“Zorgverzekeraars schrikken, dat is goed nieuws voor de ouderen en verzorgingshuizen”, zo stelt Ben Glaser, kandidaat nummer vier op de kandidatenlijst. Ben is interim-manager in de ouderenzorg. Dit blog is een vervolg op een eerder verschenen blog over dit onderwerp: 

Eerder melde Eerlijk Alternatief dat ouderen langer in ziekenhuizen moesten verblijven, omdat ze volgens de nieuwe afspraken vanaf januari 2014 niet langer mochten herstellen of revalideren op een tijdelijke kamer in een verzorgingshuis.

Ons bereikte het nieuws dat de zorgverzekeraars samen met ACTIZ, (brancheorganisatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen) een akkoord hebben bereikt, over een bijstelling van het beleid. Dit akkoord betekent dat herstel en revalidatie voor ouderen toch weer mogelijk wordt in een verzorgingshuis.

Dit levert een besparing op van 50 miljoen of meer.

U kunt het nalezen op:  http://www.actiz.nl/nieuwsberichten/website/nieuws/2014/actiz-bereikt-oplossing-met-vws-voor-herstelzorg

Zowel voor de herstellende ouderen, maar ook voor de familie, de mantelzorgers is dit een hele belangrijke verbetering van het beleid. Door kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen heeft Eerlijk Alternatief over het inmiddels oude beleid een duidelijke mening naar buiten gebracht. Wij zagen de bui al hangen, als het beleid niet veranderd zou worden, was dit weer een extra aanslag op de kas van de WMO, van de gemeente. Wij signaleerden het en wat deed het huidige college?

Eerlijk Alternatief hoopt dat dit een van de eerste stappen is voor reparatie van het per 01-01-2014 ingevoerde beleid. Wellicht zien ook de landelijke politici en de zorgverzekeraars in, dat het huidige beleid zou kunnen leiden tot vereenzaming en persoonlijke verwaarlozing van ouderen.

Een duidelijk signaal zou nu ook moeten komen van de bestuurders van de verzorgings- verpleeghuizen. Ze nemen geen zichtbare verantwoordelijkheid of actie, die ze als zorgaanbieder zouden moeten hebben. Tienduizenden verzorgers worden ontslagen en ouderen kwijnen weg als gevolg van verwaarlozing of eenzaamheid. De ouderen worden opgevangen in de WMO (budget-25 procent) en de ontslagen medewerkers kunnen uiteindelijk in de bijstand komen. Een extra probleem voor de gemeenten.

Eerlijk Alternatief is van mening dat er alternatieven zijn. Er kan aan ouderen een adequate en daar waar nodig een professionele ondersteuning gegeven worden, thuis of in een verzorgingshuis. Is de ontslaggolf van tienduizenden wel nodig, of zijn hier ook alternatieven? Wij stellen nu de vragen, maar willen ook meepraten in de verdeling van de WMO-gelden. Eerlijk Alternatief heeft oog en gevoel voor de ouderen die straks afhankelijk zijn van de gemeente. Afhankelijk van de keuzes gemaakt door de politiek. Wij willen meebeslissen, met kennis en respect voor de behoeften van de oudere inwoners van de gemeente, die recht hebben op zorg en ondersteuning.

Ben Glaser, kandidaat nummer 4

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.