Francine Horn, kandidaat nummer 2 en huidig raadslid van Eerlijk Alternatief, verwoordt haar mening over windmolens in deze gemeente. De mogelijkheid om deze te plaatsen langs de A12 staat opgenomen in de Structuurvisie die donderdag 6 en woensdag 12 februari op de agenda van de Gemeenteraad staat:

Weinig dingen roepen zoveel reacties op in een gemeenschap als de dreiging van plaatsing van windmolens. Dit ondanks dat eigenlijk iedereen wel inziet dat onze huidige energiebronnen binnen enkele tientallen jaren op zijn en dat we daarnaast ook nog naar schonere energie toe moeten. Windmolens hebben hun voors en tegens, ook dat is onderhand bij de wel meesten bekend. Wat echter zwaar weegt en protesten uitlokt, is dat ze, indien verkeerd geplaatst, de woon- en leefomgeving aantasten van mensen en dieren.

Ook lossen hier drie, daar vier windmolens in een dorp natuurlijk niet de huidige en komende energieproblemen op. Daar is veel meer voor nodig. Zo’n windmolen straalt meer de boodschap uit: “kijk ons eens milieubewust bezig zijn” of: “wij vinden het ook belangrijk”. Dat is natuurlijk ook zo, maar het echte energievraagstuk van de eindigheid van grondstoffen moet natuurlijk op hele andere niveaus opgelost worden, misschien nog net regionaal, maar toch zeker op landelijk en idealiter op mondiaal niveau.

In de Verenigde Staten was ik ooit in Californië. We reden uren en uren door een gebied met alleen maar windmolens, waar je ook keek. Ik dacht, kijk, dat zet nou zoden aan de dijk. Niet hier een molen en daar een molen, maar een heleboel molens bij elkaar waar niemand er last van heeft. Critici zullen dan natuurlijk meteen roepen dat we voor dergelijke grote windmolenparken in Nederland geen ruimte hebben. Dat zou kunnen, maar dan moet je misschien in een dichtbevolkt gebied als Nederland naar andere energievormen kijken, of naar zoals nu ook gebeurt, windmolenparken op zee.

Vanochtend liep ik door onze eigen Nieuwe Wildernis, De Balij. Een prachtig stukje natuur tussen Pijnacker, Nootdorp en Zoetermeer. Stukken verwilderd bos, weidegebied voor vogels, grote grazers, laarzenpaden, afgesloten stukken voor rust voor de vogels. Ik kwam aan bij een stukje heuvelig gebied in het Noordoosten van de Balij. Het was verboden om te betreden, vanwege rust voor de vogels. Erachter was de snelweg A12 zichtbaar.

Ik realiseerde mij dat dit de plek is,  midden in dit vogelrustgebied langs de A12, waar het College nog de mogelijkheid voor windmolens openlaat. Ik zag de ganzen en de zilverreigers overvliegen, recht op de ingetekende plekken af. Tegelijkertijd realiseerde ik mij dat de plaats zeker geen 1500 meter (gewenste afstandsnorm windmolens tot woningen) hemelsbreed af was van diverse woningen. Het werd mij nogmaals heel duidelijk; het kan toch niet zo zijn dat wij in dit stukje natuurgebied vanwege een soort van verkeerde betrokkenheid bij energie- en klimaatvraagstukken toestaan dat daar windmolens gaan komen.  Weg vogelrustplaats en weg woongenot in het buitengebied. Laten we alsjeblieft ophouden met het willen uitvoeren van symboolpolitiek van “ieder dorp zijn eigen windmolen”.

Duurzaamheid is goed en duurzaamheid moet. We hebben de aarde te leen van onze kinderen en er moet nog heel veel gebeuren, alleen al als we allemaal op de aarde voldoende voedsel en energie moeten gaan krijgen in de toekomst. Dat weet iedereen en iedereen vindt ook dat er iets aan moet gebeuren. Gelukkig zijn er heel veel knappe koppen op universiteiten, in andere technologie- en innovatie-instituten en in zogeheten Clean Tech bedrijven heel druk bezig met deze voedsel- en energie-uitdagingen voor nu en  in de toekomst.

Laten we als gemeente en als inwoners deze ontwikkelingen steunen en niet meedoen aan die drang om door middel van windmolens te laten zien dat wij het ook zo belangrijk vinden. Geen windmolens in onze gemeente die mensen en natuur hinderen, maar een veel bredere kijk op duurzaamheidsvraagstukken uitstralen en juist dat soort initiatieven ondersteunen. Duurzaamheid is ook: leefbaarheid van mens en natuur niet aantasten.

 

Francine Horn, raadslid Eerlijk Alternatief

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.