college de opdracht had gekregen om te bekijken waar er ruimte was voor starterswoningen . Volgens haar past dat beter in bijvoorbeeld Pijnacker-Zuid, nabij het tankstation op de Klapwijkseweg of in de nog te ontwikkelen nieuwbouwwijk Ackerswoude.

Van de Gevel stuurde alle fracties ruim van te voren de motie met daarin een behoorlijke overweging en onderbouwing waarom er aan de Kerkweg niet gebouwd mocht worden. Zij kreeg snel steun van de GBPN. Via druk mailverkeer werden de opmerkingen van de andere partijen in de motie verwerkt en kreeg zij ook steun van de PvdA, het CDA en de VVD. Van de Gevel: “drie dagen mailverkeer was soms vermoeiend, maar het ging mij om het uiteindelijke doel dat daar niet gebouwd mag worden.” De VVD wilde uiteindelijk niet mee tekenen maar gaven wel steun.

Toen Van de Gevel de motie indiende trok wethouder Van Haagen flink van leer en betichtte Van de Gevel van verkiezingsretoriek, maar Van de Gevel distantieerde zich van zijn kritiek. Van Haagen was zichtbaar getergd en vond het raadsonwaardig om zo om te gaan met opdrachten gegeven aan het college. Van de Gevel blijft van mening dat een raadslid allereerst een volksvertegenwoordiger is, en ten tweede de taak heeft om het bestuur van de gemeente te controleren. Zij is dan ook van mening dat de Raad het college nooit opdracht heeft gegeven om specifiek aan de Kerkweg te gaan bouwen, maar om een geschikte plek te zoeken. Door de protesten van de omwonenden werd duidelijk dat deze plek niet geschikt is. LPN, GroenLinks en D66 waren tegen omdat zij vonden dat het algemeen belang er niet mee gediend was.

Het was vlak voor één uur in de nacht uitermate spannend of de VVD, na het verbolgen betoog van hun eigen wethouder, tegen het plan van de wethouder zou stemmen. Eerlijk alternatief had die stemmen nodig om de motie binnen te halen. Woordvoerder Ilona Jense gaf uiteindelijk aan de motie te steunen omdat de VVD sowieso tegen inbreilocaties is (lege stukjes in de gemeente waar gebouwd zou mogen worden).

Fractievoorzitter Jan Vincenten van de CU-SGP gaf met één zetel ook steun. Daarmee werd de motie met 18 stemmen vóór rond de klok van 00.30uur aangenomen.

De op de publieke tribune aanwezige Jasper Spanbroek, woonachtig aan de Kerkweg en woordvoerder in deze kwestie, toonde zich zo verheugd met de uitkomst dat het speelterrein mag blijven dat hij alle bewoners aan de Kerkweg en de betrokken lokale partijen zondag om 15.00 uur uitnodigde voor een feestje aan de Kerkweg. Alle voorstemmers voor de motie en vooral de spelende kinderen lieten zich de lekkernijen, door de bewoners zelf gemaakt, meer dan goed smaken. Eén gehoorde opmerking: “Nu geloof ik weer in de democratie.”

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.