EA samen met VVD en PvdA op de bres voor chronisch zieken en gehandicapten

Hanneke van de Gevel: “Donderdag wilden wij in de raadsvergadering, samen met VVD en PvdA, ervoor zorgen dat inwoners, die nu een vergoeding krijgen omdat zij een handicap hebben, niet in de steek worden gelaten als het even tegenzit. Nu is het zo dat als iemand gebruik maakt van de ‘Wet Tegemoetkoming Gehandicapten’ die een compensatie krijgt. Dat is een financiële compensatie omdat je als gehandicapte vaak meer onkosten maakt dan iemand anders. Nu kreeg iedereen dat, maar er zijn natuurlijk ook mensen die extra kosten zelf kunnen betalen of er zijn mensen die helemaal niet zoveel extra onkosten maken. Wij wilden dat dit maatwerk werd en er niet alleen naar de bijstandsgrens van 110 procent gekeken werd.

Het kan zomaar zijn dat als bijvoorbeeld je huis onder water staat en je al maar net de touwtjes aan elkaar kunt knopen, je het bij een extra tegenslag dus financieel niet redt. Wij vinden dat je ook die mensen moet helpen en niet alleen de mensen die in de bijstand zitten.

Eerder vertelde ik in de Raad het verhaal van een mijnheer die mij belde en waar ik daarna op bezoek ben geweest. Deze man is zeer slechtziend, bijna blind en heeft ernstig suiker waarvoor hij vier keer per dag insuline moet bijspuiten. De beste man kreeg een brief van het CAK waarin stond dat de gemeente nu zelf de bijdrage in de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten moest gaan betalen. Hij had dat begrepen via zijn leesapparaat die de brief had gescand. Mijnheer Zaal (ik mocht zijn naam noemen) belde een paar keer met de gemeente maar niemand kon hem vertellen hoe het zat. Hij werd van het spreekwoordelijke kastje naar de muur gestuurd.

Ik heb hem uitgelegd hoe het zat, thuis aan die bekende keukentafel waar wij het allemaal over hebben, dat is toch gek? Dat ik wel kan vertellen hoe het zit en hoe het gaat veranderen en een ambtenaar van de verantwoordelijke gemeente niet?

Als gevolg van de ervaringen van de heer Zaal hebben wij het wel voor elkaar gekregen dat de ambtenaar met informatie over dit soort zaken zich nu aanluit bij het SWOP als daar spreekuur is. Dan kan er uitleg gegeven worden over al die veranderingen in een persoonlijk gesprek. Ook handig voor mensen die niet kunnen lezen of niet begrijpen wat er staat in al die brieven die er binnenkomen vanuit de gemeente.

In de bewuste briefstond ook dat verhuis- en inrichtingskosten niet kostendekkend zijn. Wij willen toch echt dat alles vergoed wordt bij een zogenoemd verhuispredicaat. Een verhuispredicaat betekent dat iemand moet verhuizen als aanpassingen in een huis niet mogelijk zijn. Gelukkig haalden wij die toezegging van wethouder Minderhoud ook binnen.

Eerlijk Alternatief snapt dat we wederom met minder geld meer moeten doen en we willen ook niet voor Sinterklaas spelen, maar wij willen ook niet dat mensen buiten de boot vallen. Het moet duidelijk zijn wat de veranderingen voor iedereen gaan betekenen, ook als je de mails en brieven niet begrijpt of kunt lezen.”

 

  

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.