De Pijnackers-Nootdorpse wethouder Van Haagen dacht even snel vijf starterswoningen te kunnen realiseren op het speelplaatsje aan de Kerkweg, maar verslikte zich deerlijk in de massale tegenstand van de bewoners. Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel van de lokale oppositiepartij Eerlijk Alternatief was aanwezig bij de informatiebijeenkomst voor de omwonenden op 12 november. Van de Gevel verdiepte zich samen met fractielid Jolanda van Leeuwen in de juridische details en de emoties rondom de plannen van wethouder. 

Spelen in het Centrum
Samen met woordvoerder van de bewoners Jasper Spanbroek besprak zij uitvoerig de voorgenomen plannen van de wethouder. Het speelterrein, tegenover Kinks Kappers, ligt al sinds de jaren zeventig braak nadat het kleine boerderijtje was afgebroken dat eerst het centrum van het dorp sierde. Enkele jaren geleden is het terrein, dat altijd al door de plaatselijke jeugd werd gebruikt, op verzoek van de bewoners door de gemeente opgeknapt en voorzien van speeltoestellen. Een oplossing waar iedereen blij mee is, waaronder zeker ook de Beatrixschool.  want deze leerlingen maken veelvuldig gebruik van de speelvoorziening als een verlengde van hun schoolplein. Maar hoe lang zal de steeds groter groeiende kinderschare aan de Kerkweg, daar nog van kunnen genieten?

In strijd met regels
De omwonenden waren onaangenaam verrast door de bouwplannen van de wethouder omdat zij nergens in gekend waren. Voor de slechte communicatie bood de wethouder zijn  excuses aan, maar niet voor de plannen om vijf starterswoningen vanaf 160.000 euro vrij op naam op dit minuscule stukje grond te plannen. Volgens de omwonenden zijn er vele redenen om dit terrein niet te bebouwen, maar het te behouden als speel- en recreatieterrein: het gebrek aan speelterreinen in de wijk, de sociale functie, de historische kastanjeboom en nestelende vleermuizen, de ligging aan het historisch lint van Pijnacker, en ga zo maar door. Bovendien is bouwen op deze locatie zelfs in strijd met het huidige bestemmingsplan.

Uitgezocht
Juriste Jolanda van Leeuwen zocht dit tot op de bodem uit en kwam erachter dat het huidige bestemmingsplan bouwen helemaal niet toestaat – en al zeker geen vijf krappe rijtjeshuizen. De wethouder, en het gehele college met hem, schermt met een ondertekende motie van de Raad (gesteund door een alle partijen, behalve de VVD), dat er gezocht moet worden naar mogelijkheden om starterswoningen in Pijnacker-Nootdorp te realiseren. In deze moties wordt echter totaal niet gesproken over de locatie aan de Kerkweg.
Eerlijk Alternatief is voorstander om woningbouw, zowel huur en koop voor jonge startende inwoners, te voorzien in de nieuwe wijk Ackerswoude of in Keijzershof.

Raad beslist
Dit onderwerp heeft ook de aandacht getrokken van de andere partijen, tot vreugde van Eerlijk Alternatief. Jasper Spanbroek laat weten dat de bewoners uitvoerig met diverse partijen uit de Raad hebben gesproken. Uit die gesprekken blijkt dat er ook onder deze partijen – om uiteenlopende redenen – grote bedenkingen bestaan tegen de bebouwing van deze locatie. Ook  de Beatrixschool is uitgesproken voorstander van het in stand houden van de speelplaats. Van Haagen liet weten in een gesprek met de omwonenden dat als de gemeenteraad anders beslist over zijn bouwplannen hij hier natuurlijk gehoor aan zal geven.  

Motie
Eerlijk Alternatief is druk bezig om een motie voor te bereiden om ervoor te zorgen dat de huidige bouwplannen worden gestaakt en er goed geluisterd wordt naar de omwonenden zodat iedereen zich aan de Kerkweg kan vinden in een passende oplossing binnen de regels. De speelvoorzieningen in de wijk Centrum worden al jaren aangemerkt als ‘knelpunt’ (alleen nog niet gebouwde wijken en bedrijventerrein De Boezem hebben minder speelplekken). Met andere woorden, elk speelplaatsje in het Centrum is meer dan welkom.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.